Not Cool! – Jokainen voi puuttua asiattomaan käytökseen

Oletko kokenut tai kohdannut kiusaamista, seksuaalista ahdistelua tai rasismia? Häirintään puuttuminen kuuluu kaikille. Puuttuja ei ole ilonpilaaja vaan tunnelman on jo pilannut asiattomasti käyttäytynyt henkilö. Puuttuja voi olla kuka vaan, joka havaitsee häirintää opiskelijayhteisössä. Puuttua voi yksin tai yhdessä – mitä useampi yhteisössä päättää puuttua ja asettua häirintää kokeneen puolelle, sitä viihtyisämpi paikka opiskelijayhteisöstä tulee meille kaikille.

Häirintää ei aina yksiselitteisesti tunnista häirinnäksi sen tapahtuessa. On kuitenkin aina parempi puuttua tilanteisiin, jotka näyttävät olevan jollekin osapuolelle epämiellyttäviä. Häirintä ei myöskään aina kohdistu suoraan yksittäiseen ihmiseen. Se saattaa ilmetä esimerkiksi huumorin tai opiskelijakulttuurin varjolla esitettynä rasismina tai seksisminä. Rasismia, seksismiä tai häirintää ei pidä kuitenkaan kuitata vain huumorina. Toisen huumori on toiselle osa ikävien ja syrjivien kokemusten jatkumoa.

Mitä tehdä, jos kohtaa asiatonta käytöstä tai häirintää Aalto-yhteisössä?

Itse tilanteessa tärkeintä on saada käytös loppumaan: ilmaise asiattomasti käyttäytyvälle selkeästi, että hänen toimintansa ei ole hyväksyttävää ja pyydä häntä lopettamaan. Kyse voi olla myös siitä, että hän ei itse ymmärrä toimivansa loukkaavasti.

Jos häiritsevä toiminta ei lopu, tai et ole kyennyt puhumaan asiasta häiritsevästi käyttäytyvälle, voit viedä asian eteenpäin hakemalla apua asian käsittelyyn.

Jos häirintä tai asiaton käytös tapahtuu tilaisuudessa, jossa on järjestyksenvalvoja, voit ilmoittaa tilanteesta myös järjestyksenvalvojalle.

Asiattomaan käytökseen voi puuttua myös yhdessä toisen kanssa, jos yksin puuttuminen tuntuu vaikealta. Käytöksen epäasiallisuudesta viestimisen lisäksi tärkeää on myös tukea asiatonta käytöstä kohdannutta. Mitä useampi osoittaa olevansa epäasiallista käytöstä kohdanneen puolella, sitä selkeämpi viesti välittyy siitä, millainen käytös on yhteisössä hyväksyttyä.

Ylioppilaskunnan häirintäyhdyshenkilöt

Voit olla kaikissa tilanteissa myös yhteydessä AYY:n häirintäyhdyshenkilöihin, jotka auttavat ja neuvovat tilanteen ratkaisussa. Häirintäyhdyshenkilöihin voit olla myös yhteydessä, jos et ole varma onko kohtaamasi tilanne häirintää. Häirintäyhdyshenkilöyhteydenotot ovat luottamuksellisia, ja yhteydenotto ei johda toimenpiteisiin, ellei yhteydenottaja itse näin halua.

AYY:lla on kaksi häirintäyhdyshenkilöä, jotka tukevat häirintätilanteiden selvittämisessä. Häirintäyhdyshenkilöinä toimivat Annika Mällinen (hairinta-nainen@ayy.fi) ja Lauri Jurvanen (hairinta-mies@ayy.fi). Häirintäyhdyshenkilöihin voi ottaa yhteyttä, jos on kokenut tai todistanut häirintää, kaipaa apua häirintätilanteiden jälkiselvittämiseen tai haluaa vain puhua kohtaamastaan asiattomasta käytöksestä.

Jos epäilet, että häirintätilanne täyttää rikoksen tunnusmerkit, ota yhteyttä poliisiin.

Jos AYY:n piirissä oleva yhdistys kaipaa apua häirinnän ja asiattoman käytöksen ennaltaehkäisyyn ja yhdenvertaisuustyön kehittämiseen, AYY:n sosiaalipoliittinen sektori (sopo@ayy.fi) tarjoaa apua ja tukea.

Mitä tehdä, jos kohtaa asiatonta käytöstä opetustilanteen aikana?

Jos koet häirintää tai epäasiallista kohtelua opetuksen aikana tai opintoihin liittyvässä tilanteessa, voit ilmoittaa siitä luennoitsijalle tai muulle paikalla olevalle henkilökunnan jäsenelle, jolla on velvollisuus puuttua tilanteeseen.

Jos häirintä tai asiaton käytös ei lopu, tai jos häiritsevästi käyttäytyvä kuuluu itse yliopiston henkilökuntaan, voit olla yhteydessä oman koulusi opintoasiainpäällikköön (sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@aalto.fi), joka on velvollinen viemään asiaa eteenpäin.

Pia Lahti, BIZ

Mirka Jalonen, ENG

Leena Koskinen, ARTS

Perttu Puska, ELEC

Hanne Puskala, CHE

Mari Knuuttila, SCI