Spelregler för frivilligarbetet

Syftet med spelreglerna för frivilligarbetet är att se till att de frivilliga känner sig som en del av AUS organisation och som uppskattade medlemmar i gemenskapen. De skriftliga spelreglerna togs i bruk våren 2016 och samtidigt utsågs två förtroendepersoner för de frivilliga. Spelreglerna innehåller bland annat de frivilligas och studentkårens rättigheter och skyldigheter inom ramen för frivilliguppdragen, uppdragets livscykel och förtroendepersonernas uppgifter.

De frivilliga är studentkårens hjärta. Målet är att säkerställa att de frivilliga känner sig som uppskattade medlemmar i gemenskapen. Dessutom understöds frivilligorganen i sin dagliga verksamhet i enlighet med spelreglerna för frivilligarbetet. Organens verksamhet bereds och samordnas och de frivilliga får respons. De frivilliga introduceras i sina uppgifter, utbildas och informeras om studentkårens praxis och processer. (Inledning)

Spelreglerna i sin helhet kan du läsa här.
Förtroendepersonerna och deras kontaktuppgifter kan du kontrollera här.

Rättigheter och skyldigheter