Avaintenvaihto

Asukkaat voivat sopia keskenään asunnon ja asunnon avaimien luovuttamisesta seuraavalle asukkaalle, käyttäen seuraavaa lomaketta: Avaintenvaihtosopimus (Jos tekstit eivät näy, käytä yhteensopivuusversiota lomakkeesta).

Tutustu sopimukseen huolella, ennen allekirjoittamista. Tällä lomakkeella uusi asukas ottaa asunnon vastaan siinä kunnossa, missä se sopimuksen allekirjoitushetkellä on. Tämän jälkeen vastuu siivouksesta ja asunnon kunnosta siirtyy kokonaisuudessaan uudelle asukkaalle. Tämä tarkoittaa sitä, että jos sopimuksen palauttamisen jälkeen uusi asukas huomaa, että vessaa ei ole siivottu lainkaan, ei vanha asukas enää ole vastuussa puutteista.

Jos asunto ei uuden asukkaan mielestä ole tyydyttävässä kunnossa asuntoa tarkastettaessa, avaimia asuntoon ei tule ottaa vastaan eikä sopimusta allekirjoittaa. Uudella asukkaalla on kuitenkin aina oikeus saada asunto käyttöönsä muuttopäivänä klo 12:00 mennessä. Mikäli kello on jo lähes kaksitoista muuttopäivänä, mutta uusi asukas ei ole tyytyväinen asunnon kuntoon, sopikaa tilanteesta erikseen asuntotoimiston kanssa. Tässäkään tapauksessa avaintenvaihtosopimusta ei tule allekirjoittaa, ellei asunnon kuntoa hyväksy sellaisenaan.

Jos avaintenvaihtosopimus on allekirjoitettu ja palautettu asuntotoimistoon, takuusumma palautetaan vanhalle asukkaalle ja asunto on sopimuksen allekirjoitushetkestä uuden asukkaan vastuulla ja hallinnassa.

Lähtevän asukkaan kannattaa palauttaa kyseinen sopimus AYY:lle, koska jos sopimusta ei ole palautettu ajoissa, voi vanha vuokralainen joutua kantamaan täyden rahallisen vastuun asunnon siivoamisesta tai siihen tehtävistä korjauksista syntyvistä kuluista. On lähtevän asiakkaan oikeusturvan kannalta siis parasta, että hän hoitaa lomakkeen palauttamisen AYY:lle.