Kansainväliset opiskelijat yhdistyksissä

Kansainväliset opiskelijat yhdistyksissä

Aallossa opiskelee suomalaisten lisäksi suuri joukko kansainvälisiä opiskelijoita. Aallon opiskelijoista noin viidennes tulee muualta kuin Suomesta: niin sanottuja tutkareita eli kansainvälisiä tutkinto-opiskelijoita, jotka tulevat suorittamaan koko tutkintonsa Aaltoon, on yli 2000 ja vaihtareita eli vaihto-opiskelijoita vuosittain noin 1000. Muutamat heistä osaavat suomea, mutta valtaosalla käyttökielenä on englanti. Tärkeintä kv-opiskelijoiden huomioimisessa on siis englanninkielinen tiedotus ja tapahtumat, joihin osallistuminen ei vaadi suomen kielen taitoa. Kv-opiskelijoille toimintaa suunniteltaessa paras tapa on ottaa heidät mukaan yhdistyksen normaaliin, suomalaisille suunnattuun toimintaan, eikä eristää heitä oman toiminnan pariin.

On tärkeää, että kv-opiskelijat pääsevät mukaan yhdistystoimintaan ja harrastuksiin, sillä ne ovat yksi parhaista väylistä päästä sisään opiskelijayhteisöön ja saada suomalaisia kavereita. Toisaalta myös suomalaiset voivat kehittää kielitaitoaan ja kansainvälistä osaamistaan kv-opiskelijoiden kanssa toimiessaan. Kansainväliset opiskelijat ovat yleensä hyvin kiinnostuneita tutustumaan suomalaisiin, mutta eivät useimmiten koe itseään tervetulleiksi yhdistystoimintaan, ellei sitä markkinoida suoraan heille englanniksi.

Tutustu yhdistysten kansainvälistymisen tueksi tehtyyn ABC-oppaaseen täällä. Opas sisältää käytännöllisiä vinkkejä yhdistystoiminnan muuttamiseksi kansainvälisemmäksi. Kaikkea ei tarvitse muuttaa kerralla – opas sisältää helppoja vinkkejä sekä kansainvälistymistä vasta harkitsevalle että siinä jo edistyneemmälle yhdistykselle.

Miten kansainväliset opiskelijat tavoittaa?

AYY:n viikkotiedote

AYY:n kääntäjät kääntävät viikkotiedotteen kokonaisuudessaan ruotsiksi ja englanniksi. Tekstit voi toimittaa tiedottajalle (tiedotteet(at)ayy.fi) suomen- tai englanninkielisinä. Vain englanniksi toimitetut tekstit päätyvät englanninkielisinä myös muihin kieliversioihin. Englanninkielinen viikkotiedote lähetetään kv-opiskelijoiden listoille maanantaina tai tiistaina, kun käännös on valmistunut. Tekstit tulee lähettää torstaisin aamukymmeneen mennessä. Niiden on oltava niin lyhyitä kuin mahdollista, mieluiten vain muutama rivi.

Facebook

Facebook-ryhmässä Aalto International voi tiedottaa englanniksi mistä tahansa kansainvälisiä opiskelijoita mahdollisesti kiinnostavasta tapahtumasta tai asiasta.

Kansainvälisten opiskelijoiden sähköpostilistat

  • international(at)list.ayy.fi (tavoittaa satoja kv-opiskelijoita)

AYY:n kv-asiantuntija moderoi listoja. Lähetä viestisi suoraan listan osoitteeseen. Listalle lähetetään koonti ajankohtaisista asioista 1-2 kertaa kuukaudessa. Listalle ei voi lähettää liitetiedostoja.

Kuka tahansa voi seurata listoja liittymällä niille osoitteessa

http://list.ayy.fi/mailman/listinfo/international

Ayy.fi

Yhdistyksen AYY.fi:n profiilista kannattaa luoda myös englanninkielinen versio! Ainakin sellaiset perusasiat kuin yhdistyksen yhteystiedot tulisi löytyä jokaisen yhdistyksen englanninkieliseltä profiilisivulta AYY.fi:stä.

Yhdistyksen oma tiedotus

Yhdistyksen nettisivuilla ja Facebook-ryhmissä on hyvä olla englanniksi ainakin perustiedot yhdistyksestä, kv-vastaavan yhteystiedot ja tieto siitä, miten toimintaan pääsee mukaan.

Silloin kun usein muuttuvien nettisivujen osioiden tai arkisten sähköpostien kirjoittaminen englanniksi tuntuu liian työläältä, kannattaa ainakin otsikot pitää kaksikielisenä. Silloin kv-opiskelijat tietävät, mitä asia koskee, ja lisätietojen kysyminen tai Google translaten käyttäminen on paljon helpompaa.

Apua kansainvälisissä asioissa

Neuvontaa ja tukea kansainvälisissä asioissa tarjoavat ylioppilaskunnan kansainvälisten asioiden asiantuntija ja hallituksen kv-vastaava. Molemmat tavoittaa sähköpostitse osoitteella international(at)ayy.fi.

AYY:n kv-sektori edistää Aallon kansainvälistymistä opiskelijanäkökulmasta ja toimii kansainvälisten opiskelijoiden edunvalvojana. Siksi pyrimme myös kaikin keinoin helpottamaan kv-opiskelijoiden pääsyä täysillä mukaan opiskelijayhteisön toimintaan ja neuvomme mielellämme tarvittaessa esimerkiksi kv-opiskelijoiden tavoittamiseen liittyvissä asioissa