Toimeentulo

Opintotuki

Opintotuki on opiskelijan ensisijainen toimeentulon lähde. Opintotuesta vastaa opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) ja opintotuen toimeenpanee Kansaneläkelaitos (Kela). Opintotuki on opiskelijan näkökulmasta opintojen mahdollistaja ja valtion näkökulmasta usein myös keino saavuttaa koulutuspoliittisia tavoitteita.

Viimeisimmät suuret muutokset opintotukeen on tehty vuonna 2017. Tiedotusta kannattaa seurata ylioppilaskunnan, yliopiston ja Kelan internet-sivuilta.

Opintotukea saadakseen on suoritettava riittävästi opintoja,  ja opiskelija on itse vastuussa opintojen etenemisestä. Mikäli opiskelija ei täytä etenemisvelvoitetta voidaan opintotuki katkaista.

Huom! Kansainväliset opiskelijat eivät pääsääntöisesti ole oikeutettuja opintotukeen. Lisätietoja ehdoista Kelan sivuilta.

Aallon opintotukipalvelut

Aalto-yliopiston opintotukipalvelut neuvovat opiskelijoita opintotukeen liittyvissä kysymyksissä.

Opintoraha

Opintoraha on 250 euroa/kk. Nostamisen edellytyksenä ovat koko opintotukea koskevat säädökset opintojen etenemisestä ja tulorajoista.

Yleinen asumistuki

Voit saada yleistä asumistukea jo elokuusta alkaen riippumatta siitä, suoritatko kesäopintoja vai et. Yleistä asumistukea täytyy hakea erikseen. Elokuun asumistukea tulee hakea viimeistään syyskuun lopussa. Lisätietoa yleisestä asumistuesta Kelan verkkosivuilta.

Opintolaina

Lukuvuoden 2017-2018 opintolainan 1. nostoerä on nostettavissa. Opintolainan määrä on elokuusta alkaen 650€/kk Suomessa opiskeleville ja 800€/kk ulkomailla opiskeleville. Suurimmalle osalle opintorahaa saaville opiskelijoille opintolainojen takauspäätös on lähetetty jo aiemmin. Mikäli sinulle ei ole myönnetty lainatakausta, voit hakea sitä Kelan asiointipalvelussa opintotuen muutosilmoituksella.

 

Perheelliset opiskelijat

Opiskeleva vanhempi on oikeutettu äitiys- ja vanhempainpäivärahoihin sekä kotihoidontukeen. Kahta etuutta ei kuitenkaan voi nostaa päällekkäin, joten esimerkiksi opintotukea ja vanhempainpäivärahaa ei voi nostaa samanaikaisesti. Lisätietoja perheellisten etuuksista kannattaa kysyä Kelalta.Perheelliset opiskelijat siirtyvät automaattisesti opintotuen asumislisästän yleisen asumistuen piiriin.

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan merkittävin palvelu perheellisille opiskelijoille on ylioppilaskunnan perhe-asunnot, joihin lapsiperheille on etusijaisuus.

Toimeentulotuki

Toimeentulotuki on tarveharkintainen ja viimesijainen toimeentuloturvan muoto. Toimeentulotukea haetaan kunnan sosiaalitoimesta, tai hätätapauksessa tilapäisen asuinpaikkakunnan sosiaalitoimesta. Helsingissä kirjoilla olevat saavat lisätietoa toimeentulosta täältä, Espoossa täältä.

Ateriatuki

Ateriatuki on korkeakouluopiskelijoille suunnattu etuus, jonka piirissä olevat ravintolat löydät esimerkiksi Kelan hakupalvelusta, ateriantuen sivuilta. Oikeus ateriatukeen eli opiskelijaintaiseen lounaaseen osoitetaan ravintolassa esittämällä voimassa oleva opiskelijakortti tai Kelan ateriatukikortti.

Ylioppilaskunta ajaa etuasi

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta ajaa opiskelijoiden etua opintotukeen ja toimeentuloon liittyvissä kysymyksissä. Edunvalvonnan linjavedot tekee viime kädessä ylioppilaskunnan edustajisto, viimeisin toimeentulolinjapaperi on hyväksytty edustajiston kokouksessa maaliskuussa 2010 ja sitä on päivitetty vuonna 2012. Ylioppilaskunnan toimijat ovat sitoutuneet linjapaperin tavoitteisiin ja vievät tavoitteita eteenpäin paikallisella ja kansallisella tasolla.