Hallitus

Ylioppilaskunnan hallinto- ja toimeenpanovaltaa käyttää edustajiston valitsema hallitus, jonka toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus hoitaa ylioppilaskunnan juoksevia asioita sekä vastaa toimintasuunnitelman toteuttamisesta. Hallitus edustaa ylioppilaskuntaa ulospäin, valvoo ylioppilaskunnan hallintoa sekä käyttää yleistä toimeenpanovaltaa ylioppilaskunnan sääntöjen ja edustajiston päätösten asettamissa rajoissa. Kaikesta toiminnastaan hallitus vastaa edustajistolle. Hallituksen jäsenillä on kullakin yksi tai useampi sektori, jonka toiminnasta he vastaavat.

Hallitus kokoontuu lukukausien aikana noin kerran viikossa. Kokousten päätösluettelot ovat luettavissa ylioppilaskunnan virallisella ilmoitustaululla sekä www-sivuilla. Hallituksen pöytäkirjat löytyvät AYY:n edustajistowikistä.

Hallitus 2019

Tavoitat koko hallituksen osoitteesta hallitus@list.ayy.fi

Kaikki sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@ayy.fi.

Tapio Hautamäki
Puheenjohtaja
+358 40 757 96
29

Iida Palosuo
Varapuheenjohtaja, palvelut
+358 45 6503857
Ellen Heikkilä
Kiinteistöt, kampus ja kestävä kehitys
+358 40 1988 985
Marianne Honkasaari
Opiskelijakeskus ja taiteellinen toiminta
+358 40 964 5608
Lumi Ketola
Koulutuspolitiikka
+358 407 422 522
Leila Kettunen
Vaalit, brändi ja koulutuspolitiikka
+358 44 3040469   
Antti Pentikäinen
Sosiaalipolitiikka, kuntavaikuttaminen ja liikunta
+358 50 573 2405
Taneli Myllykangas
Kansainvälisyys ja yrityssuhteet, arkisto ja museo
+358 440 811 089
Anna Halsas
Järjestöt, uudet opiskelijat ja Neuvosto
+358 400 417 885
Olli Kesseli
Yhteisö, vapaaehtoiset ja alumnit
+358 50 303 8014