Usein kysytyt kysymykset

Olemme keränneet tälle sivulle koonnin meiltä usein kysytyistä kysymyksistä. Suosittelemme tutustumaan näihin asumiseen liittyviin kysymyksiin ja vastauksiin.

Valitse ensin kysymyksesi aihe:

Asuntojen hakeminen

Miten voin hakea asuntoja?

Asuntohakemus täytetään Domo-järjestelmässä. Ennen asuntohakemuksen tekemistä hakijan tulee lukea hakuohjeet ja tarvittavat lisäohjeet koskien uusia opiskelijoita, Mikkelin yksikössä aloittaneita, avoimen haun asuntoja hakevia, vaihto-opiskelijoita tai kesäasunnon hakijoita.

Miten AYY valitsee vuokralaiset?

Kaikki AYY:n asunnot jaetaan jonottamisprosessin kautta hakemuksen pisteytykseen perustuen. Hakemuksen sijainti jonossa määräytyy pisteytyksen ja hakemuksen lähettämisajankohdan mukaan. AYY tarjoaa ensisijaisesti asuntoja ylioppilaskunnan asumisoikeutetuille jäsenille.

Voivatko Aalto-yliopiston jatko-opiskelijat hakea AYY:n asuntoja? Vuokraako AYY asuntojaan ulkopuolisille opiskelijoille?

Aalto-yliopiston jatko-opiskelijat eivät valitettavasti ole asumisoikeutettuja AYY:n asuntoihin, vaikka he olisivat AYY:n jäseniä. Jatko-opiskelijat ja Aalto-yliopiston ulkopuoliset opiskelijat voivat hakea niitä asuntokohteita, jotka ovat avoimesti haettavissa kaikille opiskelijoille. Jäsenmaksun maksaneet jatko-opiskelijat ovat etusijalla ulkopuolisiin opiskelijoihin nähden. AYY:n jäsenmaksun maksaneet jatko-opiskelijat voivat myös olla jälleenvuokralaisina AYY:n asunnoissa. Alivuokraamiselle asumisoikeus tai jäsenyys ei ole edellytys.

Haluaisin hakea AYY:n asuntoja, mutta Domon mukaan asumisoikeusaikani on päättynyt. Mitä voin tehdä?

AYY:n asumisoikeusaika on viisi (5) vuotta kandidaatti- ja maisteriohjelmaan valituille ja kaksi (2) vuotta pelkästään maisteriohjelmaan valituille. Vaihto-oppilaille asumisoikeusaika on voimassa opinto-oikeusajan loppuun saakka. Asumisoikeusaika kuluu opintojen alusta alkaen riippumatta siitä, onko henkilö asunut AYY:n asunnossa vai ei. Lapsiperheille myönnetään asumisoikeusaikaa kaksi (2) vuotta lisää. Tarkemmat asumisoikeusaikaa koskevat määrittelyt löydät asumisen ohjesäännöstä.

Mikäli asumisoikeusaikasi on mielestäsi päättynyt ennenaikaisesti, ole yhteydessä AYY:n asuntotoimistoon. Asumisoikeusaikaa hyvitetään esimerkiksi poissaololukukausilta, mikäli asiakas ei ole tällöin asunut AYY:n asunnossa. Asuntotoimisto pystyy tarkistamaan Aalto-yliopiston opiskelijan läsnäololukukaudet yliopiston Oodi-järjestelmästä.

Asumisoikeusaikaa hyvitetään myös vaihto-opintojen, lähikuntien ulkopuolella tapahtuvien JOO-opintojen, ulkomailla tai lähikuntien ulkopuolella suoritetun työharjoittelun ja asevelvollisuuden tai vapaaehtoisen asepalveluksen suorittamisen sekä äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaan ajalta tiettyjen ehtojen täyttyessä.

Asumisoikeusaikaan voi anoa korkeintaan vuoden pidennystä asuntotoimikunnalta, mikäli hakijalla on esittää kirjallinen todiste terveydellisestä tai muusta erittäin painavasta opintoja hidastaneesta syystä. Lisätietoa asuntotoimikunnasta löydät täältä.

AYY:n avoimen haun asuntoja voivat hakea kaikki opiskelijat, eli myös Aallon opiskelijat, joiden asumisoikeusaika AYY:llä on päättynyt. Jos asumisaikasi on päättynyt ja haluat hakea kyseisiä asuntoja, ole yhteydessä asuntotoimistoon.

Montako asuntohakemusta minulla voi olla voimassa yhtä aikaa? Jos haluan hakea sekä soluja että yksiöitä, joudunko erittelemään ne omille hakemuksilleen?

Hakija voi hakea vaikka kaikkia AYY:n asuntoja yhtä aikaa. Hakijan on mahdollista hakea kaikkia haluamiaan asuntoja kerralla, tai hän voi kasvattaa hakemiensa asuntojen määrää osissa. Asuntohakemuksen eteneminen jonossa ei riipu hakemusten lukumäärästä, vaan hakemus sijoittuu jonoon hakemuksen tekoajankohdan ja pisteytyksen mukaan. Samalla pistemäärällä olevien hakemusten paikka jonossa määräytyy siis siten, että uudemmat hakemukset menevät jo jonossa olevien hakemusten perään (poikkeuksena uusien opiskelijoiden soluhakemukset ja vaihto-opiskelijoiden soluhakemukset, jotka arvotaan).

Huomaa, että hakemuksia ei voi keskenään laittaa toivejärjestykseen. Asuntoja tarjotaan todellisen tarpeen perusteella, joten tee hakemus vain sellaisiin asuntoihin, jotka olet todellisuudessa valmis ottamaan vastaan.

Samalla kertaa voi hakea niin montaa asuntoa ja asuntoryhmää kuin haluaa. Jos esimerkiksi teet hakemuksen yksin, voit hakea kerralla vaikka kaikkia soluja ja yksiöitä. Saman hakemuksen alla olevat eri asuntoryhmät elävät omaa elämäänsä vaikuttamatta toisiinsa, ja jokaisella asunnolla on oma jononsa, sillä Domossa on mahdollista rajata hakua yksittäisten asuntojen tarkkuudella. Samaan hakemukseen ei ole mahdollista mahduttaa useaa eri hakemustyyppiä, eli yksin hakua, perhehakua ja kaverihakua.

Kauanko asuntohakemukseni on voimassa? Jos asuntohakemukseni on vanhentunut, voiko asialle tehdä jotain?

Asuntohakemus on voimassa kolme (3) kuukautta, ja sen voi uusia Domossa milloin tahansa ennen vanhentumista. Asuntohakemuksesta löytyy tieto, mihin päivään saakka hakemus on voimassa. Domo muistuttaa hakemuksen vanhenemisesta sähköpostitse, mutta on asiakkaan vastuulla pitää huoli siitä, ettei hakemus pääse vanhenemaan vahingossa.

Mikäli hakija ei uusi asuntohakemustaan ja hakemus pääsee vanhenemaan, poistuu hän hakemuksessa olleista asunnonhakujonosta. Vanhentuneita hakemuksia ei palauteta enää takaisin jonoon.

Huom! Hakemuksen palauttaminen jonoon hyväksytyn asuntotarjouksen jälkeen ei korvaa hakemuksen uusimista. Muista siis uusia hakemus myös jonoon palauttamisen jälkeen.

Voinko lisätä tai poistaa asuntoja hakemuksestani? Muuttuuko sijoitukseni jonossa jos muokkaan hakemustani?

Asuntoja ei voi lisätä olemassa olevaan hakemukseen, vai tällöin tulee luoda uusi hakemus. Samaa asuntotyyppiä voi siis hakea useassa erässä, jolloin sijoitus tietyn asunnon jonossa riippuu siitä, millä päivämäärällä tehtyyn hakemukseen se kuuluu.

Sijoitus jonossa ei muutu, elleivät muutokset vaikuta pisteytykseen. Esimerkiksi muuttopäivän vaihtaminen, hakemuksen uusiminen tai asuntojen poistaminen hakemuksesta eivät vaikuta hakemuksen sijoitukseen jonossa. Sen sijaan muutokset koskien esimerkiksi kiireellistä asunnontarvetta voivat muuttaa pisteytystä ja siten myös sijaintia jonossa

Olen tulossa ulkomailta Aalto-yliopistoon opiskelemaan. Mitä asuntoja minun kannattaa hakea?

Suosittelemme hakemaan erityisesti soluasuntoja, sillä niitä hakiessa voi saada hakemukselleen kiireellisyyspisteet. Tämän lisäksi kannattaa hakea kanssahakijan kanssa kaveri- tai perheasuntoa. Yksiöihin jonot ovat monesti pitkiä eikä niihin saa kiireellisyyspisteitä, joten on epätodennäköistä saada yksiötä opiskeluiden alkuun mennessä.

Olen aloittanut opintoni Mikkelin yksikössä. Vaikuttaako tämä asuntojen hakemiseen?

Aalto-yliopiston tutkintoa muualla kuin pääkaupunkiseudulla opiskelevilla asumisoikeus lasketaan samoin kuin pääkaupunkiseudulla kandidaatin- ja maisterintutkintoa tai maisteritutkintoa suorittavien opiskelijoiden asumisoikeus. Näin ollen asumisoikeutta myönnetään yhteensä viisi vuotta kandidaatin opintojen aloittamisesta alkaen.

Mikkelissä opiskelevat voivat hakea asuntoa pääkaupunkiseudulta heti, kun saavat tiedon opiskelupaikastaan Mikkelissä eli he voivat siis aloittaa asuntoon jonottamisen vaikka asuvat opintojensa alussa Mikkelissä. Muuttamalla aikaisinta mahdollista muuttopäivää asuntohakemuksessaan hakija varmistaa, ettei saa asuntotarjousta liian aikaisin.

Olen yksinhuoltaja ja haluan hakea perheasuntoa. Miten tämä onnistuu Domossa?

Valitse Domossa kohdassa 1 hakemustyypiksi ”Haen yksin” ja kohdassa 2 ”Lapsia”. Näin voit hakea yksiöitä ja sitä suurempia asuntoja ilman aikuista kanssahakijaa. Muista lisätä lapsen tiedot. Syntymättömästä lapsesta tulee ilmoittaa raskaustodistuksella ”Lisäpisteet”-kohdassa.

Mikä lasketaan kiireelliseksi asunnontarpeeksi? Voinko saada kiireellisyyspisteet perhe- tai kaveriasuntoon? Entä yksiöön?

Kiireellinen asunnontarve määritellään kulloinkin voimassa olevassa AYY:n pisteytysohjeessa. Kiireellisyyspisteet huomioidaan vain soluasuntoihin. Yhteen hakemukseen voidaan myöntää enintään kaksi pistettä kiireellisen asunnontarpeen perusteella. Kiireellisestä asunnontarpeesta on aina liitettävä hakemukseen kirjallinen todistus, jotta pisteet voidaan myöntää.

Perusteet:

 • Muualta kuin lähikunnista muuttavat hakijat
  • Lähikunnat = Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen
 • Määräaikaiset vuokrasopimukset (päättyvät alle 6 kk kuluessa)
 • Vuokranantajan irtisanoma vuokrasopimus
 • Asunnottomat (asunnottomuustodistus saatavilla maistraatista)
 • Muut erityisen painavat erityistapaukset, asuntotoimikunnan päätöksellä
Mistä tiedän saanko lisäpisteitä asuntohakemukseeni?

Katso AYY:n asuntohakemusten pisteytysohjeet. Mikäli sinulla on perusteet hakea lisäpisteitä, voit liittää todisteen perusteesta asuntohakemukseesi Domossa. Kun hakemuksesi on käsitelty, voit tarkistaa Domossa hakemuksesi saamat pisteet ja mihin asuntoryhmiin ne kohdistuvat.

AYY:n asuntojen hakuohjeissa on kerrottu tarkemmin asuntohakemuksesta ja lisäpisteiden anomisesta.

Mikä on sisäinen siirto ja miten sitä haetaan?

Sisäinen siirto on AYY:n vuokralaisilleen tarjoama mahdollisuus hakea vaihtoa toiseen saman asuntoryhmän asuntoon. Sisäisen siirron hakemus saa aina viisi (5) pistettä, eikä muita pisteytysohjeen kohtia tämän jälkeen huomioida. Sisäisen siirron hakemus tehdään Domossa aivan samalla tavalla kuin muutkin hakemukset, ja järjestelmä pisteyttää ne automaattisesti. Yleensä sisäisen siirron hakemukset ovat aivan jonon kärjessä, mutta jonotusaika riippuu kuitenkin sopivien asuntojen vapautumisesta. Sisäisessä siirrossa tulee kaikkien vuokrasopimuksessa olevien henkilöiden siirtyä. Jos esimerkiksi asut kaverisi kanssa, voitte hakea sisäistä siirtoa vain yhdessä.

Hyväksyin AYY:ltä saamani asuntotarjouksen ja kaikki asuntohakemukseni katosivat yhtäkkiä! Mitä tapahtui?

Aina kun hakijalle tehdään asuntotarjous, kyseiseen asuntoryhmään kuuluvat hakemukset poistuvat asuntojonoista. Jos hakija hyväksyy asuntotarjouksen, poistuvat sen lisäksi kaikki asuntohakemukset kaikista jonoista. Hyväksytyn asuntotarjouksen jälkeen hakija voi kuitenkin palauttaa hakemuksensa takaisin kolmen (3) asuntoryhmän jonoihin entisille paikoilleen. Tämä tehdään Domo-järjestelmässä ja järjestelmä ohjeistaa palauttamisen tekemisessä.

Hakija ei voi palauttaa hakemuksiaan siihen asuntoryhmään, josta hän on hyväksynyt asuntotarjouksen. Sen sijaan hän voi hakea sisäistä siirtoa.

Uudet opiskelijat

Olen uusi opiskelija ja minulla on kysymys asumisesta!

Tarkista ensimmäisenä AYY:n asuntojen yleiset hakuohjeet ja ohjeet uusille opiskelijoille. Näihin sivuihin tulee perehtyä huolellisesti ennen hakemuksen tekemistä. Jos olet aloittanut opintosi Aalto-yliopiston Mikkelin yksikössä, perehdy myös täältä löytyviin ohjeisiin.

Vaihto-opiskelijoita koskevat ohjeet löytyvät täältä.

Myös tältä usein kysytyt kysymykset -sivulta löytyy paljon hyödyllistä tietoa uusille opiskelijoille. Tarvittaessa voit ottaa yhteyttä AYY:n asuntotoimistoon.

Aloitan opintoni syksyllä. Milloin voin täyttää asuntohakemuksen?

Hakemuksen voi jättää heti opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen. Perehdythän ensin yleisiin hakuohjeisiin ja tarkempiin hakuohjeisiin uusille opiskelijoille tai vaihto-opiskelijoille.

Huomioithan, että ilmoittautuessasi läsnäolevaksi opiskelijaksi et automaattisesti ilmoittaudu asunnonhakijaksi!

Voinko hakea asuntoja AYY:ltä ennen kuin olen maksanut ylioppilaskunnan jäsenmaksun? Mihin mennessä jäsenmaksu pitää maksaa?

Uudet opiskelijat voivat hakea AYY:n asuntoja ennen jäsenmaksun maksamista. Ilmoittautumisohjeet ja -ajankohdat löydät täältä. Asunnon voi myös ottaa vastaan ennen jäsenmaksun maksamista, mutta jäsenmaksun kokonaan maksamatta jättäminen ei ole vaihtoehto henkilön ollessa AYY:n vuokralainen.

Haluan asunnon syksylle. Milloin saan tietää saanko asuntoa AYY:ltä vai en?

Tarjoukset 1.8. alkaviin vuokrasopimuksiin tehdään pääsääntöisesti kesä- ja heinäkuun aikana, ja 1.9. vapautuvat asunnot taas tarjotaan heinä- ja elokuun puolella. Syksy on vuoden kiireisintä aikaa asuntotoimistolla, joten silloin on luultavasti turha kuormittaa asuntotoimistoa kyselemällä tarkemmin milloin asuntotarjous olisi mahdollisesti tulossa.

Syksyisin liikehdintä asunnoissa on niin suurta, että mitään tarkkoja etukäteisarvioita vapautuvien asuntojen määrästä tai asuntotarjouksen todennäköisyydestä ei pystytä yksittäisille hakijoille lupaamaan. Asuntotarjous tulee kyllä, jos on tullakseen, mutta sitä on asuntotoimiston mahdotonta ennustaa kovin paljon etukäteen.

Olen tulossa ulkomailta Aalto-yliopistoon opiskelemaan. Mitä asuntoja minun kannattaa hakea?

Suosittelemme hakemaan erityisesti soluasuntoja, sillä niitä hakiessa voi saada hakemukselleen kiireellisyyspisteet. Tämän lisäksi kannattaa hakea kanssahakijan kanssa kaveri- tai perheasuntoa. Yksiöihin jonot ovat monesti pitkiä eikä niihin saa kiireellisyyspisteitä, joten on epätodennäköistä saada yksiötä opiskeluiden alkuun mennessä.

Minut hyväksyttiin opiskelemaan Aalto-yliopistoon ja otin paikan vastaan. Ilmoittaudun kuitenkin poissaolevaksi ensimmäisen lukukauden/lukuvuoden ajaksi. Milloin minun kannattaa hakea asuntoa AYY:ltä? Saanko asuntohakemukseeni uuden opiskelijan pisteen?

Voit hakea kaikkia AYY:n asuntoja heti, kun olet sitovasti vastaanottanut paikan Aalto-yliopistosta. Asumisoikeutesi ei kuitenkaan ala ennen kuin olet ensimmäisen kerran läsnäolevaksi ilmoittautunut opiskelija. Jos olet ilmoittautunut poissaolevaksi ensimmäiseksi syyslukukaudeksi, voit ottaa asunnon vastaan aikaisintaan 1.1., ja jos olet koko ensimmäisen lukuvuoden poissa, voit ottaa asunnon vastaan 1.8. alkaen. Ensimmäisen lukukauden tai lukukauden poissaoloista tulee ilmoittaa asuntohakemuksessa, jotta uuden opiskelijan lisäpiste ja asumisoikeusaika voidaan korjata. Tarkemmat ohjeet löydät tältä sivulta.

Pääsimme kaverini kanssa Aalto-yliopistoon opiskelemaan, ja laitoimme samaan aikaan asuntohakemukset Domossa. Kaverini sai jo tarjouksen soluasunnosta, kun taas oma hakemukseni on edelleen jonossa. Miten tämä on mahdollista?

Uudet opiskelijat saavat tiedon hyväksymisestä eri aikoihin, joten asuntohakemuksen lähettämisajankohta ei voi vaikuttaa uuden opiskelijan soluasuntohakemuksen sijaintiin jonossa. Tämän takia kaikissa solujen asuntojonoissa ensimmäisen vuoden opiskelijoiden hakemukset menevät arvontaan. Uusien opiskelijoiden soluhakemukset sijoittuvat jonossa siis ainoastaan pisteiden, ei hakemuksen tekoajankohdan mukaan. Saman pistemäärän jakavien hakemusten järjestys arvotaan, jolloin uudet jonoon tulevat hakemukset voivat sijoittua myös aiemmin jätettyjen hakemusten edelle, vaikka pistemäärä olisi sama.

Arvonnan ja pisteytyksen vuoksi yksittäisen soluasuntohakemuksen sijainti jonossa voi siis muuttua moneen kertaan. Tarkemmat hakuohjeet löydät yleisestä hakuinfosta ja uuden opiskelijan hakuohjeista. Vaihto-opiskelijoita koskevat ohjeet löytyvät täältä.

Opintoni Aalto-yliopistossa alkavat pian, mutta en ole vieläkään löytänyt asuntoa pääkaupunkiseudulta. Mitä teen?

AYY on useana syksynä järjestänyt yhteistyössä Aalto-yliopiston kanssa hätämajoitusta Aalto-yliopiston opiskelijoille, joilla ei ole minkäänlaista muuta majoitusvaihtoehtoa opintojen alkaessa. Paikkoja on kuitenkin rajatusti, ja hätämajoitus on tarkoitettu lyhytaikaiseksi viimeiseksi vaihtoehdoksi. Paikan voi saada korkeintaan kahdeksi viikoksi, eikä AYY voi taata hätämajoituspaikkaa.

AYY:n yleisestä asunnonhakuoppaasta löydät vinkkejä niin lyhyt- kuin pitkäaikaisenkin majoituksen etsimiseen.

Olen TKK:lta valmistunut diplomi-insinööri, mutta aloitan nyt uudet kauppatieteiden opinnot Aalto-yliopistossa. Voinko hakea AYY:n asuntoa?

Asumisaika lasketaan alkaneen siitä, kun opiskelija ensimmäisen kerran on otettu minkään nykyään Aalto-yliopistoon kuuluvan korkeakoulun opiskelijaksi. Jos opiskelija on aloittanut opintonsa TKK:lla vuonna 1980, niin hänen asumisaikansa on päättynyt vuonna 1985 ja hän siis ei voi enää hakea asuntoa AYY:ltä, vaikka aloittaisikin uutena opiskelijana jossain muussa Aalto-yliopiston korkeakoulussa. Lisätietoa löydät tältä sivulta.

Asuntojonot

Mikä on asuntojono? Miten se eroaa asuntoryhmästä?

Asuntojono tarkoittaa jonoa yhteen tiettyyn asuntoon. Koska Domossa asunnonhakua voi rajata yksittäisten asuntojen tasolla, on jokaiseen asuntoon oma jononsa.

Asuntoryhmän muodostavat tietyn kiinteistön tai alueen saman asuntotyypin asunnot ja niitä vastaavat asuntojonot. Listan kaikista AYY:n asuntoryhmistä löydät täältä. Asuntoryhmillä on tärkeä merkitys asunnonhaussa. Kun esimerkiksi saat tarjouksen tietyn asuntoryhmän asunnosta, kuten Teekkarikylän solusta, poistuvat kaikki kyseisen asuntoryhmän hakemuksesi jonoista riippumatta siitä, hyväksytkö tarjouksen vai et. Esimerkkitapauksessa järjestelmä siis pudottaisi kaikki Teekkarikylän soluihin tekemäsi hakemukset asuntojonoista, vaikka ne olisi tehty eri aikoihin ja olisivat siten ryhmiteltynä eri hakemusnumeroiden alle. Lisäksi sisäistä siirtoa voi hakea vain saman asuntoryhmän sisällä. Lisätietoa löydät yleisistä hakuohjeista.

Täytyykö minun olla jonossa sijalla 1, jotta voin saada asuntotarjouksen?

Ei. Asuntoa tarjotaan aina jonon mukaan ensimmäiselle mahdolliselle hakijalle, mutta tämä hakemus ei välttämättä ole ensimmäisenä jonossa. On esimerkiksi mahdollista, että jonon ensimmäisillä sijoilla on hakemuksia, joissa haluttu muuttopäivä on vasta myöhemmin tulevaisuudessa. Tällöin tarjousta ei voida tehdä, vaan siirrytään jonossa eteenpäin.

Olen jonossa sijalla 12. Milloin saan asuntotarjouksen?

Kaikki asuntojonot etenevät eri nopeudella, joten tähän kysymykseen on mahdotonta vastata mitään tarkkaa. Asuntojen vapautuminen riippuu täysin siitä miten ihmiset irtisanovat asuntojaan. Lisäksi kaikki jonottajat eivät ota vastaan heille tarjottua asuntoa ja joillekin jonossa ylempänä oleville ihmisille tarjouksia ei voida tehdä, joten asuntotarjouksen ajankohdan arvioiminen on todella hankalaa.

Hakemukseni oli jonossa sijalla 40, mutta sain silti asuntotarjouksen. Miten tämä on mahdollista?

Domon ilmoittama sijainti jonossa kertoo, kuinka monta hakemusta kaiken kaikkiaan on hakemuksesi edellä, vaikka näille hakemuksille ei voitaisi tehdä tarjousta asunnon vapautuessa. Edelläsi voi olla esimerkiksi sellaisia hakemuksia, joissa ensimmäinen mahdollinen muuttopäivä on vasta myöhemmin tulevaisuudessa. Toinen esimerkki on jono soluasuntoon, jota voidaan tarjota vain tietyn sukupuolen edustajalle. Tällöin jonossa voi olla edellä henkilöitä, joille ei asuntoa voida sillä hetkellä tarjota.

Olin asuntojonossa sijalla yksi, nyt olen sijalla 212! Miksi ja mitä tapahtui?

Hakemukset järjestetään jonoihin ensisijaisesti pisteiden ja vasta toissijaisesti hakemuksen jättöpäivämäärän perusteella, joten jonojärjestys elää jatkuvasti. Jonosijoituksen vaihtumiseen on käytännössä kolme selitystä.

1) Jonoon on tullut uusia hakemuksia, jotka ovat saaneet korkeammat pisteet. Esimerkiksi syksyisin vastaanotetaan suuri määrä aloittavien opiskelijoiden hakemuksia, joille myönnetään ylimääräinen piste kalustamattomien soluasuntojen jonoihin. Uudet opiskelijat pudottavat käytännössä kaikkia muita hakemuksia jopa sadoilla sijoilla esim. Teekkarikylän solujonossa.

2) Hakemuksellesi myönnetyt pisteet ovat muuttuneet jonotuksen aikana. Asuntotoimisto joutuu päivittämään asuntojonoja jatkuvasti ja pitämään hakemuksien pisteitä mahdollisimman hyvin ajan tasalla. Jos esimerkiksi hakemukseen on myönnetty kiireellisen asunnontarpeen pisteet asunnottomuuden vuoksi ja hakija saa asunnon, raukeaa peruste kiireellisen asunnontarpeen pisteiden myöntämiselle. Tällöin pisteet joudutaan poistamaan ja hakemus voi pudota jonossa jopa satoja sijoja.

3) Uusien opiskelijoiden ja vaihto-oppilaiden hakemukset soluihin käyvät läpi arvontaprosessin, jonka vuoksi uudet hakemukset voivat mennä hakemuksesi edelle, vaikka pisteet olisivat samat.

Olen solujonossa sijalla 357 ja AYY:llä on yli 800 soluasuntoa! Miksi en heti saa asuntoa?

Domo näyttää kaikki AYY:n asunnot riippumatta siitä, ovatko ne vapautumassa vai eivät. AYY:n asunnoista lähes yksikään ei ole koskaan tyhjillään, vaan kaikissa AYY:n asunnoissa asuu tälläkin hetkellä joku. Jonot etenevät tämän vuoksi vain silloin, kun edellinen vuokralainen muuttaa pois ja hänen entinen asuntonsa vapautuu tarjottavaksi jonossa seuraavana olijalle. Toisista jonoista voi vapautua monia kymmeniä asuntoja kuukaudessa. Toisissa jonoissa liikehdintä on hitaampaa ja asuntoja ei joinain kuukausina vapaudu välttämättä lainkaan.

Haluan asunnon syksylle. Milloin saan tietää saanko asuntoa AYY:ltä vai en?

Tarjoukset 1.8. alkaviin vuokrasopimuksiin tehdään pääsääntöisesti heinäkuun aikana ja 1.9. vapautuvat asunnot taas tarjotaan elokuun puolella. Syksy on vuoden kiireisintä aikaa asuntotoimistolla, joten silloin on luultavasti turha kuormittaa asuntotoimistoa kyselemällä tarkemmin milloin asuntotarjous olisi mahdollisesti tulossa.

Syksyisin liikehdintä asunnoissa on niin suurta, että mitään tarkkoja etukäteisarvioita vapautuvien asuntojen määrästä tai asuntotarjouksen todennäköisyydestä ei pystytä yksittäisille hakijoille lupaamaan. Asuntotarjous tulee kyllä, jos on tullakseen, mutta sitä on asuntotoimiston mahdotonta ennustaa kovin paljon etukäteen.

Pääsimme kaverini kanssa Aalto-yliopistoon opiskelemaan, ja laitoimme samaan aikaan asuntohakemukset Domossa. Kaverini sai jo tarjouksen soluasunnosta, kun taas oma hakemukseni on edelleen jonossa. Miten tämä on mahdollista?

Uudet opiskelijat saavat tiedon hyväksymisestä eri aikoihin, joten asuntohakemuksen lähettämisajankohta ei voi vaikuttaa uuden opiskelijan soluasuntohakemuksen sijaintiin jonossa. Tämän takia kaikissa solujen asuntojonoissa ensimmäisen vuoden opiskelijoiden hakemukset menevät arvontaan. Uusien opiskelijoiden soluhakemukset sijoittuvat jonossa siis ainoastaan pisteiden, ei hakemuksen tekoajankohdan mukaan. Saman pistemäärän jakavien hakemusten järjestys arvotaan, jolloin uudet jonoon tulevat hakemukset voivat sijoittua myös aiemmin jätettyjen hakemusten edelle, vaikka pistemäärä olisi sama.

Arvonnan ja pisteytyksen vuoksi yksittäisen soluasuntohakemuksen sijainti jonossa voi siis muuttua moneen kertaan. Tarkemmat hakuohjeet löydät yleisestä hakuinfosta ja uuden opiskelijan hakuohjeista. Vaihto-opiskelijoita koskevat ohjeet löytyvät täältä.

Asuntotarjous ja vuokrasopimus

Kauanko asuntotarjous on voimassa?

Asuntotarjous on voimassa neljä (4) kokonaista päivää. Jos esimerkiksi saat tarjouksen maanantaina, on tarjous voimassa perjantain loppuun saakka.

En ehtinyt reagoida asuntotarjoukseen ja se vanheni. Minulla on sille oikein hyvä syy, joten voinko päästä takaisin jonoon vanhalle paikalleni?

Valitettavasti tämä ei ole mahdollista. Hakijan vastuulla on pitää huoli, että hän voi reagoida asuntotarjouksiin ajoissa, ja asuntohakemuksen lähettämisen yhteydessä hakijan on täytynyt ilmaista lukeneensa AYY:n nettisivuilta löytyvän hakuinfon, jossa tästä vastuusta kerrotaan. Hakija voi ilmoittaa asuntotoimistolle etukäteen, mikäli hänellä on tiedossa jokin este sähköpostin seuraamiselle. Tällöin asuntotoimisto voi uusia tarjouksen ja näin siirtää tarjouksen vanhenemispäivää.

Jos et ehtinyt reagoida tarjoukseen täysin ennakoimattoman syyn takia ja tilanteessa olisi ollut kohtuutonta odottaa ripeää reagointia, voit tehdä hakemuksen asuntotoimikunnalle alkuperäisen hakemuksen palauttamisesta jonoon. Tällä sivulla lisää tietoa asuntotoimikunnasta.

Haluan asunnon syksylle. Milloin saan tietää saanko asuntoa AYY:ltä vai en?

Suosittelemme hakemaan erityisesti soluasuntoja, sillä niitä hakiessa voi saada hakemukselleen kiireellisyyspisteet. Tämän lisäksi kannattaa hakea kanssahakijan kanssa kaveri- tai perheasuntoa. Yksiöihin jonot ovat monesti pitkiä eikä niihin saa kiireellisyyspisteitä, joten on epätodennäköistä saada yksiötä opiskeluiden alkuun mennessä. Syksy on vuoden kiireisintä aikaa asuntotoimistolla, joten silloin on luultavasti turha kuormittaa asuntotoimistoa kyselemällä tarkemmin milloin asuntotarjous olisi mahdollisesti tulossa.

Syksyisin liikehdintä asunnoissa on niin suurta, että mitään tarkkoja etukäteisarvioita vapautuvien asuntojen määrästä tai asuntotarjouksen todennäköisyydestä ei pystytä yksittäisille hakijoille lupaamaan. Asuntotarjous tulee, jos on tullakseen, mutta sitä on asuntotoimiston mahdotonta ennustaa etukäteen.

Olen jonossa sijalla 12. Milloin saan asuntotarjouksen?

Kaikki asuntojonot etenevät eri nopeudella, joten tähän kysymykseen on mahdotonta vastata mitään tarkkaa. Asuntojen vapautuminen riippuu täysin miten ihmiset irtisanovat asuntojaan. Lisäksi kaikki jonottajat eivät ota vastaan heille tarjottua asuntoa ja joillekin jonossa ylempänä oleville ihmisille tarjouksia ei voida tehdä, joten asuntotarjouksen ajankohdan arvioiminen on todella hankalaa.

Hyväksyin AYY:ltä saamani asuntotarjouksen ja kaikki asuntohakemukseni katosivat yhtäkkiä! Mitä tapahtui?

Aina kun hakijalle tehdään asuntotarjous, kyseiseen asuntoryhmään kuuluvat hakemukset poistuvat asuntojonoista. Jos hakija hyväksyy asuntotarjouksen, poistuvat sen lisäksi kaikki asuntohakemukset kaikista jonoista. Hyväksytyn asuntotarjouksen jälkeen hakija voi kuitenkin palauttaa hakemuksensa takaisin kolmen (3) asuntoryhmän jonoihin entisille paikoilleen. Tämä tehdään Domo-järjestelmässä ja järjestelmä ohjeistaa palauttamisen tekemisessä.

Hakija ei voi palauttaa hakemuksiaan siihen asuntoryhmään, josta hän on hyväksynyt asuntotarjouksen. Sen sijaan hän voi hakea sisäistä siirtoa.

Sain asuntotarjouksen 1.7. alkaen. En kuitenkaan tarvitsisi asuntoa kuin vasta 1.8. Voiko vuokrasopimuksen kirjoittaa alkamaan 1.8.?

Valitettavasti ei. AYY tarjoaa asuntoja sen perusteella, mitä hakija on ilmoittanut asunnontarpeestaan Domo-järjestelmässä. Jos et voi ottaa asuntoa vastaan ennen tiettyä päivämäärää, varmista, että asuntohakemuksessa muuttopäivä on merkitty oikein. Muuttopäivää voi päivittää tarpeen mukaan, eikä se vaikuta hakemuksen sijaintiin jonossa.

Tehtyjä tarjouksia ei voi jättää ”lepäämään” kuukaudeksi, koska tällöin asunto jäisi kuukaudeksi tyhjilleen. AYY ei voi pitää asuntoja tyhjäkäynnillä, koska tyhjäkäynnit aiheuttavat vuokratappioita ja nostavat sitä kautta kaikkien AYY:n vuokralaisten vuokria.

Voinko saada asuntotarjouksen vähintään kalenterikuukauden varoitusajalla, jotta ehdin irtisanomaan nykyisen asuntoni?

Hakija voi itse päivittää hakemuksessaan aikaisinta mahdollista sisäänmuuttopäivää, ja tällä tavoin hän voi varmistaa, ettei tarjous tule liian aikaisin. Voit esimerkiksi maaliskuussa merkitä, että saisit tarjouksen aikaisintaan 1.5. vapautuvasta asunnosta, ja huhtikuulle siirryttäessä muuttopäiväksi voi päivittää 1.6.

Vaikka muuttopäivän siirtäminen ei vaikuta jonosijoitukseen, se voi vaikuttaa mahdollisuuksiin saada asuntotarjous. Suurin osa asuntotarjouksista tehdään alle kalenterikuukauden varoitusajalla jo ihan sen vuoksi, että usein vuokrasopimuksia irtisanotaan aivan kuun lopussa. Tällöin niitä päästään tarjoamaan vasta kuunvaihteen jälkeen. Hakija ei esimerkiksi voisi saada tarjousta asuntoon, jonka nykyinen asukas ilmoittaa 31.3. haluavansa muuttaa pois 1.5., sillä tarjoamisprosessi ehditään todennäköisesti aloittaa vasta huhtikuun puolella.

Kuinka kauan ennen asunnon vapautumista AYY lähettää asuntotarjouksen?

Tähän kysymykseen ei ole mitään tarkkaa vastausta tai sääntöä. Tarjoamisprosessi pyritään aloittamaan mahdollisimman ajoissa tyhjäkäynnin välttämiseksi, mutta on mahdotonta ennustaa, hyväksytäänkö jo heti ensimmäinen lähetetty tarjous vai hylätäänkö se mahdollisesti monta kertaa peräkkäin. Toisaalta ei ole tarkoituksenmukaista aloittaa asunnon tarjoamista useita kuukausia etukäteen. Vaikka tiedossa olisi, että nykyisen asukkaan asumisoikeus on päättymässä, voi asukkaan tilanne ennakoimattomasti muuttua ja muuttopäivä voi siirtyä sekä aikaisemmaksi että myöhemmäksi.

Asuntotarjous tulee monesti hyvin lyhyelläkin varoitusajalla, esimerkiksi alle kuukausi ennen sopimuksen alkamista. Ota siis huomioon, että tällöin voit joutua maksamaan kuukauden ajan vuokraa kahdesta asunnosta, jos et kerkeä irtisanomaan nykyistä vuokra-asuntoasi ajoissa. Mikäli AYY tarjoaa siirtoa yhdestä AYY:n asunnosta toiseen AYY:n asuntoon, ei vuokralainen joudu maksamaan tuplavuokraa, vaikka tarjous tehtäisiin alle kalenterikuukauden varoitusajalla. Tällaisissa siirroissa Domo-järjestelmä luo automaattisesti irtisanomisilmoituksen nykyisestä asunnosta heti uuden sopimuksen allekirjoituksen jälkeen, ja sopimus päättyy siten, ettei asukkaalle tule kahta päällekkäistä vuokrasopimusta.

Sopimuksessani ei ole päättymispäivää. Milloin minun tulee muuttaa pois asunnostani?

Jos sopimukseen ei ole merkitty päättymispäivää, on kyseessä toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus, joka päättyy joko vuokranantajan (AYY tai kiinteistöosakeyhtiö) tai vuokralaisen irtisanomisilmoitukseen tai sopimuksen purkuun. AYY noudattaa asuinhuoneen vuokralakia (AHVL), jonka mukaan vuokralainen voi halutessaan irtisanoa sopimuksensa kokonaisen kalenterikuukauden irtisanomisajalla. Vuokranantajaa taas sitovat pidemmät irtisanomisajat: kolme kalenterikuukautta, jos sopimus on kestänyt alle vuoden, ja kuusi kalenterikuukautta, jos sopimus on kestänyt vähintään vuoden irtisanomishetkellä.

Vuokranantaja ei voi irtisanoa sopimusta mistä tahansa syystä, vaan irtisanomiselle pitää olla tietyt perusteet. AHVL:ssä esitettyjen perusteiden lisäksi irtisanomisperusteena voivat olla vuokrasopimuksen ehtojen mukaiset syyt, kuten AYY:n asumisen ohjesäännössä esityt perusteet (esimerkiksi asumisoikeuden päättyminen). Vuokrasopimus voidaan purkaa samoin perustein ja menettelytavoin kuin AHVL:ssä on säädetty sekä ohjesäännössä esitettyjen syiden johdosta.

Mitä eroa on toistaiseksi voimassa olevalla ja määräaikaisella vuokrasopimuksella?

Määräaikainen vuokrasopimus päättyy vuokrasopimuksessa sovittuna päivämääränä, eikä sitä voi irtisanoa vuokralaisen tai vuokranantajan toimesta aiemmin. Toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus päättyy joko vuokralaisen tai vuokranantajan irtisanomiseen tai sopimuksen purkuun.

Hyväksyin asuntotarjouksen, mutta haluaisin nyt peruuttaa sen. Mitä voin tehdä?

Asuntotarjous hyväksytään allekirjoittamalla vuokrasopimus. Sopimusta ei voi peruuttaa, vaan sen voi ainoastaan irtisanoa kalenterikuukauden irtisanomisajalla. Ennen sopimuskauden alkua sopimusta ei voi irtisanoa Domo-järjestelmässä, vaan asiasta tulee laittaa kirjallinen ilmoitus asuntotoimistolle, esimerkiksi lähettämällä sähköpostia tällä lomakkeella. Mikäli sopimuksen ehtii irtisanomaan yli kokonaista kalenterikuukautta ennen sopimuskauden alkua, ei asiasta koidu asiakkaalle kuluja. Jos taas irtisanomisaika menee sopimuskauden alkamispäivän ylitse, joutuu asiakas maksamaan vuokran kyseiseltä ajalta.

Sain AYY:ltä asuntotarjouksen, mutta en pääse katsomaan asuntoa ennen tarjouksen umpeutumista. En haluaisi hylätä tarjousta, mutta en uskalla allekirjoittaa vuokrasopimusta näkemättä asuntoa. Mitä teen?

AYY pyrkii pitämään asunnot aina vuokrattuina vuokratappion minimoimiseksi ja alhaisen vuokratason säilyttämiseksi. Seurauksena on kuitenkin se, etteivät uudet vuokralaiset välttämättä pääse näkemään asuntoaan ennen sisäänmuuttopäivää tai ennen tarjouksen umpeutumista, varsinkin jos nykyiset asukkaat eivät ole antaneet AYY:lle lupaa luovuttaa heidän yhteystietojaan asuntotarjouksen yhteydessä.

AYY kuitenkin puuttuu aktiivisesti asunnoissa oleviin vikoihin ja puutteisiin, minkä lisäksi asukkailla on mahdollisuus kunnostaa asuntoaan. Äärimmäisen harvoin asunnoissa on päässyt tapahtumaan AYY:n tietämättä niin suurta vahinkoa, ettei sisäänmuutto ja nopea korjaustoimenpiteisiin tarttuminen olisi mahdollista. AYY:n asuntojen ehostamisesta voit lukea lisää täältä.

Mistä tiedän onko tarjottu asunto kalustettu vai ei?

AYY:n asunnot ovat aina täysin kalustamattomia. Tämä tarkoittaa, että asunnossa ei ole sänkyä, pöytää tai lamppua katossa. Kalusteita voi saada halvalla tai ilmaiseksi kierrätyskeskuksista. Esimerkiksi Otaniemessä toimii kierrätyskeskus, joka pyörii vapaaehtoisvoimin. Väliaikaiseen kalustetarpeeseen kalusteet voi myös vuokrata. Furent on kalustettuihin asuntoihin liittyviin palveluihin erikoistunut yritys.

Olen hyväksynyt asuntotarjouksen Domossa. Tarvitseeko minun tehdä vielä jotain muuta ennen sopimuksen alkamista? Mistä saan AYY:n allekirjoittaman kopion vuokrasopimuksesta?

Kun asuntotarjous on hyväksytty allekirjoittamalla vuokrasopimus, ei vuokralaiselta vaadita muita toimia ennen sopimuksen alkamista. Laskut vakuudesta ja ensimmäisestä vuokrasta lähetetään lähellä sopimuksen alkamisajankohtaa, ja niiden eräpäivä on vasta kuun 6. päivä. Asunnon avaimet voi siis noutaa jo ennen vuokran ja vakuuden maksamista.

AYY lisää vuokralaisen allekirjoittamaan sopimuskopioon sähköisen allekirjoituksen, joka näkyy sivun alalaidassa punertavana ja harmaana leimana. Mikäli leimaa ei näy, kokeile avata sopimus toisella selaimella.

Vuokralaisen tulee ladata Domoon pelkästään allekirjoitettu sopimussivu, ei muita sopimuksen liitteitä. Järjestelmän automatiikka lisää allekirjoituksen dokumentin vasempaan alalaitaan.

Minulle tarjottiin siirtoa toiseen AYY:n asuntoon alle kalenterikuukauden varoitusajalla. Voinko irtisanoa nykyisen vuokrasopimukseni alle kalenterikuukauden irtisanomisajalla tuplavuokrien välttämiseksi?

AYY:n tarjotessa siirtoa yhdestä AYY:n asunnosta toiseen AYY-asuntoon vuokralaisen ei tarvitse maksaa tuplavuokraa, kunhan hän kuittaa Domon luoman automaattisen irtisanomisilmoituksen ajallaan. Muuten nykyistä asuntoa ei keretä tarjota uudelle asukkaalle, mikä tarkoittaisi vuokratappiota AYY:lle. Kun AYY:n vuokralainen allekirjoittaa vuokrasopimuksen toiseen AYY-asuntoon, Domo luo automaattisesti irtisanomisilmoituksen nykyiseen AYY-asuntoon siten, etteivät vuokrasopimukset mene päällekkäin.

Asunnot ja asuminen

Mitä asuntotyyppejä AYY tarjoaa?

AYY:n tarjoamat asunnot jaotellaan seuraaviin asuntotyyppein: solut, soluyksiöt, yksiöt, solukaksiot, kaksiot ja sitä suuremmat asunnot.

Missä voin tarkastella asuntojen pohjapiirustuksia?

Asuntojen pohjapiirustukset löytyvät Domo-järjestelmästä. Huomioithan, että pohjapiirustukset ovat suuntaa-antavia ja ettei mittakaava ole välttämättä tarkka.

Asuntojen tiedot löytyvät hakemuksen tekemisen kautta. Lisätietoa asuinrakennuksista saa klikkaamalla Domossa kohteen osoitteen vieressä olevaa oranssia suurennuslasia.

Mistä tiedän onko tarjottu asunto kalustettu vai ei?

AYY:n asunnot ovat aina täysin kalustamattomia. Tämä tarkoittaa, että asunnossa ei ole sänkyä, pöytää tai lamppua katossa. Kalusteita voi saada halvalla tai ilmaiseksi kierrätyskeskuksista. Esimerkiksi Otaniemessä toimii kierrätyskeskus, joka pyörii vapaaehtoisvoimin. Väliaikaiseen kalustetarpeeseen kalusteet voi myös vuokrata. Furent on kalustettuihin asuntoihin liittyviin palveluihin erikoistunut yritys.

Saako asunnon seiniin tehdä reikiä esimerkiksi taulujen ripustamista varten? Onko tiskikoneen asentaminen sallittua? Miten asuntojen ehostamista on rajattu?

AYY:n asunnot ovat asukkaiden koteja ja AYY haluaa, että tämä myös näkyy siinä, miten asukkaat voivat itse tehdä asunnoista itsensä näköisiä. Vastaukset näihin kaikkiin kysymyksiin löydät sivulta AYY:n asuntojen ehostaminen.

Pitääkö minun hankkia kotivakuutus?

Kotivakuutuksen hankkimista ei ole vaadittu vuokrasopimuksessa, mutta AYY lämpimästi suosittelee kotivakuutuksen hankkimista. AYY:llä on oma vakuutus itse rakennusta varten, mutta se ei korvaa vuokralaisen omaisuudelle sattuvia vahinkoja. Vuokralaisen kotivakuutuksen vastuuvakuutus korvaa myös tilanteissa, joissa vuokralainen aiheuttaa vahinkoa toiselle, esim. pesukoneen aiheuttaessa vesivahingon. Lisätietoa löydät täältä: https://www.vuokrakas.com/vuokralainen/miksi-pitaisi-ottaa-kotivakuutus/

Olen tulossa Aaltoon vaihto-opiskelijaksi, ja minulle on tarjottu kalustamatonta asuntoa. Mistä minun kannattaisi hankkia kalusteet?

Mikäli kalusteita ei halua ostaa uusina, voi kalusteet myös vuokrata tai hankkia käytettynä. Nettisivuiltamme löytyy tietoa vuokrakalustefirma Furentista ja kokoelma hyödyllisiä linkkejä esimerkiksi kalusteiden ja kotitaloustavaroiden hankkimiseen.

Mitä tarkoittaa jyvitetty pinta-ala?

Jyvitetty pinta-ala lasketaan asunnon varsinaisen pinta-alan ja jyvityskertoimen tulona, ja sitä käytetään AYY:llä vuokran määrittämisessä. Jyvityksessä saatava laskennallinen pinta-ala voi olla suurempi, pienempi tai sama kuin asunnon todellinen pinta-ala. Jyvityskertoimeen vaikuttavat esimerkiksi asunnon laadulliset tekijät, kuten asuinkerros tai ikkunoiden suunta.

Muutin asuntoon ja tajusin, että haluan mieluummin talon eteläseinällä olevan asunnon. Miten voin vaihtaa asuntoa?

AYY:llä tarjotaan mahdollisuus hakea sisäistä siirtoa saman asuntoryhmän sisällä, eli siirtoa saman asuntoalueen toiseen saman asuntotyypin asuntoon. Laita hakemus Domossa normaalisti ja kohdista hakemus haluamiisi asuntoihin. Katso lisäinfoa kohdasta ”Mikä on sisäinen siirto ja miten sitä haetaan?”.

Internet-yhteys AYY-asunnoissa. Miten toimii?

Teekkarikylässä internet-yhteyden saa toimimaan laittamalla kaapelin kiinni seinään. Ohjeet internetiin liittyen löydät oman talosi tiedoista Living-sivustolta.

Trinet auttaa ja neuvoo yleisesti kaikessa internetiin liittyvässä: http://verkko.ayy.fi/

Asumme kaveriasunnossa. Onko sopimuksemme yhteisvastuullinen? Muuttuuko tilanteemme 1.8.2017, kun opiskelijat siirtyvät yleisen asumistuen piiriin?

Vuokrasopimus on yhteisvastuullinen, kun vuokralaiset ovat yhdessä vastuussa asunnon vuokrasta. Tämä on tilanne AYY:n perhe- ja kaverisopimuksissa. Lue lisää tästä linkistä. Kannattaa tutustua myös Kelan sivuille koottuihin usein kysyttyihin kysymyksiin koskien opiskelijan asumisen tukia.

Haluan muuttaa soluasuntoon. Voivatko kaksiot, kolmiot ja neliöt olla soluasuntoja? Voiko AYY hankkia minulle kämppikset kaveriasuntoon?

Jos haluat asua soluasunnossa, hae Domossa soluasuntoa. Kaksiot ja sitä suuremmat asunnot on tarkoitettu yhteisvastuullisille hakemuksille, kuten kaveriporukoille ja perheille.

AYY ei voi hankkia kämppiksiä asukkaalle. Jos haluat muuttaa yhdessä jonkun kanssa kaverikämppään, hae Domossa asuntoa ja kutsu kaverisi mukaan hakemukseesi.

Domo-järjestelmässä kaksioiden ja sitä suurempien asuntojen hakeminen vaatii aina jonkin kanssahakijan (tai yksi aikuinen lasten kanssa).

Asumisoikeusaika

Mitä asumisoikeusaika tarkoittaa? Liittyykö se opinto-oikeusaikaan tai oleskelulupaan?

Asumisoikeus tarkoittaa AYY:n asumisen ohjesäännössä määriteltyä oikeutta asua AYY:n asunnoissa, ja asumisoikeusaika tarkoittaa tämän oikeuden voimassaoloaikaa. AYY:n asumisoikeusaika ei ole asuntokohtainen, eli se ei ala alusta mikäli henkilö vaihtaa AYY:n asunnosta toiseen. Asumisoikeusajan kesto määräytyy AYY:n asumisen ohjesäännön mukaan, ja henkilön opiskellessa Aalto-yliopistossa asumisoikeusaika kuluu riippumatta siitä, asuuko hän AYY:n asunnossa vai ei.

Asumisoikeusaika on 5 vuotta kandidaattiohjelmassa aloittaneille ja 2 vuotta suoraan maisteriohjelmaan tulleille Aalto-yliopiston opiskelijoille, eli asumisoikeusaika ei kata koko opinto-oikeusaikaa vaan ainoastaan valmistumisen tavoiteajan. Lapsiperheille myönnetään asumisoikeusaikaa kaksi (2) vuotta lisää. Jatko-opiskelijoilla ei ole asumisoikeutta AYY:n asuntoihin, mutta mikäli ylioppilaskunnan jäsen valmistuu ennen asumisoikeusaikansa päättymistä ja hänet hyväksytään suorittamaan Aalto-yliopistossa lisensiaatin tai tohtorin tutkintoa, voidaan hänen asumisoikeuttaan kuitenkin jatkaa asuntotoimikunnan päätöksellä, kunnes alkuperäinen asumisoikeusaika on käytetty. Vaihto-opiskelijoiden asumisoikeusaika kattaa heidän opinto-oikeusaikansa Aalto-yliopistossa. Asumisoikeusaika ei liity oleskelulupaan.

Avoimen haun asunnoissa asumisaika on kolme (3) vuotta vuokrasopimuksen alkamisesta ja on asuntokohtainen. Jos hakijalla on tätä pidempi AYY:n jäsenen asumisoikeus, noudatetaan sitä.

Jos minut on hyväksytty kandidaatti- ja maisteriohjelmaan, miten asumisoikeusaikani määritetään?

Jos olet aloittanut opintosi kandidaattiohjelmassa Aalto-yliopistossa, asumisoikeusaikasi on kaiken kaikkiaan viisi vuotta. Toisin sanoen, maisterivaiheen opintoihin ei ole varattu kahta vuotta lisää asumisoikeusaikaa, vaan asumisoikeusaika on viisi vuotta riippumatta siitä, kuinka pitkälle opinnot ovat edenneet kyseisessä ajassa.

Mistä asumisoikeusaika alkaa? Miten sen kulumista lasketaan?

Asumisoikeusaika alkaa ensimmäisestä läsnäololukukaudesta Aalto-yliopistossa. Asumisoikeusaika kuluu henkilön ollessa läsnäolevana Aalto-yliopistossa riippumatta siitä, asuuko hän AYY:n asunnossa vai ei. Mikäli henkilö on ilmoittautunut poissaolevaksi Aalto-yliopistosta eikä asu AYY:n asunnossa, hänen asumisoikeusaikansa ei kulu. Asiasta tulee ilmoittaa AYY:n asuntotoimistolle, jotta asumisoikeusaikaa voidaan hyvittää kyseisiltä lukukausilta.

Henkilön asumisoikeusaikaa voidaan myös jatkaa vaihto-opiskeluiden, lähikuntien ulkopuolella tapahtuvien JOO-opintojen tai työharjoittelun, ulkomailla tapahtuvan työharjoittelun, asevelvollisuuden tai vapaaehtoisen asepalveluksen sekä äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan perusteella. Katso täältä lisää ohjeita asumisoikeuden jatkamiseksi vaihdon perusteella!

Avoimen haun asunnoissa asumisaika on kolme (3) vuotta vuokrasopimuksen alkamisesta ja on asuntokohtainen. Jos hakijalla on tätä pidempi AYY:n jäsenen asumisoikeus, noudatetaan sitä.

Haluaisin hakea AYY:n asuntoja, mutta Domon mukaan asumisoikeusaikani on päättynyt. Mitä voin tehdä?

AYY:n asumisoikeusaika on viisi (5) vuotta kandidaatti- ja maisteriohjelmaan valituille ja kaksi (2) vuotta pelkästään maisteriohjelmaan valituille. Vaihto-oppilaille asumisoikeusaika on voimassa opinto-oikeusajan loppuun saakka. Asumisoikeusaika kuluu opintojen alusta alkaen riippumatta siitä, onko henkilö asunut AYY:n asunnossa vai ei. Lapsiperheille myönnetään asumisoikeusaikaa kaksi (2) vuotta lisää. Tarkemmat asumisoikeusaikaa koskevat määrittelyt löydät asumisen ohjesäännöstä.

Mikäli asumisoikeusaikasi on mielestäsi päättynyt ennenaikaisesti, ole yhteydessä AYY:n asuntotoimistoon. Asumisoikeusaikaa hyvitetään esimerkiksi poissaololukukausilta, mikäli asiakas ei ole tällöin asunut AYY:n asunnossa. Asuntotoimisto pystyy tarkistamaan Aalto-yliopiston opiskelijan läsnäololukukaudet yliopiston Oodi-järjestelmästä.

Asumisoikeusaikaa hyvitetään myös vaihto-opintojen, lähikuntien ulkopuolella tapahtuvien JOO-opintojen, ulkomailla tai lähikuntien ulkopuolella suoritetun työharjoittelun ja asevelvollisuuden tai vapaaehtoisen asepalveluksen suorittamisen sekä äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaan ajalta tiettyjen ehtojen täyttyessä. Katso tarkemmat tiedot täältä.

Asumisoikeusaikaan voi anoa korkeintaan vuoden pidennystä asuntotoimikunnalta, mikäli hakijalla on esittää kirjallinen todiste terveydellisestä tai muusta erittäin painavasta opintoja hidastaneesta syystä. Lisätietoa asuntotoimikunnasta löydät täältä.

AYY:n avoimen haun asuntoja voivat hakea kaikki opiskelijat, eli myös Aallon opiskelijat, joiden asumisoikeusaika AYY:llä on päättynyt. Jos asumisaikasi on päättynyt ja haluat hakea kyseisiä asuntoja, ole yhteydessä asuntotoimistoon.

Voiko asumisoikeusaika loppua ennen valmistumista Aalto-yliopistosta?

Kyllä voi. AYY:n asumisoikeusaika on määritetty opintojen suorittamisen tavoiteajan mukaan, ei opinto-oikeuden mukaan. Avoimen haun asuntoja koskeva kolmen vuoden asuntokohtainen asumisoikeus ei riipu vuokralaisen valmistumisesta. Jos opintoja ei ole suoritettu loppuun kolmen vuoden kuluessa, voi vuokralainen hakea uudelleen avoimen haun asuntoja, mutta hänelle ei voida taata uutta asuntotarjousta tai mahdollisuutta jäädä nykyiseen asuntoon.

Voiko asumioikeusaikaa pidentää? Jos haen uutta asuntoa, alkaako asumisoikeusaikani alusta?

Asumisoikeusajan pidentämistä voi anoa asuntotoimikunnalta opintoja hidastaneen terveydellisen syyn tai muun erittäin painavan syyn vuoksi. Maksimipidennys on yksi vuosi. Lisäksi ylioppilaskunnan hallituksen jäsenenä toimineelle henkilölle voidaan hänen anomuksestaan myöntää asumisoikeusaikaan yhden (1) vuoden pidennys kerrallaan asuntotoimikunnan päätöksellä.

Henkilön asumisoikeusaikaa voidaan myös jatkaa vaihto-opiskeluiden, lähikuntien ulkopuolella tapahtuvien JOO-opintojen tai työharjoittelun, ulkomailla tapahtuvan työharjoittelun, asevelvollisuuden tai vapaaehtoisen asepalveluksen sekä äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan perusteella. Katso täältä lisää ohjeita asumisoikeuden jatkamiseksi vaihdon perusteella!

Asumisoikeusaika ei ala alusta uutta asuntoa haettaessa. Tietynlaisen poikkeuksen muodostavat avoimen haun asunnot, joissa asumisaika on kolme (3) vuotta vuokrasopimuksen alkamisesta, ja asumisoikeus on asuntokohtainen. Jos hakijalla on kolmea vuotta pidempi AYY:n jäsenen asumisoikeus, noudatetaan sitä. Jos taas asumisaikaa on jäljellä alle kolme vuotta vuokrasopimuksen alkamisesta, voi hakija halutessaan jatkaa asumista avoimen haun asunnossa, kunnes kolme vuotta sopimuksen alkamisesta on kulunut, mutta alkuperäisen AYY:n asumisoikeutetun jäsenen asumisajan päätyttyä koskee asumisoikeus vain kyseistä avoimen haun asuntoa.

Voinko olla ali- tai jälleenvuokralaisena AYY:n asunnossa, jos asumisoikeusaikani on päättynyt?

AYY:n asunnoissa jälleenvuokralaisena voi olla kuka tahansa riippumatta AYY:n jäsenyydestä tai asumisoikeudesta.

Alivuokraaminen ei edellytä asumisoikeutta tai AYY:n jäsenyyttä.

Katso myös muut jälleenvuokraukseen ja alivuokraukseen liittyvät usein kysytyt kysymykset.

Jos haen AYY:n avoimen haun asuntoja, vaikuttaako se asumisoikeusaikaani?

Avoimen haun asunnoissa asumisaika on kolme (3) vuotta vuokrasopimuksen alkamisesta ja on asuntokohtainen. Jos hakijalla on tätä pidempi AYY:n jäsenen asumisoikeus, noudatetaan sitä. Jos taas asumisaikaa on jäljellä alle kolme vuotta vuokrasopimuksen alkamisesta, voi hakija halutessaan jatkaa asumista avoimen haun asunnossa, kunnes kolme vuotta sopimuksen alkamisesta on kulunut, mutta alkuperäisen AYY:n asumisoikeutetun jäsenen asumisajan päätyttyä koskee asumisoikeus vain kyseistä avoimen haun asuntoa.

Avaimet

Vuokrasopimukseni alkaa pian. Mistä ja milloin saan asunnon avaimet?

Muuttopäivä on vuokrasopimuksen alkamispäivä, paitsi jos vuokrasopimuksen alkamispäivä on viikonloppu tai pyhäpäivä. Tässä tapauksessa muuttopäivä on vuokrasopimuksen alkamispäivää seuraava ensimmäinen arkipäivä. Asunnon avaimet voit joko vaihtaa edellisen asukkaan kanssa suoraan, tai noutaa muuttopäivänä AYY:n Otaniemen toimistolta klo 12:00 alkaen. Avaintenvaihtosopimuslomakkeen löydät tältä sivulta.

Mikäli edellinen asukas on palauttanut avaimet jo ennen virallista muuttopäivää, voi avaimet saada jo aiemmin. Asiaa voi tiedustella puhelinpalvelusta.

Perehdythän myös sisäänmuuton tarkempaan ohjeistukseen.

Vuokrasopimukseni päättyy pian. Mihin mennessä avaimet tulee palauttaa? Voinko antaa avaimet suoraan seuraavalle asukkaalle?

Avaimet pitää palauttaa AYY:n Otaniemen toimistolle viimeistään virallisena poismuuttopäivänä (vuokrasopimuksen loppumista seuraava ensimmäinen arkipäivä). Seuraavalla asukkaalla on oikeus päästä asuntoon klo 12:00, joten jos sinulla on useampia asunnon avaimia, palauta ainakin yksi avain asuntotoimistolle ennen klo 12:00. Kaikki avaimet tulee palauttaa virallisen muuttopäivän aikana AYY:n toimistolle Otaniemeen (poikkeuksena Maapadontie 5).

AYY:n toimiston ollessa suljettuna, avaimet voi jättää Otakaaren puolella olevan oven postiluukkuun, jossa lukee: AYY Toimisto 11. Palauttaessasi avaimia, laita avaimet kirjekuoreen, sulje kuori ja kirjoita kuoren päälle oma nimesi sekä minkä asunnon avaimet ovat kyseessä!

Avaimet voi vaihtaa myös suoraan uuden asukkaan kanssa käyttämällä avaintenvaihtosopimusta. Lue sopimus huolellisesti ennen allekirjoittamista! Avaintenvaihtosopimus tulee toimittaa asuntotoimistolle viimeistään virallisena muuttopäivänä, ja vastuu toimittamisesta on lähtevällä asukkaalla. Lomakkeen voi lähettää myös sähköpostitse.

Perehdythän myös poismuuton tarkempiin ohjeisiin.

Miten tulee toimia, jos kadottaa avaimen?

Kadonneesta avaimesta tulee ilmoittaa asuntotoimistolle yhteydenottolomakkeen kautta tai täyttämällä lomake asuntotoimistolla (poikkeuksena Maapadontie 5 avaimet). Hävinneestä avaimesta laskutetaan uuden avaimen teettämisen kustannukset (vuonna 2018 35 €/avain). AYY lähettää laskun kadonneesta avaimesta vuokralaiselle. Jos vuokrasopimuksen päättyessä vuokralainen palauttaa vähemmän avaimia kuin mitä hän on kuitannut itselleen AYY:ltä, puuttuvien avainten teettämiskustannukset vähennetään vuokralaisen maksamasta vakuusmaksusta.

Kaikki kadonneiden avaimien tilalle tilatut avaimet noudetaan AYY:n toimistolta Otaniemestä. AYY ilmoittaa vuokralaiselle, kun uusi avain on saapunut ja noudettavissa.

Mikä on emännän avain?

Joihinkin asuntoihin kuuluu emännän avain, jolla pääsee kiinteistön yhteisiin tiloihin, kuten pyykkitupaan tai varastotiloihin. Emännän avaimella ei pääse kulkemaan asuntoon.

Lukitsin itseni ulos asunnostani. Mistä saan vara-avaimen? Miten voin tilata ovenavauspalvelun?

AYY:llä on vara-avain useimpiin AYY:n asuntoihin, minkä voi noutaa lainaan Otaniemen toimiston aukioloaikoina (poikkeuksena Maapadontie 5 -asunnot). Muina aikoina tai vara-avaimen puuttuessa voi tilata asuinrakennuksen kiinteistöhuollolta ovenavauksen. Yhteystiedot löydät AYY Living –sivustolta tai rappusi ilmoitustaululta, jossa pitäisi olla myös ovenavauspalvelun hinnasto. Jos kiinteistössä toimii linnanisäntä, myös hänen yhteystietonsa löytyvät Livingistä. Linnanisännältä voi tiedustella mahdollisuutta tulla avaamaan ovi, sillä heillä on hallussaan talon yleisavain. Otathan huomioon, että linnanisännät ovat vapaaehtoisia, joten joskus he vain eivät pääse avaamaan ovea tai vastaamaan puhelimeen.

Voinko saada asuntoni avaimet asuntotoimiston aukioloaikojen ulkopuolella?

Valitettavasti et. Jos et pääse käymään asuntotoimistolla aukioloaikojen puitteissa, voit esimerkiksi valtuuttaa valtakirjalla toisen henkilön hakemaan avaimet puolestasi. Valtakirjalomakkeen löydät täältä.

Voinko valtuuttaa toisen henkilön noutamaan avaimet puolestani?

Kuka tahansa vuokralaisen valitsema henkilö voi noutaa asunnon avaimet hänen puolestaan, kunhan kyseinen henkilö on valtuutettu tehtävään valtakirjalla. Helpoiten valtakirjan laatiminen onnistuu täyttämällä AYY:n valtakirjapohja asunnon avainten noutoa varten. Valtakirjalomakkeen löydät täältä.

Olen muuttamassa pois kaveri-/perheasunnosta. Miten teen omalle avaimelleni?

Säännöt ovat samat kuin muissakin poismuutoissa. Lähtevän asukkaan tulee joko palauttaa oma avain asuntotoimistolle tai tehdä avaintenvaihto uuden tai asuntoon jäävän asukkaan kanssa. Tällöin avaintenvaihtosopimuksella todistetaan, että asunnon vuokralaisilla on uuden sopimuksen alkaessa sama määrä avaimia kuin edellisessä vuokrasopimuksessa, johon lähtevä asukas on kuulunut. Katso myös tarkemmat ohjeet poismuuttoon.

Kuinka monta avainta voin saada asuntooni?

Nyrkkisääntönä on, että asunnon avaimia saa haltuunsa yhden jokaista vuokralaista kohden + yksi vara-avain. Esimerkiksi kahden hengen talouteen saisi näin ollen 3 avainta.

Vuokra ja vakuus

En ole saanut laskuja vuokraa ja/tai vakuutta varten. Mitä teen?

Ensimmäisen vuokran ja vakuuden maksamisesta ei tarvitse huolehtia ennen laskujen saapumista. Uuteen vuokrasopimukseen liittyvät laskut vuokraa ja vakuutta varten voidaan lähettää vasta hyvinkin lähellä sopimuksen alkamista riippuen kyseisen kuukauden ruuhkatilanteesta. Laskut lähetetään aina sähköpostitse, joten tarkkaile Domossa ilmoittamaasi sähköpostiosoitetta.

Maksutiedot pysyvät samana kuukaudesta toiseen, joten voit maksaa halutessasi vuokraa etukäteen.

Siirryn AYY:n asunnosta toiseen AYY:n asuntoon. Pitääkö minun maksaa vakuus uudelleen?

Pääasiassa vakuus siirretään uuteen asuntoon, vaikka vakuus siirtyisikin kiinteistöosakeyhtiöstä toiseen. Asukkaan toiveesta vakuus voidaan aina siirtää uuteen asuntoon.

Milloin vakuusmaksu palautetaan minulle?

Vakuusmaksu pyritään palauttamaan sopimuksen päättymistä seuraavan kuukauden puoliväliin mennessä.

Unohdin maksaa vuokrani ajoissa. Joudunko maksamaan myöhästymiskorkoa?

Et joudu. Maksamattomasta vuokrasta saat ensin maksumuistutuksen, josta ei koidu lisäkuluja. Jos laskua ei sen jälkeenkään ole hoidettu, saat huomautuksen, johon on lisätty 5,00 euron huomautusmaksu.

Palkkapäiväni on kuun 15. päivä, voinko maksaa vuokrani vasta silloin?

Vuokranmaksun eräpäivä on neuvoteltavissa. Olethan yhteydessä AYY:n suuntaan.

Minulla on vaikeuksia maksaa vuokraa. Mitä teen?

Maksuvaikeuksissa kannattaa aina olla rohkeasti yhteydessä AYY:n suuntaan. Tilanteeseen voidaan laatia maksusuunnitelma, jolloin voidaan välttyä ongelmilta, kuten perinnältä, maksuhäiriömerkinnältä ja pahimmillaan häädöltä.

Olen jälleenvuokraamassa asuntoani. Maksaako jälleenvuokralainen vuokran suoran AYY:lle vai minulle?

Vuokravastuu AYY:lle säilyy aina asunnon ensivuokralaisella eikä siirry jälleenvuokralaiselle. Siksi suosittelemme maksujärjestelyä, jossa jälleenvuokralainen maksaa vuokran sinulle, ja sinä puolestasi AYY:lle. Näin voit valvoa, ettei maksuja jää rästiin ja pääset puuttumaan ongelmiin ajoissa. Sama koskee myös alivuokrausta.

Onko Domossa ilmoitettu vuokra koko asunnon vuokra vai vuokra asukasta kohden?

Ilmoitettu vuokra on aina koko asunnon vuokra. Jos asunto vuokrataan vain yhdelle ihmiselle, maksaa hän vuokran yksin (esim. solu). Jos asunnon jakaa useampi vuokralainen, he maksavat koko asunnon vuokran yhdessä. Esimerkiksi kahden hengen kaverikämpässä molemmat maksavat tasan puolet vuokrasta.

Mikä on jyvitetty vuokra?

Asuntojen vuokra määräytyy jyvitetyn pinta-alan mukaan, mikä ei välttämättä vastaa asunnon fyysistä pinta-alaa. Jyvitetty vuokra on siis asunnosta maksettava vuokra, joka perustuu jyvitettyyn pinta-alaan.

Mistä tiedän nouseeko vuokrani?

Vuokrankorotukset astuvat vuosittain voimaan 1.3., mutta korotuksia ei tehdä joka vuonna eikä kaikkiin kiinteistöihin. Korotuksista ilmoitetaan edellisen vuoden joulukuussa Domon kautta, ja korotusilmoituksen voi käydä kuittaamassa hyväksytyksi Domossa. Jos vuokra ei nouse, ei asiasta ilmoiteta erikseen.

Mihin mennessä minun tulee maksaa uuden asuntoni ensimmäinen vuokra ja vakuus?

Maksuista ei tarvitse huolehtia ennen laskujen saamista. Ensimmäinen vuokra ja vakuus tulee maksaa niitä vastaavien laskujen mukaiseen eräpäivään mennessä, mikä ei välttämättä ole kuukauden 6. päivä, kuten seuraavissa vuokralaskuissa. Sen sijaan ensimmäisen vuokralaskun ja vakuuslaskun eräpäivä määräytyy toimitusajankohdan mukaan. Laskujen mukana saattaa tulla joinakin kuukausina tietoa pidennetyistä maksuajoista, joten viestejä kannattaa seurata.

Voinko maksaa vuokran ja vakuuden käteisellä tai kortilla?

Kyllä voit. Varsinkin EU-alueen ulkopuolelta tuleviin maksuihin liittyy korkea transaktiomaksu, joten käteisellä tai kortilla maksaminen on järkevämpää. Maksut voi hoitaa AYY:n kassalle, jonka aukioloajat voit tarkistaa tältä sivulta.

Jälleenvuokraus ja alivuokraus

Mitä eroa on jälleenvuokrauksella ja alivuokrauksella?

Jälleenvuokrasuhteella tarkoitetaan vuokrasuhdetta, joka syntyy, kun vuokranantajalta (AYY) asuinhuoneiston vuokrannut (ensivuokralainen) vuokraa oman osuutensa asunnosta edelleen yhdelle tai useammalle omalle vuokralaiselleen (jälleenvuokralainen). Esimerkiksi kaverikämpässä, jossa on kaksi makuuhuonetta, voi toinen asukkaista jälleenvuokrata puolet asunnosta sisältäen toisen makuuhuoneista. Tässä esimerkissä jälleenvuokraava ensivuokralainen muuttaa siis jälleenvuokrauksen ajaksi muualle. Katso jälleenvuokrauksen tarkat ehdot ja säännöt täältä.

Alivuokraaminen tarkoittaa sitä, että ensivuokralainen vuokraa osan AYY-asunnostaan alivuokralaiselle ja jää asuntoon itse asumaan. Alivuokraamisella ei ole vaikutusta asumisoikeusaikoihin. Asunnon alivuokraamista ei vuokranantaja juurikaan voi rajoittaa, kunhan asunnosta alivuokrataan enintään puolet. Yksiössä saa aina asua puolison kanssa, ilman että AYY voi tai haluaa siihen puuttua. Poikkeuksena ovat soluhuoneet, joita ei voi alivuokrata lainkaan. Katso tarkempi kuvaus täältä.

Voinko jälleenvuokrata asuntoani?

Kesäkauden aikana (1.4.–30.9.) vuokralainen voi jälleenvuokrata AYY-asuntonsa mistä syystä tahansa itse valitsemalleen henkilölle korkeintaan neljän (4) kuukauden mittaiseksi ajanjaksoksi. 1.10.-31.3. välisellä ajanjaksolla asunnon voi jälleenvuokrata, opiskelijavaihdon, lähikuntien ulkopuolella tapahtuvien JOO-opintojen, ulkomailla tai lähikuntien ulkopuolella tapahtuvan työharjoittelun sekä asevelvollisuuden tai vapaaehtoisen asepalveluksen suorittamisen ajaksi kenelle tahansa. Huomioi kuitenkin, että asumisoikeusaikaa voidaan hyvittää vain niissä tapauksissa, kun asunto on jälleenvuokrattu AYY:n jäsenelle.

Jälleenvuokrauksesta tulee aina ilmoittaa Domo-järjestelmässä ennen jälleenvuokrauksen alkamista.

Huomaa, että jälleenvuokralaisen on itse rekisteröitävä itsensä Domo-järjestelmään. Näin varmistetaan, että AYY:llä on varmasti oikeat asukastiedot käytettävissään. Tämä on sekä varsinaisen asukkaan, jälleenvuokralaisen, että AYY:n oikeusturvan kannalta välttämätöntä.

Huom! Sääntöjen vastainen jälleenvuokraus on purkuperuste vuokrasopimukselle. Vastuu asunnon kunnosta ja vuokrasta jää varsinaiselle vuokralaiselle. Asunnosta ei saa periä korkeampaa vuokraa kuin mitä asukas itse maksaa. Tarkista tarkemmat jälleenvuokrausohjeet tältä sivulta.

Voinko ottaa asuntooni alivuokralaisen?

Ainoastaan soluissa alivuokralaisen ottaminen on kielletty. Alivuokrauksesta tulee aina ilmoittaa Domossa. Katso myös tietoa AYY:n asunnon edelleenvuokraamisesta.

Voiko AYY etsiä asuntooni jälleenvuokralaisen?

Ei voi. Jälleenvuokralaisen etsiminen on aina asunnon ensivuokralaisen vastuulla. Jälleenvuokralaisen valinta kannattaa tehdä huolella mahdollisten ongelmien ennaltaehkäisemiseksi.

Ketkä voivat olla jälleenvuokralaisina AYY:n asunnoissa? Entä alivuokralaisina?

AYY:n asunnon voi jälleenvuokrata kenelle tahansa riippumatta AYY:n jäsenyydestä tai asumisoikeudesta. Huomioithan kuitenkin, että asumisoikeusaikaa voidaan hyvittää vain niissä tapauksissa, kun asunto on jälleenvuokrattu AYY:n jäsenelle. Huomioithan, että jälleenvuokrausta koskevat tietyt ehdot, joiden rikkominen on peruste vuokrasopimuksen purkamiselle. Alivuokralainen voi olla kuka tahansa, mutta soluasuntoja ei voi alivuokrata lainkaan.

 

Voiko AYY auttaa jälleenvuokralaisesta johtuvissa ongelmissa?

Jälleenvuokraus on aina asunnon ensivuokralaisen ja jälleenvuokralaisen välinen vuokrasuhde, eli AYY ei ole osapuolena jälleenvuokrauksessa. Näin ollen vastuu jälleenvuokrauksesta on asunnon ensivuokralaisella, minkä lisäksi ensivuokralainen ei vapaudu jälleenvuokrauksen vuoksi velvoitteistaan vuokranantajalle eli AYY:lle. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että vuokranmaksuvelvollisuus AYY:lle säilyy ensivuokralaisella, samoin kuin vastuu asunnon kunnosta. Jos jälleenvuokralainen toiminnallaan luo perusteet varoituksen antamiseen, osoitetaan varoitus asunnon ensivuokralaiselle, joka voi puolestaan itse antaa varoituksen jälleenvuokralaiselle.

AYY:n asuntotoimisto voi tarjota neuvoja ja apua jälleenvuokraukseen liittyvissä ongelmissa. Tärkeintä on kuitenkin ongelmien ennaltaehkäisy lähtien jälleenvuokralaisen huolellisesta valinnasta. Jälleenvuokrauksessa asunnon ensivuokralainen ottaa vuokranantajan aseman jälleenvuokralaiseen nähden, joten asetelmaan on syytä perehtyä. AYY:n omien jälleenvuokrausehtojen lisäksi voi tutustua esimerkiksi Suomen vuokranantajien sivuihin, Vuokraturvan asunnon vuokrauksen käsikirjaan ja hyvään vuokratapaan.

Irtisanominen

Miten irtisanon vuokrasopimukseni?

Vuokrasopimus tulee aina irtisanoa kirjallisesti. AYY:n vuokralaisena irtisanominen tehdään aina Domo-järjestelmän kautta, paitsi jos sopimus irtisanotaan ennen sopimuksen alkamista. Tällöin irtisanomisesta voi ilmoittaa esimerkiksi laittamalla sähköpostin asuntotoimistolle osoitteeseen asuntotoimisto(at)ayy.fi.

Haluan irtisanoa sopimukseni päättymään 30.11. Mihin mennessä minun tulee tehdä irtisanomisilmoitus?

Vuokrasopimus tulee irtisanoa muuttoa edeltävän kuukauden loppuun mennessä. Toisin sanoen, jos haluat sopimuksen päättyvän 30.11., tulee sinun irtisanoa asuntosi viimeistään 31.10.

Saisin oman vuokra-asunnon yksityisiltä markkinoilta, mutta se pitäisi ottaa vastaan jo ensi kuussa. Voinko irtisanoa AYY:n asuntoni ilman irtisanomisaikaa, koska kyllähän AYY:n asuntoihin on aina jonoa?

Valitettavasti tämä ei ole mahdollista. AYY:n on pidettävä kiinni vuokrasopimuksiin kirjatusta kuukauden irtisanomisajasta. Kuukauden irtisanomisaika perustuu asuinhuoneen vuokralakiin (AHVL) ja se on käytännössä lyhyin aika, jonka puitteissa AYY voi varmistaa, että asunnon vuokraaminen seuraavalle opiskelijalle onnistuu ilman tyhjäkäyntiä. Tyhjäkäynnit aiheuttavat vuokratappioita, jotka taas nostavat suoraan AYY:n kaikkien muiden vuokralaisten vuokria. Muita AYY:n vuokralaisia ei voi laittaa kantamaan tätä joustamisesta aiheutuvaa riskiä. Tasapuolisen kohtelun nimissä kuukauden irtisanomisajasta on siis pidettävä kiinni, vaikka se yksittäisen opiskelijan kohdalla voi tuntua kohtuuttomalta.

Mikäli asunnon seuraava asukas on kiinnostunut muuttamaan jo ennen vuokrasopimuksen alkua, voi asunnon jälleenvuokrata hänelle vuokrasopimuksen viimeiseksi kuukaudeksi tai osaksi kuukautta. Vuokravastuu säilyy kuitenkin lähtevällä asukkaalla sopimuksen päättymiseen saakka.

Domo lähettää minulle päivittäin sähköpostiviestillä muistutuksen irtisanomisilmoituksen kuittaamisesta, mutta en vielä tiedä, milloin haluan muuttaa pois asunnosta. Voinko vielä muuttaa sopimuksen päättymispäivää, jos kuittaan irtisanomisen?

Asuinhuoneenvuokralaki vaatii vuokranantajaa keräämään irtisanomisilmoituksiin kuittauksen vuokralaiselta, mutta kuittaaminen ei kuitenkaan poissulje vuokralaisen mahdollisuutta irtisanoa sopimus aiemmalle ajankohdalle. Kuittaa siis irtisanomisilmoitus ajallaan vastaanotetuksi, vaikket olisi vielä varma haluatko asua asunnossa irtisanomisilmoituksen mukaiseen päättymispäivään saakka.

Yhteinen vuokrasopimuksemme on irtisanottu, koska kämppikseni muuttaa pois asunnosta. Mitä vaihtoehtoja minulle jää tilanteessa toimimiseen?

Löydät kyseiseen tilanteeseen laaditun tarkan ohjeistuksen täältä. Lyhyesti kerrattuna vaihtoehtoja on kolme:

 1. Irtisanomisilmoituksen voi hyväksyä, mikä tarkoittaa sitä, että haluat myös itse irtisanoa asunnon vuokrasopimuksen omasta puolestasi. Tällöin sinun ja kämppiksesi vuokrasopimus päättyy yhtä aikaa ja te molemmat muutatte asunnosta pois.
 2. Jos irtisanomisilmoituksen hylkää, tarkoittaa se sitä, että haluat jäädä asuntoon asumaan. Tällöin sinulle luodaan uusi vuokrasopimus asuntoon, ja lähtevä asukas on poistettu sopimuksesta. Mikäli jäät tällöin asunnon ainoaksi päävuokralaiseksi, eli olette jakaneet asunnon kämppiksesi kanssa kahdestaan, irtisanoo AYY tämän uuden vuokrasopimuksen asumisen ohjesäännön 22§ perustuen asuinhuoneen vuokralain (AHVL) mukaisella irtisanomisajalla (3 kk jos vuokrasopimus kämppiksesi kanssa kesti alle vuoden, ja 6 kk jos sopimus kesti vähintään vuoden). Muussa tapauksessa asumista voi jatkaa normaalisti.
 3. Irtisanomisilmoituksen jättää kuittaamatta, koska tarkoituksena on tehdä asuntoon kaverinvaihto välittömästi nykyisen kämppiksen lähtiessä. Katso tarkemmat ohjeistukset ja ehdot kaverinvaihdosta täältä.

Huom! Jos vuokrasopimuksesi on tehty avoimen haun kautta, eli asumisoikeutesi on asuntokohtainen ja kestää kolme vuotta, voit jäädä asuntoon myös yksin asumisajan loppuun saakka. Tällöin irtisanomisilmoitus tulee hylätä Domossa.

Minulle tarjottiin siirtoa toiseen AYY:n asuntoon alle kalenterikuukauden varoitusajalla. Voinko irtisanoa nykyisen vuokrasopimukseni alle kalenterikuukauden irtisanomisajalla tuplavuokrien välttämiseksi?

AYY:n tarjotessa siirtoa yhdestä AYY:n asunnosta toiseen AYY-asuntoon vuokralaisen ei tarvitse maksaa tuplavuokraa, kunhan hän kuittaa Domon luoman automaattisen irtisanomisilmoituksen ajallaan. Muuten nykyistä asuntoa ei keretä tarjota uudelle asukkaalle, mikä tarkoittaisi vuokratappiota AYY:lle. Kun AYY:n vuokralainen allekirjoittaa vuokrasopimuksen toiseen AYY-asuntoon, Domo luo automaattisesti irtisanomisilmoituksen nykyiseen AYY-asuntoon siten, etteivät vuokrasopimukset mene päällekkäin.

Voiko vuokrasuhteen viimeinen päivä olla jokin muu kuin kuukauden viimeinen päivä?

Ei voi. Vuokralainen voi toki muuttaa asunnosta pois jo ennen virallista poismuuttopäivää (vuokrasopimuksen päättymispäivää seuraava kuukauden ensimmäinen arkipäivä), mutta vuokranmaksuvelvollisuus säilyy sopimuksen päättymiseen saakka.

Vuokrasopimukseni päättyy kuukauden viimeisenä päivänä. Milloin minun tulee muuttaa pois asunnosta?

Virallinen muuttopäivä on aina vuokrasopimuksen päättymistä seuraavan kuukauden ensimmäinen arkipäivä. Jos esimerkiksi sopimus päättyy torstaina 31.8., on virallinen muuttopäivä perjantai 1.9. Jos taas kuukauden viimeinen päivä on perjantai, on seuraavan kuukauden ensimmäinen arkipäivä vasta maanantaina.

Seuraavalla asukkaalla on oikeus päästä asuntoon muuttopäivänä klo 12:00, joten jos sinulla on useampia asunnon avaimia, palauta ainakin yksi avain asuntotoimistolle ennen klo 12:00. Asunnon tulee olla klo 12:00 siinä kunnossa, että uuden asukkaan on mahdollista aloittaa sisäänmuutto. Asunto on siis tuolloin jo siivottu, ja asunnossa pitää olla tarpeeksi tilaa kahdensuuntaiseen muuttoliikenteeseen. Katso myös tarkat ohjeet poismuuttoon.

Vuokrasopimukseni on irtisanottu päättymään asumisoikeusajan päättymisen vuoksi. Onko minun mitenkään mahdollista jatkaa asumista pidempään?

Vuokralainen voi jatkaa asumista nykyisessä asunnossaan asumisajan päättymisen jälkeen seuraavissa tilanteissa:

 1. Vuokralaiselle myönnetään hänen anomuksestaan lisää asumisoikeusaikaa. Anomus tehdään asuntotoimikunnalle.
 2. Vuokralaiselle myönnetään muuttopäivän lykkäys. Alle puolen vuoden lykkäystä voi hakea suoraan asuntotoimistolta, ja yli puolen vuoden lykkäystä asuntotoimikunnalta. Maksimissaan muuttopäivää voidaan lykätä vuodella.
 3. Vuokralainen asuu asunnossa, joka kuuluu avoimen haun asuntoihin ja johon ei ole jonoa. Lisäksi vuokralainen on edelleen opiskelija tai jatko-opiskelija.

Vaihtoehdon 1 mukainen asumisoikeusajan pidentäminen on mahdollista, mikäli hakijan opinnot ovat todistettavasti pidentyneet opintoja hidastaneen sairauden tai muun erittäin painavan syyn vuoksi. Jatkoa asumisaikaan tulee aina hakea asuntotoimikunnalta. Lisäksi Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen jäsenille voidaan myöntää lisää asumisaikaa hallitusvuoden ajaksi.

Vaihtoehdosta 2 eli muuttopäivän lykkäyksestä voidaan sopia vuokralaisen kanssa, mikäli asukas joutuisi muutoin hankkimaan uuden asunnon kohtuuttoman lyhyeksi ajaksi esimerkiksi muualle muuttamisen tai oman asunnon valmistumisen vuoksi, tai että asukkaalla on esitettävänään muita erittäin painavia syitä muuttopäivän lykkäämiselle. Muuttopäivää voidaan lykätä korkeintaan yhdellä (1) vuodella.

Huom! Avoimen haun asuntoja voivat hakea kaikki opiskelijat. Alkuperäisen AYY:n asumisajan päättyessä on siis mahdollista siirtyä avoimen haun asuntoon kolmeksi vuodeksi.

Milloin AYY lähettää minulle irtisanomisilmoituksen asumisoikeusajan päättymisen vuoksi?

AYY voi vuokranantajana irtisanoa vuokrasopimuksen vain asuinhuoneen vuokralain (AHVL) mukaisin irtisanomisajoin. Jos sopimus on välittömästi ennen irtisanomista jatkunut yhtäjaksoisesti alle vuoden, on irtisanomisaika kolme kalenterikuukautta, ja jos sopimus on jatkunut vähintään vuoden, on irtisanomisaika kuusi kalenterikuukautta. Irtisanomisilmoitus tulee siis vähintään kolme tai kuusi kalenterikuukautta ennen asumisajan päättymistä.