Teekkarijaosto (TJ)

Teekkarijaosto järjestää reipasta ja teekkarihenkistä toimintaa, vaalii teekkariperinteitä ja ylläpitää teekkarikulttuuria, sekä toimii teekkarikulttuuria järjestävien yhdistysten tukena. Jaosto koostetaan tirehtööreistä, joilla jokaisella on oma osa-alueensa, kuten teekkarilaulukulttuuri, fuksitoiminta tai juhlat. Teekkarijaosto pistää parastaan jatkaakseen jo yli 145-vuotiasta teekkarihenkeä ja perinteiden jatkuvuutta, sekä ylläpitääkseen tekniikan ylioppilaiden identiteettiä, teekkariutta.

Toimikunnat

Teekkarijaoston alla toimii liuta toimikuntia, jotka kokoavat eri kiltojen edustajia yhteen ylläpitämään ja uudistamaan teekkarikulttuuria.

Fuksitoimikunta (FTMK)
Fuksitoimikuntaa johtaa Fuksimajuri, ja siihen kuuluvat kiltojen ja TF:n fuksikapteenit. FTMK järjestää mm. Otasuunnistukset, Stadisuunnistuksen ja Talvipäivän eri yhdistysten ystävällisellä avustuksella. Fuksimajurin päätöksestä riippuu, järjestetäänkö Wappu vai ei.

ISOtoimikunta (ITMK)
ISOtoimikuntaa johtaa ISOtirehtööri, ja siihen kuuluvat kiltojen ja TF:n ISOvastaavat. ITMK järjestää vuoden varrella erilaisia ISOtapahtumia, kuten TeekkariISOkoulutukset sekä ISOsitsejä.

Kansainvälisyystoimikunta (KvTMK)
Kansainvälisyystoimikuntaa johtaa Kansainvälisyystirehtööri, ja siihen kuuluvat erityisasemayhdistyksien kansainvälisistä asioista vastaavat. KvTMK huolehtii uusista maisteri- ja vaihto-opiskelijoista tutustuttamalla heidät Aallon opiskelijakulttuurin pariin. KvTMK myös järjestää kaikille avoimia tapahtumia, joissa on erityisesti huomioitu kansainväliset opiskelijat kuten International Sitsit.

Isännistö & Emännistö (IE)
Isännistöä & Emännistöä johtaa IE-tirehtööri, ja siihen kuuluvat kiltojen, TF:n ja Prosessiteekkareiden hallituksissa toimivat Isännät, Emännät ja Hovimestari. IE:n kädenjälkeä ovat mm. Polin Appro ja Otasuunnistuksien jatkot.

Juhlatoimikunta (JTMK)
Juhlatoimikuntaa johtavat vuorollaan Wapputirehtööri ja Lakinlaskijaistirehtööri. Juhlatoimikuntaan kuuluu kymmenkunta jäsentä ja siihen on erillinen haku loppuvuodesta. JTMK vastaa ns. ”isoista bileistä” eli Gravitaatiosta, Dipolin, Tivolin, ??? Wapusta sekä Lakinlaskijaisista.

Juhlatoimikunnan alaisuudessa toimii vuosittain satoja vapaaehtoisia juhlatyöntekijöitä.

Lukkaritoimikunta (Lutku)
Lukkaritoimikuntaa johtaa Lukkaritirehtööri, ja siihen kuuluu lukkareita killoista, lauluyhdistyksistä ja TF:sta. Lukkaritoimikunta vaalii Otaniemen sitsikulttuuria ja järjestää mm. lukkarikoulutusta, kaikille avoimia laulusaunoja sekä teekkarilaulukilpailun.

Teekkariperinnetoimikunta (TPTMK)
Teekkariperinnetoimikuntaa (TPTMK) johtaa Teekkariperinnetirehtööri. Toimikuntaan kuuluu kourallinen vapaaehtoisia, jotka valitaan vuoden lopussa erillisellä haulla. TPTMK:n vastuulla on järjestää Teekkariperinnejuhla sekä koordinoida Teekkariperinneviikkoa.

Teekkarikulttuuritirehtöörit (HVTMK)
Toimikuntien puheenjohtajien lisäksi Teekkarijaostossa toimii kaksi Teekkarikulttuuritirehtööriä. Teekkarikulttuuritirehtöörit järjestävät mm. Wappuna Hullu Jussin ja syksyllä Otatarhan ajot. Yhdessä muiden tirehtöörien kanssa he vastaavat ystävyyssuhteista mm. KY:n KUVAan ja Tampereen Teekkarijaostoon. Kulttuuritirehtöörit vetävät myös Hyvinvointitoimikuntaa, johon kuuluu kiltojen hallituksista mm. kulttuurivastaavia, sisä- ja ulkovastaavia sekä varapuheenjohtajia.

Lakinkäyttöluvat

Teekkarilakki on tarkoitettu kesälakiksi, mutta talviaikana (1.10.-30.4.) Teekkarijaosto voi myöntää hakemuksesta teekkarilakin käyttöluvan arvokkaisiin edustustilaisuuksiin, joissa lakin käyttäjät edustavat teekkariutta.

Lakinkäyttölupaa voi anoa oheisen nettilomakkeen kautta. Teekkarijaosto hyväksyy lupia viikottaisissa kokouksissaan. Tästä lomakkeeseen.

Nyörit

Aktiivisesta osallistumisesta Teekkarijaoston tai sen alaisten toimikuntien toimintaan vuoden ajan palkitaan jaoston tai toimikunnan nyörillä. Nyörin myöntää aina Teekkarijaoston puheenjohtaja.

Nyörejä kannetaan haalareiden kanssa. Nyöri sidotaan siten, että se kulkee oikealta olkapäältä vinosti rinnan yli. Erillisellä luvalla nyöriä voidaan käyttää myös muiden asusteiden kanssa.

Nykyisin käytössä olevat nyörit:

  • Fuksitoimikunta Tummansininen
  • ISOtoimikunta Vaaleansininen
  • Isännistö ja emännistö Tummanvihreä
  • Juhlatyöntekijät Vaaleanpunainen
  • Juhlatoimikunta Violetti
  • Lukkaritoimikunta Kirkkaanpunainen
  • Kansainvälisyystoimikunta Tummanruskea
  • Teekkariperinnetoimikunta Viininpunainen

Teekkarijaoston tunnuksena on oliivinvihreä nyöri, jonka käyttöoikeus on Teekkarijaoston nykyisillä ja entisillä jäsenillä. Toimikuntien istuvat puheenjohtajat kantavat Toimikuntansa väristä tupsullista nyöriä. Polyteekkarimuseon kultainen nyöri voidaan myöntää museon intendentin ja johtajan hakemuksesta ansioituneille. Valkoinen kunnianyöri voidaan myöntää Teekkarijaoston jäsenelle erityisistä ansioista sellaisena Wappuna, jolloin AYY:llä on Mantan patsaan lakitusvuoro.

Yhteystiedot