Palvelut

Ylioppilaskunta tarjoaa piirissään toimiville yhdistyksille monipuolisesti palveluja ja tukea. Palvelujen piiriin päästäkseen yhdistyksen on kuuluttava AYY:n yhdistysrekisteriin. Tarjottavat palvelut edut eroavat hieman sen mukaan, kuuluuko yhdistys rekisterin ensimmäiseen vai toiseen luetteloon.

Yhdistyksille tarjottavia palveluja ovat muuan muassa

Kaikissa yhdistyksiin ja yhdistystoimintaan liittyvissä ongelmatilanteissa voi ottaa yhteyttä AYY:n järjestösektoriin.