Teknologsektionen (TJ)

Teknologsektionen ordnar livad verksamhet i teknologanda, värnar om teknologtraditioner och upprätthåller teknologkulturen. Den stödjer också de föreningar som ordnar teknologverksamhet. Sektionen består av direktörer med varsitt ansvarsområde såsom teknologsångkultur, phuxverksamhet eller fester. Teknologsektionen gör sitt bästa för att föra vidare den över 145 år gamla teknologandan och traditionerna, och för att upprätthålla teknologidentiteten.

Kommittéerna

Under teknologsektionen arbetar flera kommittéer som sammanför representanter för olika gillen för att upprätthålla och förnya teknologkulturen.

Phuxkommittén (FTMK)

Phuxkommittén leds av Phuxmajoren och omfattar gillenas och TF:s phuxkaptener. FTMK ordnar bland annat Otasuunnistus, Stadisuunnistus och Vinterdagen med hjälp av olika föreningar. Phuxmajoren bestämmer om Wappen firas eller inte.

ISOkommittén (ITMK)

ISO-kommittén leds av ISO-direktören och omfattar gillenas och TF:s ISO-ansvariga. Under årets lopp ordnar ITMK olika ISO-evenemang som teknologernas ISO-utbildningar och ISO-sitsar.

Internationaliseringskommittén (KvTMK)

Internationaliseringskommittén (KvTMK) leds av internationaliseringsdirektören. Kommittén består av de internationaliseringsansvariga i föreningarna med särställning. Kommittén främjar internationaliseringen och de utländska studenternas ställning i gillena och Aalto, och deltar i phux- och storasyskonsverksamheten för internationella studerande.

Värdarna & Värdinnorna (IE)

Värdarna & Värdinnorna leds av IE-direktören och omfattar gillenas, TF:s och Processteknologernas styrelseaktiva Värdar, Värdinnor och Hovmästare. IE står bakom bland annat Polin Appro och Otasuunnistus efterfest.

Festkommittén (JTMK)

Festkommittén leds omväxlande av Wappdirektören och Mössnedläggningsdirektören. Festkommittén har ett tiotal medlemmar som tillsätts i en separat ansökningsomgång i slutet av året. JTMK ansvarar för de så kallade ”stora festerna” dvs. Gravitaatio, Dipoli-, Tivoli-, ??? Wappen och Mössnedläggningen.

Under festkommittén arbetar årligen hundratals frivilliga festmedhjälpare.

Klockarkommittén (Lutku)

Klockarkommittén leds av Klockardirektören och omfattar klockare från gillena, sångföreningarna och TF. Klockarkommittén värnar om Otnäs sitskultur och ordnar bland annat klockarutbildning, sångbastur och teknologsångtävlingen.

Teknologtraditionskommittén (TPTMK)

Teknologtraditionskommittén (TPTMK) leds av Traditionsdirektören. Traditionskommittén består av en handfull medlemmar som tillsätts i en separat ansökningsomgång i slutet av året.Traditionskommittén koordinerar evenemangen under Teknologtraditionsveckan och ansvarar för Teknologtraditionsfestens arrangemang.

Teknologkulturdirektörerna

Förutom kommittéernas ordförande omfattar teknologsektionen två Teknologkulturdirektörer. Teknologkulturdirektörerna ordnar bland annat Hullu Jussi och märkesförsäljning under Wappen samt Otatarhakörningen under hösten. Tillsammans med andra direktörerna ansvarar Teknologkulturdirektörerna för relationerna till bland annat KY:s KUVA och Tammerfors teknologsektion.

Tillstånd att bära teknologmössan

Teknologmössan är en sommarmössa, men vintertid (1.10–30.4) kan teknologsektionen på ansökan bevilja tillstånd att bära teknologmössan under festliga representationstillställningar där mössanvändaren representerar teknologkulturen.

Tillstånd kan ansökas med webblanketten nedan. Teknologsektionen beviljar tillstånd på sina möten som hålls varje vecka. Blanketten finns här.

Snören

Sektionens eller kommitténs snöre beviljas för aktivt deltagande i teknologsektionens eller dess kommittéers verksamhet under året. Snöret beviljas alltid av teknologsektionens ordförande.

Snöret bärs tillsammans med studentoverallen. Det knyts så att det faller snett över bröstet från höger axel. Med separat tillstånd kan snöret användas även tillsammans med andra plagg.

Snören i bruk för tillfället:

  • Phuxkommittén Mörkblått
  • ISO-kommittén Ljusblått
  • Värdar och värdinnor Mörkgrönt
  • Festmedhjälpare Rosa
  • Festkommittén Violett
  • Klockarkommittén Klarrött
  • Internationaliseringkommittén Mörkbrunt
  • Teknologtraditionskommittén Vinrött

Teknologsektionens symbol är ett olivgrönt snöre som sektionens nuvarande och tidigare medlemmar har rätt att bära. Kommittéernas sittande ordförande bär ett tofsförsett snöre i kommitténs färg. Polytekarmuseets gyllene snöre kan beviljas på ansökan av museets intendent och chef. Det vita hederssnöret kan för särskilda förtjänster beviljas en medlem av Teknologsektionen under en valborgsmässoafton då AUS står i tur att lägga studentmössan på Havis Amanda.

Kontaktuppgifter