C – läpileikkaavia vinkkejä kansainvälistymiseen

Edunvalvonta

Mahdollistakaa kv-opiskelijoiden osallistuminen yhdistyksen toiminnan
pyörittämiseen, kokouksissa käymiseen ja hallituksessa tai muunlaisena aktiivina
toimimiseen.
Teettekö edunvalvontaa yliopistolla tai muualla? Miettikää, miten edunvalvontatyössänne
otetaan huomioon kansainvälisyys ja kulttuurienvälinen kommunikaatio
esim. opetuksen kehittämisessä.
Onko yhdistyksellänne kansainvälisiä verkostoja tai kattojärjestöä? Tutustukaa niiden
toimintaan, järjestäkää ekskursio tai kutsukaa vierailijoita omiin kokouksiinne tai
tapahtumiinne. Avuksi voi käyttää esim. Erasmus+ -rahoitusta.

Uudet opiskelijat

Laittakaa uudet opiskelijat samoihin ryhmiin opiskelijan taustoista riippumatta tai
ottakaa käyttöön kummiryhmät: yksi kv-tutorryhmä ja yksi suomalaisten ryhmä voivat
toimia toistensa kummeina ja tehdä asioita yhdessä.

Tapahtumat

Kutsukaa vaihdossa/ulkomaisessa harjoittelussa/kurssilla olleita opiskelijoita kertomaan
kokemuksistaan johonkin nykyiseen tapahtumaan tai järjestäkää tälle oma tapahtuma.
Vetäkää kaikki tapahtumat tarvittaessa useammalla kielellä puheista alkaen.
Miettikää kv-aktiivienne kanssa, voisiko tapahtumiin tuoda sisältöjä muista kulttuureista.

Viestintä

Kääntäkää suurin osa dokumenteista englanniksi.
Miettikää, miten voisitte tuoda viestinnässänne kansainvälisiä näkökulmia ja ilmiöitä
esiin. Blogiinne, netti- tai Facebook-sivullenne voi esimerkiksi pyytää kirjoituksen
yhdistyksenne toiminnassa mukana olevalta kv-opiskelijalta tai kirjoittaa
matkakertomuksen alanne konferenssista tai vaihto-opiskelusta.