Näin haet asuntoa

AYY tarjoaa kodin 3200 asukkaalle. Aalto-yliopistossa opiskelevilla AYY:n asumisoikeutetuilla jäsenillä on mahdollisuus hakea kaikkia AYY:n asuntoja. Aalto-yliopiston jatko-opiskelijoille, asumisoikeudettomille AYY:n jäsenille ja täysin ulkopuolisille opiskelijoille AYY tarjoaa avoimen haun asuntoja. Kesäisin tarjottavia kesäasuntoja taas voivat hakea kaikki kiinnostuneet.

1. Lue ensin ohjeet!

Luethan huolellisesti tällä sivulla olevat asunnonhakua koskevat ohjeet.
Lisäohjeita löydät myös näistä linkeistä:

Muita kuin AYY:n asumisoikeutettuja jäseniä koskevat alasivujen avoimen haun ohjeet tai kesäasuntojen hakuohjeet.

Hakemuksen lähettämiseksi hakijan täytyy kuitata lukeneensa ja hyväksyvänsä nämä ohjeet sekä niihin sisältyvät ehdot ja vastuut.

2. Luo tili Domoon ja tee hakemus

Asuntoa haetaan Domo-asunnonhakujärjestelmästä. Ennen kuin hakemuksen voi tehdä, on hakijan luotava oma tili Domoon. Domo löytyy osoitteesta domo.ayy.fi.

Täytä rekisteröityessä yhteystietosi huolellisesti järjestelmään. Yhteystietojen ylläpitäminen on hakijan vastuulla. Jos osoittautuu, että asuntoa on haettu väärillä perusteilla, voidaan hakemus hylätä tai asuntotarjous perua. Kaikki asuntotarjoukset lähetetään sähköpostilla hakijan järjestelmässä ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Hakijan vastuulla on varmistaa, että hän voi ottaa vastaan sähköpostiviestejä Domo-järjestelmästä. AYY ei vastaa tilanteesta, jossa hakija ei ole reagoinut hänelle lähetettyyn asuntotarjoukseen ajoissa esimerkiksi koska viesti on mennyt roskapostikansioon. AYY suosittelee aalto.fi-sähköpostin käyttämistä Domo-järjestelmässä.

Täytä hakemuksesi tulot-kohtaan nykyiset tulosi ja omaisuutesi. AYY:n asunnoissa ei ole tulo- tai varallisuusrajoja, mutta pienituloiset ja vähävaraisimmat hakijat asetetaan etusijalle muihin yhtä kiireellisessä asunnontarpeessa oleviin hakijoihin nähden. Tulot määritellään ARA:n asukasvalintaoppaan mukaan.

  • Tuloiksi huomioidaan ansio- ja pääomatulot, kuten palkka, palkanlisä, aikuisopintoraha ja –koulutustuki. Yrittäjä voi antaa kuukausituloistaan oman arvionsa. Myös opintotuki, toimeentulotuki ja asumistuki lasketaan tuloiksi. Muutokset tuloissa tulee päivittää Domoon.
  • Varallisuus (eli omaisuus) arvioidaan käyvän arvon mukaisesti ARA:n ohjeiden mukaan. Varallisuuteen lasketaan mukaan esimerkiksi osake- ja rahastosijoitukset tai omistusasunto. Varallisuuden käyvästä arvosta vähennetään yhteenlaskettujen velkojen määrä opintolainat mukaan lukien. Mikäli omaisuus ei ole realisoitavissa, sitä ei tarvitse ottaa huomioon (esimerkiksi osuus perintömökistä).

Haluttu sisäänmuuttopäivä on tärkeä kenttä, koska AYY ei tarjoa sinulle asuntoa aikaisemmalla sopimuksen alkamispäivämäärällä kuin mitä olet hakemuksessasi ilmoittanut. Jos esimerkiksi haluat varmistaa, että saat asuntotarjouksen vähintään kalenterikuukauden varoitusajalla ehtiäksesi irtisanoa nykyisen vuokrasopimuksesi, voit päivittää muuttopäivän aina tarpeeksi pitkälle tulevaisuuteen.

Domossa AYY:n asuntojen hakua voi rajata yksittäisten asuntojen tarkkuudella, joten jokaiseen asuntoon on oma jononsa. Nämä asuntojonot ja niitä vastaavat asunnot on koottu asuntoryhmiksi hakukohteen sijainnin ja asuntotyypin mukaan. Helsingissä asuntoryhmät muodostuvat kiinteistön ja asuntotyypin mukaan, kun taas Espoossa Leppävaara ja Teekkarikylä kattavat kaikki alueen kiinteistöt, jolloin jako tapahtuu alueen ja asuntotyypin mukaan.

Asuntoryhmillä on tärkeä merkitys asunnonhaussa. Kun esimerkiksi saat tarjouksen tietyn asuntoryhmän asunnosta, esimerkiksi Teekkarikylän solusta, poistuvat kaikki kyseisen asuntoryhmän hakemuksesi jonoista riippumatta siitä, hyväksytkö tarjouksen vai et. Esimerkkitapauksessa järjestelmä siis pudottaisi kaikki Teekkarikylän soluihin tekemäsi hakemukset asuntojonoista, vaikka ne olisi tehty eri aikoihin ja olisivat siten ryhmiteltynä eri hakemusnumeroiden alle. Lisäksi sisäistä siirtoa voi hakea vain saman asuntoryhmän sisällä.

Lisätietoa kiinteistöistä ja asunnoista löydät hakemusta tehdessäsi Domosta. Kiinteistön tiedot saat hakunäkymässä esiin klikkaamalla hiirellä asunnon osoitteen oikealla puolella olevaa oranssia suurennuslasia. Haethan vain niitä asuntoja, joista olet todella kiinnostunut, jotta emme turhaan tee sinulle asuntotarjousta kohteesta, joka ei vastaa tarpeitasi (sijainti, koko, vuokra ym.).

Jos sinulla on ongelmia Domon käyttämisen tai rekisteröitymisen kanssa, ota yhteyttä asuntotoimistoon.

Hakijalla voi olla voimassa vapaavalintainen määrä asuntohakemuksia yhtä aikaa.

3. Seuraa ja päivitä hakemustasi Domossa

Asuntohakemus käsitellään asuntotoimistossa ja pisteytetään AYY:n asuntojen pisteytysohjeen mukaisesti. Muille kuin AYY:n asumisoikeutetuille jäsenille sovelletaan omaa pisteytystä. Normaali hakemus asettuu asuntojonoon hakupäivämäärän (ei hakemuksen käsittelyajankohdan) ja pisteiden perusteella, mutta ensimmäisen vuoden opiskelijoiden ja vaihto-opiskelijoiden hakemukset soluasuntoihin käyvät läpi arvontaprosessin. Tämä tarkoittaa, ettei hakemuksen lähettämispäivämäärällä ole merkitystä, vaan sijainti jonossa määräytyy pisteiden ja arvotun jononumeron kautta. Kun hakemus on käsitelty asuntotoimistossa, hakija voi seurata Domo-järjestelmässä jonotuksensa edistymistä. Mahdollisia muutoksia ja korjauksia hakemukseen voi tehdä asuntotarjouksen saamiseen saakka. Hakemuksen saamat pisteet päivitetään aina tarvittaessa, joten hakemuksen sijoitus voi muuttua jonotuksen aikana myös äkkinäisesti. Jos esimerkiksi hakijan tulot nousevat merkittävästi, voi pistevähennykseen johtava tuloraja ylittyä. Lisäksi hakemuksessa oleva liite kiireellisyyspisteitä varten tulee olla ajan tasalla ja täsmätä hakijan omiin tietoihin. Kiireellisyyspisteet ovat voimassa korkeintaan 6 kk niiden myöntämisestä, ellei hakija päivitä kiireellisyyspisteisiin oikeuttavaa liitettä Domossa. Voit tarkistaa hakemuksellesi myönnetyt pisteet Domossa.

Kaikista erityistapauksista on aina lisättävä Domossa liite asuntohakemukseen. Jos esimerkiksi haluat kiireellisen asunnontarpeen lisäpisteet vuokranantajan irtisanoman vuokrasopimuksen perusteella, sinun on liitettävä irtisanomisilmoitus asuntohakemuksiisi. Vanhan liitteen voi myös korvata uudella anomalla hakemuksen kautta kiireellisyyspisteitä uudelleen, jolloin hakemus tulee uudelleen käsiteltäväksi pisteytyksen tarkistamiseksi. Tämä ei vaikuta hakemuksen lähetyspäivämäärään, joten mikäli pisteytys ei muutu, ei myöskään sijainti jonossa muutu. Mikäli lisäpisteperuste poistuu, tulee asiasta ilmoittaa asuntotoimistolle.

Hakemuksen sijainti jonossa voi vaihdella, jos sen saamat pisteet muuttuvat hakijan elämäntilanteen vuoksi tai jos samaan jonoon myöhemmin tehdyt hakemukset saavat enemmän pisteitä ja ohittavat hakemuksen jonossa. Lisäksi soluasuntojen jonoissa arvonta vaikuttaa jonosijaintiin.

Asuntohakemus on voimassa kolme kuukautta hakemuksen jättöpäivästä lukien. Domo-järjestelmä lähettää hakijalle sähköpostitse muistutuksia hakemuksen vanhentumisesta. Mikäli hakija ei uusi asuntohakemustaan, poistetaan hänet asunnonhakujonosta. Vanhentuneita hakemuksia ei palauteta enää takaisin jonoon.

4. Vastaanota asuntotarjous

Asuntotoimisto tekee asuntotarjoukset hakijoille asuntojonojen perusteella. Kaikki asuntotarjoukset lähetetään hakijalle sähköpostitse. Asuntotarjous on hyväksyttävä tarjouksessa määritellyssä ajassa. Asuntotarjous on samalla itse vuokrasopimus, jonka hakija hyväksyy tai hylkää Domo-järjestelmässä. Tarjous hyväksytään lataamalla allekirjoitettu vuokrasopimus Domo-järjestelmään. Kaikkien asunnon tulevien aikuisten vuokralaisten on allekirjoitettava sama sopimus, sillä Domoon voi ladata vain yhden tiedoston kerrallaan asuntotarjousta kohden. Kun sopimus on ladattu Domoon, lisää AYY siihen elektronisen allekirjoituksen. Allekirjoitettu sopimus on sitova välittömästi.

Hakijan vastuulla on pitää huoli, että hän voi ottaa tarjouksen vastaan sähköpostitse. Jos olet lähdössä esimerkiksi pidemmälle matkalle, etkä pysty lukemaan sen aikana sähköpostiasi, ilmoita tästä asuntotoimistolle etukäteen. Tällöin asuntotoimisto antaa sinulle tarpeeksi aikaa reagoida asuntotarjoukseen.

5. Mitä tapahtuu tämän jälkeen?

Mitä tapahtuu hakemuksille Domossa? Aina kun hakijalle tehdään asuntotarjous, kyseiseen asuntoryhmään kuuluvat hakemukset poistuvat asuntojonoista. Jos hakija hyväksyy asuntotarjouksen, poistuvat sen lisäksi kaikki asuntohakemukset kaikista jonoista. Hyväksytyn asuntotarjouksen jälkeen hakija voi kuitenkin palauttaa hakemuksensa takaisin kolmen (3) asuntoryhmän jonoihin entisille paikoilleen. Tämä tehdään Domo-järjestelmässä ja järjestelmä ohjeistaa palauttamisen tekemisessä.

Haluatko perua jo tekemäsi sopimuksen? Koska asuntotarjous hyväksytään allekirjoittamalla vuokrasopimus, voi hyväksytyn tarjouksen peruuttaa vain irtisanomalla vuokrasopimus normaalisti. Huomaa, että tämä tarkoittaa myös normaalien irtisanomisaikojen noudattamista, jolloin irtisanomisaika vuokralaiselle on yksi kokonainen kalenterikuukausi laskettuna irtisanomiskuukauden viimeisestä päivästä. Jos haluat irtisanoa sopimuksen ennen sen alkamista, ota yhteyttä asuntotoimistoon, sillä Domossa ei voi irtisanoa sopimusta ennen sopimuskauden alkua.

Asukkaalta peritään vakuusmaksu. Vakuusmaksun suuruus on 250 euroa per aikuinen asukas. AYY lähettää vuokralaiselle/vuokralaisille erikseen laskun vakuusmaksun maksamista varten.

Milloin saan avaimet? Tutustu hyvissä ajoin ennen vuokrasopimuksen alkamista sisäänmuutto-ohjeisiin.

Minulla on vielä kysyttävää asunnonhakuun ja asumiseen liittyen! Tarkistathan usein kysytyt kysymykset –sivun, jonne olemme koonneet vastauksia moneen yleisimpään kysymykseen AYY:n asuntoihin ja asumiseen liittyen.