Jäsenmaksu ja opiskelijakortti

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan jäseniä ovat kaikki opiskelijat, jotka suorittavat alempaa (kandidaatti) tai ylempää (maisteri, diplomi-insinööri, arkkitehti, maisema-arkkitehti) korkeakoulututkintoa Aalto-yliopistossa. Aalto-yliopistossa tieteellistä tai taiteellista jatko-tutkintoa (lisensiaatti, tohtori) suorittavat opiskelijat sekä vaihto-opiskelijat voivat liittyä halutessaan ylioppilaskunnan jäseniksi. Jatko-opiskelijan edut ovat kuitenkin rajatummat kuin perustutkinto-opiskelijoiden. Jatko-opiskelijat eivät ole oikeutettuja käyttämään Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) palveluja.

Yliopistoon poissaolevaksi ilmoittautuva ei maksa ylioppilaskunnan jäsenmaksua, eikä näin ollen ole oikeutettu ylioppilaskunnan palveluihin. Poissaolevalla opiskelijalla ei ole äänioikeutta ylioppilaskunnan edustajiston vaaleissa.

Erillisopintoja suorittavat opiskelijat eivät ole oikeutettuja ylioppilaskunnan jäsenyyteen.

Ylioppilaskunnan jäsenyys syntyy opinto-oikeuden vastaanottamisen yhteydessä ja päättyy valmistumiseen tai opinto-oikeudesta luopumiseen.

Yksityiskohtaiset ilmoittautumisohjeet löytyvät Aallon Into-verkkosivuilta.