Grundläggning och verksamhet

Inom AUS verkar cirka 200 föreningar. Föra att kunna utnyttja de tjänster som AUS erbjuder måste föreningarna uppfylla vissa skyldigheter gentemot studentkåren och anslutas till AUS föreningsregister. Förhållandet mellan AUS och föreningarna styrs av det föreningsreglemente  som delegationen godkänt.

Om du inte hittar någon förening som passar dig bland alla dem som redan existerar kan du alltid grunda en ny. På denna sida har vi samlat väsentliga anvisningar för att grunda en förening. Det är viktigt att de beaktas om föreningen vill införas i AUS föreningsregister.

Vid problem eller frågor som gäller föreningarna hjälper AUS föreningssektor.

Väsentliga dokument:
modellstadgar med kommentarer
föreningsreglementet