A – Vinkkejä kansainvälistymisen aloittelijalle

Edunvalvonta
Valitkaa yhdistyksenne hallitukseen kv-vastaava, jonka tehtävä on ylläpitää kv-näkökulmaa
yhdistyksen toiminnassa. Kv-vastaavan avuksi voi koota toimikunnan.
Kv-vastaavan ei ole syytä tehdä kaikkea itse, vaan huolehtia siitä, että muut huomioivat
tekemisessään kansainvälisen näkökulman ja kansainväliset opiskelijat.
Uudet opiskelijat
Menkää koko yhdistyksenne hallituksen tai toimijoiden voimin esittäytymään uusille
kv-opiskelijoille lukuvuoden alussa esimerkiksi orientaatioviikolla.
Jos yhdistyksenne vastaanottaa uusia opiskelijoita, varmistakaa, että myös kvopiskelijoille
on yhdistyksessänne vastuuhenkilö ja tutoreita. Vastuuhenkilö voi olla kvvastaava
tai muista uusista opiskelijoista vastaava henkilö.
Tapahtumat
Tehkää tapahtumistanne kv-katsaus: millaisia tapahtumia yhdistyksenne järjestää
tavallisesti ja tavoitetaanko niillä kv-opiskelijoita? Miten jo olemassaolevia tapahtumia
voisi kehittää niin, että ne huomioisivat kaikki opiskelijat?
Tehkää yhdistyksenne toimijoiden kanssa tutustumisretki johonkin yliopiston,
ylioppilaskunnan tai toisen yhdistyksen tapahtumaan, esimerkiksi kielikahviloihin tai
vaihtomessuille, joissa kv-opiskelijoita on paljon.
Viestintä
Kääntäkää kaiken tiedotuksen pääpointit englanniksi ja muistakaa laittaa alkuun “In
English below”, jotta englanninkielinen informaatio ei huku. Mikäli asia ei todella
kosketa kuin suomenkielisiä, on kv-opiskelijat silti hyvä ottaa huomioon esimerkiksi
tekstillä “This only concerns Finnish students”.
Kiinnittäkää huomiota termien avaamiseen. Esim. sitsit eivät ole monelle tuttu käsite,
mutta academic dinner party with singing kertoo jo enemmän tapahtuman sisällöstä.