Tutorointi

Uusien opiskelijoiden apuna ja ilona

Jokaisella uudella opiskelijalla on oma tutor-ryhmä, johon kuuluu kourallinen oman alan opiskelijoita ja vähintään yksi tutor eli vanhempi opiskelija.

Tutoroinnin tavoitteena on opastaa uudet opiskelijat lämpimästi osaksi Aallon akateemista yhteisöä sekä tietenkin myös opiskelijaa itseään eniten kiinnostavaa opiskelijayhteisöä. Tutorit myös pitävät huolta siitä, että uusien opiskelijoiden perustarpeet täyttyvät.

Palautetta tutoroinnista voi toimittaa killan ISOvastaavalle tai fuksikapteenille, BIZin tutorkoordinaattorille,  ARTSin tutorkoordinaattorille tai suoraan ylioppilaskunnan uusista opiskelijoista vastaavalle henkilölle.

Miten tutoriksi pääsee?

Tutoreiden rekrytointi ja tutor-toiminnan koordinointi tapahtuu Aallossa korkeakoulu- ja yhdistystasolla. Tekniikan alan korkeakouluissa killat, ARTSissa OOP-yksikkö ja BIZissä opintotoimisto yhteistyössä KY ry:n kanssa huolehtivat tutoreiden rekrytoinnista ja perehdyttämisestä.

Millaista on olla tutor?

Tutorilla on tärkeä rooli erityisesti heti ensimmäisten viikkojen aikana. Tutorit järjestävät ryhmilleen tapaamisia, kierrättävät kampuksella ja näyttävät tärkeitä paikkoja sekä opastavat uusia opiskelijoita aikatauluihin ja opintojen alkuun liittyvissä asioissa.

Tutorointi ei kuitenkaan lopu ensimmäisen viikon jälkeen. Tutor pitää yhteyttä ryhmänsä uusiin opiskelijoihin läpi ensimmäisen opiskeluvuoden, parhaassa tapauksessa tietysti sen jälkeenkin.

Ryppyotsaista puuhaa tutorointi ei tietenkään ole. Opintojen alkuun opastamisen lisäksi tutorina pääsee elämään oman fuksivuotensa uudestaan ja osallistumaan moniin uusille opiskelijoille suunnattuihin tapahtumiin, toisinaan toki järjestävänä osapuolena.

Kv-tutorointi

Aallossa on myös erillisiä vaihto-opiskelijoiden ja kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden tutorointiryhmiä sekä tutorointiryhmiä, joissa osa opiskelijoista on suomalaisia ja osa kansainvälisiä opiskelijoita. Kv-tutorien tuki on äärettömän tärkeää Suomeen ensimmäistä kertaa saapuville kansainvälisille opiskelijoille. Se on myös tutorille tilaisuus kehittää omaa kieli- ja kulttuuriosaamistaan. Kansainvälinen ryhmä tuo tutorointiin oman lisähaasteensa ja -hauskuutensa. Lisätietoa kv-tuutoroinnista saat täältä.

Liikuntatutorointi

Liikuntatutorit ovat tutoreiden joukosta erottuva aktiivinen porukka, jonka erityistaito on neuvoa Aallon liikuntapalveluiden käytössä ja kertoa erilaisista liikuntatapahtumista.

Opettajatutorointi

Opettajatutorointia järjestävät laitokset ja koulutusohjelmat. Opettajatutorit opastavat yhteistyössä tutoreiden ja opintoneuvojien kanssa opiskelijoita pääainevalinnoissa ja kertovat työelämän mahdollisuuksista.