B – keskitason vinkkejä kansainvälistymiseen

Edunvalvonta

Tehkää yhdistyksellenne oma kansainvälistymissuunnitelma, johon listaatte tärkeimmät
tavoitteet. Se voi olla osa yhdistyksenne toimintasuunnitelmaa.

Uudet opiskelijat

Järjestäkää lukukauden avaustapahtuma, uusien opiskelijoiden vastaanottotapahtuma
tai koko orientaatioviikko monikielisenä ja kaikille uusille opiskelijoille yhteisenä.
Rekrytoikaa vaihdosta palanneita opiskelijoita kv-tutoreiksi tai muuhun toimintaan
yhteistyössä laitoksen tai korkeakoulun kanssa.

Tapahtumat

Järjestäkää kv-osuuksia jo olemassa olevien tapahtumien sisälle:
englanninkielinen vartti tms. sitseillä, ekskursioilla tai muissa tapahtumissa
kv-opiskelijoiden järjestämä osuus olemassaolevassa tapahtumassanne
Eri kulttuureihin pääsee tutustumaan helposti yliopiston ulkopuolella. Järjestäkää
tapahtuma turvapaikanhakijoille, ekskursio kulttuurikeskukseen tai vierailu
kiinnostavan maan suurlähetystöön.

Viestintä

Kääntäkää tapahtumat ja niiden julisteet, uutiset, tiedotteet, vuosijuhlien ohjelmalehtiset
jne. kokonaisuudessaan.
Pitäkää aktiivisesti ja säännöllisesti yhteyttä yhdistykseenne liittyneihin kvopiskelijoihin,
esimerkiksi viikoittain ja ennalta määriteltyjä kanavia pitkin.
Jos yhdistyksellänne on lehti, huomioikaa monikielinen sisältö myös sen teossa.
Esittely- ja koulutusmateriaaleissa avainsanat voivat olla rinnalla englanniksi, vaikka
esittäytyisittekin vain suomalaisille opiskelijoille.