Medlemmar

jäsenille_kuvakeSom AUS-medlem kan du utnyttja AUS många tjänster. Vid serviceställen i Otnäs kan du bland annat skaffa ett studentkort och en kalender, hyra en bastu för din fest eller en lastbil när du ska flytta.

Studentkåren ger råd i många frågor och problem kring studentlivet. AUS sakkunniga och servicestället hjälper dig gärna. Olika föreningar erbjuder all slags verksamhet och hobbyer för att livet inte bara ska bestå av studier. Genom frivilligarbete kan du delta i diskussioner om internationalisering, kommunikation eller till exempel utbildningspolitik.

News: Medlemmar