Kv-tutorointi

Haluatko auttaa kansainvälisiä opiskelijoita pääsemään opintojensa alkuun Aallossa ja kiinnittymään opiskelijaelämään uudessa kulttuurissa? Haluatko testata kulttuurienvälisiä viestintätaitojasi käytännössä?

Kansainvälisten opiskelijoiden tutoreilla on erinomaisen tärkeä tehtävä toimia uusien kansainvälisten opiskelijoiden (sekä vaihto-opiskelijoita että tutkinto-opiskelijoita) ryhmän johtajana, tutustuttaa heidät kampuksen ja suomalaisen opiskelijakulttuurin saloihin. Kv-tutorit pääsevät tutustumaan uusiin kulttuureihin, tutustuvat opiskelijoihin ympäri maailmaa ja oppivat työelämässäkin tärkeinä pidettyjä kansainvälisyystaitoja.

Uusia kv-tutoreita rekrytoidaan alkukeväisin. Tekniikan kouluissa (CHEM, ELEC, ENG ja SCI) sekä arkkitehtuurin laitoksella killat koordinoivat kv-tutorhakuja yhteistyössä koulujen kanssa. Kauppatieteiden puolella tutorointia koordinoi KY:n tutorkoordinaattori yhteistyössä koulun kanssa. ARTS:ssa tutorrekryä hoitaa tutorkoordinaattori yhdessä TOKYOn kanssa. Lomakkeet tutorrekrytointeihin aukeavat alkukeväisin.

Kv-tutoropas

Kaikkien kv-tutoreiden on hyvä lukea kv-tutorin opas ja tulostaa oppaan Checklist helpottamaan tutoroinnin suunnittelua ensimmäisten viikkojen aikana.

International tutors’ guide

Kv-tutorkoulutukset

AYY järjestää tutoreille puolipäiväiset koulutukset huhtikuussa ja toukokuussa. Kv-tutoreille suositellaan koulutuksissa järjestettävää kv-lisäosaa, joka järjestetään englanniksi. Lisäksi jotkut koulut ja yhdistykset järjestävät omille tutoreilleen koulutuksia.

Opintopiste ja kulukorvaus tutoroinnista

Kv-tutorit saavat yhden opintopisteen ja syksystä 2018 lähtien kulukorvauksen osallistuttuaan AYY:n tutorkoulutukseen ja palautettuaan raportin tutoroinnista. Lisätiedot tutoroinnista MyCoursesissa:

JOIN-A0001 – Pienryhmän ohjaus 01.04.2017-31.07.2018

JOIN-A0002 – Conducting Small Group Activities for International Students 01.04.2017-31.07.2018