Stipendier

AUS delar ut stipendier till sina medlemmar enligt Stipendiestadgan och de stadgar som gäller för stipendiefonderna som administreras av AUS. Målet med stipendierna är att stöda internationalisering av mindre bemedlade studerande, stöda aktiv föreningsverksamhet och uppmuntra till en bra kombination av studier och studieliv. AUS har tre egna stipendier:

1. Utbytesstipendium
2. Samfundsstipendium
3. Studiestipendium

Utöver dessa administrerar AUS vissa områdesspecifika stipendiefonder.

Om stipendieutdelning och poängsättningsgrunder stiftas i stipendiestagan och i anvisningarna för Poängsättning för samfundsverksamhet. Stipendiernas storlek beror på fondernas avkastning. Vår 2018 var stipendiernas storlek uppskattningsvis:

Utbytesstipendium                          max. 800 €
Samfundsstipendium                      500 €
Studiestipendium                             500 €

Stipendieutdelning

Vårens ansökningsperioden är 27.3.2019 klockan 12.00 – 24.4.2019 klockan 23.59. Alla stipendier delas ut på våren.

Ansökningsperioden för hösten är i oktober och november. På hösten delas endast utbytesstipendier ut.

 

STIPENDIEANSÖKNINGSBLANKETTEN

Ansökningarna behandlas i stipendiers utdelningskommittéer.

Tilläggsinformation: Anu Juvonen, Producent och kultursakkunnig, (anu.juvonen(at)ayy.fi)