Internationell tutorverksamhet

Vill du hjälpa internationella studerande att komma igång med studierna vid Aalto och bli en del av studielivet i en ny kultur? Vill du testa dina interkulturella kommunikationsfärdigheter i praktiken?

De internationella studerandenas tutorer har en oerhört viktig uppgift som ledare för gruppen av nya internationella studerande (både utbytesstuderande och forskarstuderande) som ska lära känna campuset och den finländska studentkulturen. De internationella tutorerna får lära känna nya kulturer och studerande från hela världen samtidigt som de utvecklar de internationella färdigheter som uppskattas i arbetslivet. Tutorerna kan också få en studiepoäng, ett tutorintyg och ersättning för sina utgifter. Mer information om internationell tutorverksamhet finns på finska och engelska på den här sidan.

Rekryteringen av internationella tutorer händer varje vår.  Studentorganisationerna samordnar tutorverksamheten tillsammans med skolorna.