Vapaaehtoisuuden pelisäännöt

Vapaaehtoisuuden pelisääntöjen tarkoituksena on taata, että vapaaehtoiset kokevat olevansa osa AYY:n organisaatiota sekä arvostettuja yhteisön jäseniä. Pelisäännöt otettiin kunnolla kirjallisena käyttöön keväällä 2016 ja samalla nimettiin vapaahtoisten luottamushenkilöt. Pelisäännöt sisältävät muun muassa vapaaehtoisten ja ylioppilaskunnan oikeudet ja velvollisuudet vapaaehtoispestien puitteissa, pestin elinkaaren ja luottamushenkilöiden tehtävät.

Ylioppilaskunnan sydän ovat sen vapaaehtoiset. Tavoitteena on varmistaa, että vapaaehtoiset kokevat olevansa arvostettuja yhteisön jäseniä. Lisäksi tuetaan vapaaehtoistoimielimiä niiden päivittäisessä toiminnassa vapaaehtoispelisääntöjen mukaisesti. Valmistellaan ja koordinoidaan toimielinten toimintaa ja annetaan toimijoille palautetta. Huolehditaan tehtäviin perehdytyksestä, koulutuksesta ja ylioppilaskunnan käytännöistä ja prosesseista tiedottamisesta. (Johdanto)

Pelisäännöt kokonaisuudessaan voi lukea täältä.
Vapaaehtoisten luottamushenkilöt ja heidän yhteystietonsa voit tarkistaa täältä.

Oikeudet ja velvollisuudet