Asukas lähtee perhe-/kaveriasunnosta

AYY:n suurempia asuntoja vuokrataan perheille yhteiseksi kodiksi ja kimppakämpiksi kavereille. Perhe- tai kaverisopimus irtisanotaan, jos perheenjäsenet ovat lakanneet elämästä keskenään yhteistaloudessa tai joku päättää osaltaan lopettaa asumisen asunnossa ja muuttaa jonnekin muualle.

Jos toinen asukas päättää lähteä asunnosta, hänen on irtisanottava asunto omalta osaltaan Domo järjestelmässä. Asunnon toinen asukas saa tällöin viestin Domo-järjestelmältä irtisanomisesta. Tässä vaiheessa hän voi valita allekirjoittavansa irtisanomisen myös omasta puolestaan (vaihtoehto 1.) tai hylätä sen omasta puolestaan (vaihtoehto 2). Jos irtisanomisen hylkää, hänelle luodaan oma uusi vuokrasopimus asuntoon, josta lähtevä asukas on poistettu. Tämä uusi sopimus irtisanotaan aina AYY:n puolesta välittömästi sääntöjen pykälän 22 perusteella.

Jäljelle jäävän asukkaan vaihtoehdot ovat:

  1. Irtisanoa asunto myös omasta puolestaa (1kk irtisanomisaika, ei kiireellisyyspisteitä AYY:n soluasuntoihin).
  2. Jäädä asuntoon asumaan yksin 3/6kk (3 kk, jos yhteinen vuokrasopimus on kestänyt alle vuoden, 6 kk, jos vuokrasopimus on kestänyt vuoden tai yli) ja vastata koko asunnon vuokrasta keskenään. Koska uusi sopimus luodaan ja irtisanotaan aina automaattisesti, sinun ei tarvitse tehdä mitään erityistä, jos haluat jäädä yksin asuntoon asumaan. Asuntoon saa ottaa vapaasti alivuokralaisen irtisanomisajaksi. Tässä tapauksessa saat tarvittaessa myös kiireellisyyspisteet AYY:n soluasuntoihin. Muista hakea näitä erikseen laittaessasi hakemuksen Domossa soluasuntoja varten.
  3. Tehdä asuntoon kaverinvaihto. Kaverinvaihdon voi tehdä koska tahansa, kunhan asuntoa ei vielä ole onnistuneesti tarjottu seuraaville asunnonhakijoille ja uutta vuokrasopimusta asuntoon kirjoitettu. Ohjeet ja rajoitukset alla.

Kaverinvaihto voidaan tehdä asuntoon, jos

  • asunnossa on asuttu ennen tätä vähintään kuuden kuukauden ajan.

Kaverinvaihdossa uudeksi perhe- tai kaveriasunnon asukkaaksi kelpaa kuitenkin vain

  • henkilö, joka asuu jo valmiiksi AYY:llä ensivuokralaisena.

Tämä johtuu siitä, että uudet asukkaat AYY:n asuntoihin valitaan aina vain jonotuksen kautta.  Kaverinvaihdossa voidaan siis siirrellä vain valmiiksi AYY:llä asuvia asukkaita, eikä sitä voi käyttää surffatakseen jonojen ohitse suoraan AYY:n asuntoon. Kaikki AYY:lle täysin uudet vuokralaiset on siis hoidettava normaalisti hakemuksien ja asunnon jonottamisen kautta.

Jos tiedät heti kättelyssä, että haluat tehdä kaverinvaihdon ja sopiva kaveri on varmasti valmiina:

Älä vastaa irtisanomiseen omasta puolestasi mitään. Tehkää heti kaverin kanssa uusi hakemus Domossa, joka kohdistuu kyseiseen asuntoon. Tämän jälkeen ilmoittakaa asuntotoimistolle, että haluatte tehdä kaverinvaihdon. Irtisanominen, hakemus ja uuden sopimuksen laatiminen hoidetaan asuntotoimiston puolelta samalla kertaa kuntoon.

Jos ehkä haluat tehdä kaverinvaihdon joskus, mutta sopivaa kaveria ei vielä ole:

Hylkää irtisanominen omasta puolestasi. Voit tämän jälkeen rauhassa jäädä etsimään uutta kaveria ja asua asunnossa yksin (vaihtoehto 2). Heti kun kaverinvaihtoa varten on sopiva sälli löytynyt, tehkää hakemus asuntoon ja ottakaa yhteyttä asuntotoimistoon, jotta homma hoidetaan maaliin täältä päästä. Mitä nopeammin kaverinvaihdon hoitaa, sitä todennäköisemmin asuntoa ei ehditä tarjota eteenpäin uusille hakijoille.

Kaverinvaihtoja tehdessä noudatetaan kuukauden irtisanomisaikaa. Tämä tarkoittaa sitä, että jos kaverinvaihtoa järjestelee esimerkiksi maaliskuussa, vaihto voi astua voimaan aikaisintaan toukokuun alussa. Tämä tarkoittaa käytännössä, että perhe-/kaveriasuntoon on joskus jäätävä asumaan yhdeksi kuukaudeksi yksin odottamaan kaverinvaihdon tapahtumista. Perhe-/kaveriasunnon alkuperäinen asukas on tällä välin yksin vastuussa koko asunnon vuokrasta. Kuvioon osallistuvat asukkaat voivat toki keskenään sopia vapaasti vuokrien jakamisesta keskenään jotenkin.

Jos kaverinvaihdon ehdot eivät täyty, mutta uuden kaverin silti haluaa:

Asuntoon voi myös jäädä asumaan yksin (vaihtoehto 2) ja tehdä heti hakemuksen uuden kaverin kanssa kyseiseen asuntojonoon. Jos jonot ovat lyhyitä, voi kaverin vaihtaminen käytännössä onnistua myös ihan normaalin jonotuksen kautta. Ota tässäkin tapauksessa erikseen yhteyttä asuntotoimistoon, jotta tilanne on varmasti AYY:llä tiedossa.

Kaikki poikkeukset kaverinvaihtoihin liittyvistä säännöistä tekee asuntotoimikunta erillisestä hakemuksesta. Lisää tietoa asuntotoimikunnasta ja ohjeet hakemuksen tekemiseksi löydät täältä.