Aalto-yhteisöjaosto Aava

Aava eli Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan yhteisöjaosto luo ja vaalii Aalto-kulttuuria. Aavan tavoitteena on tuoda kaikki Aallon opiskelijat yhteen ja mahdollistaa yhdessä tekemisen iloa sekä suuria elämyksiä kaikille aaltolaisille alasta riippumatta.

Aava kehittää Aalto-yhteisöä ideoimalla ja toteuttamalla erilaisia tapahtumia lentopalloturnauksista zombilarppaukseen ja valtavista bileistä rentoihin leffamaratoneihin. Jokaisella Aavan jäsenellä on oma vastuualueensa, mutta sen lisäksi jaosto toteuttaa aktiivisesti yhteisiä projekteja ja muodostaa tiiviin pumpun. Aavassa ideoista tehdään totta, eikä tekemisen meininki lopu kesken!

Vuosittain toistuvia Aavan tapahtumia ovat esimerkiksi lukuvuoden avajaisten jajatkot Aalto Afterparty, kesäinen lentopalloturnaus HelleAalto sekä koko Aallon yhteinen wapunaloitus WappuAalto! Sen lisäksi Aava tekee joka vuosi jotain uutta.

Toimikunnat
Aavan alla toimii nykyisellään viisi toimikuntaa, joista kaksi on erityisasemayhdistysten vastaavia kokoavia toimikuntia ja kolme erikseen tapahtumien järjestämiseen rekryttyjä. Sen lisäksi Aava kokoaa alleen Aallon liikuntatutorit.

Liikuntatoimikunta
LTMK on toinen Aavan alaisista toimikunnista, johon ei ole erillistä hakua, vaan toimikunta koostuu erityisasemayhdistysten liikuntavastaavista. Toimikunnan tärkein tehtävä onkin tukea liikuntavastaavia työssään sekä helpottaa liikuntayhteistyötä yli yhdistysrajojen. Tämän lisäksi LTMK järjestää vuosittain pari koko Aallon laajuista liikuntatapahtumaa, esimerkiksi Akateemisen Wartin ja Taistelun Otaniemen Herruudesta.

Viestintätoimikunta
Viestintätoimikunta, tuttavien kesken VTMK, kerää yhteen erityisasemayhdistysten tiedottajat, viestintävastaavat sekä kilta- ja yhdistyslehtien päätoimittajat.Viestintätoimikunnan tärkein tehtävä onkin toimia vertaistukena ja tiedotuskanavana eri tahojen viestintävastaaville. Tämän lisäksi VTMK järjestää yhdessä pienempiä tapahtumia, kuten photoshooteja ja kuvankäsittelykoulutuksia.

Vuosijuhlatoimikunta
Vuosijuhlatoimikunta (VujuTMK) vastaa AYY:n vuosijuhlien suunnittelusta ja toteutuksesta sekä vuosijuhlaviikon koordinoinnista. Vuosijuhliin kuuluu cocktailtilaisuus, pääjuhla, jatkot, jajatkot sekä vuosijuhlabrunssi. VujuTMK konseptoi vujut yhdessä, ja jäsenten tehtävät vaihtelevat viestinnästä ja graafisesta suunnittelusta ohjelman ideointiin ja yrityssuhteisiin. VujuTMK:n puheenjohtaja istuu Aavassa ja muu Aava toimii työntekijöinä vuosijuhlissa tai brunssilla. AYY:n vuosijuhlat järjestetään toukokuussa, Kukan päivän läheisyydessä olevana lauantaina.

Aalto Afterparty -toimikunta
Aalto Afterparty on yksi vuoden suurimmista tapahtumista ja samalla uusien opiskelijoiden ensikosketus Aalto-yliopiston juhlakulttuuriin. Afterparty järjestetään nimensä mukaisesti Aalto Partyn jatkoina lukuvuoden ensimmäisellä viikolla. Afterparty-toimikuntaan rekrytään vuosittain kymmenkunta jäsentä, jotka suunnittelevat ja toteuttavat tapahtuman. Tehtävät toimikunnassa jakautuvat jäsenten vahvuuksien ja mielenkiinnon mukaan, ja voivat liittyä esimerkiksi markkinointiin, tekniikkaan tai työntekijöihin. Toimikuntaa vetävät yhteisvastuullisesti Aavan Celebrantti ja Bilefantti, ja se rekrytään vuosittain maalis-huhtikuussa.

Humans vs. Zombies -toimikunta
Humans vs. Zombies on eräänlainen moderoitu hippaleikki, jossa zombiepelaajat yrittävät levittää tartuntaa nappaamalla eri keinoin suojautuvia ihmispelaajia. Peli järjestetään Otaniemessä kahdesti vuodessa, keväisin ja syksyisin. Humans vs. Zombies -toimikunta suunnittelee ja aikatauluttaa pelin, tekee tarvittavat ennakkovalmistelut sekä markkinoinnin ja tietenkin toteuttaa pelin. Toimikuntaan voi hakea kuka tahansa vuosikurssiin ja pelikokemukseen katsomatta, ja tehtäviä löytyy monipuolisesti niin markkinoinnin, käsikirjoittamisen kuin pelin ohjaamisenkin parista. Toimikunta rekrytään keväisin helmi-maaliskuussa, ja sama toimikunta toteuttaa molemmat pelit.

Liikuntatutorointi
Toimikuntien lisäksi Aava kokoaa alleen Aallon liikuntatutorit. Liikuntatutorit ovat liikunnasta kiinnostuneita tutoreita/ISOja (tai muita vanhempia opiskelijoita), jotka järjestävät tutorointitehtäviensä lisäksi tai ohella ensimmäisen vuoden opiskelijoille liikunnallista ohjelmaa. Aavan liikuntatutorvastaava rekryää ja kouluttaa liikuntatutorit sekä huolehtii siitä, että LiiTuilla on riittävästi apua ja tukea ensimmäisen vuoden opiskelijoiden liikuttamiseen. Liikuntatutorit rekrytään keväisin muiden tutor- ja ISOhakujen yhteydessä.

Yhteystiedot