Historia

Aalto-universitetets studentkårs rötter finns i studentkårerna vid Helsingfors handelshögskola, Konstindustriella högskolan och Tekniska högskolan. När de här tre universiteten förenades 1.1.2010 och blev Aalto-universitetet, slogs också deras studentkårer ihop till Aalto-universitetets studentkår (AUS). Sammanslagningen av studentkårerna och starten av AUS verksamhet förbereddes i flera år.

22.–24.4. 2009 hölls AUS första delegationsval och delegationen som valdes då arbetade ända till valet 2011. Kampanjen fördes ivrigt och ungefär 450 kandidater anmälde sig. Också valdeltagandet var rekordhögt jämfört med andra studentkårsval. Det genomsnittliga valdeltagandet var ungefär 35 %.

Som verkställande och beredande organ grundades hösten 2009 en ledningsgrupp som kan jämföras med styrelsen. Ledningsgruppens viktigaste projekt var budgeten, verksamhetsplanen, rekryteringskampanjen för styrelsen och rekryteringen av ekonomichefen.