Talous

Talousraportit

Ylioppilaskunnan taloudellisesta tilanteesta raportoidaan edustajistolle neljännesvuosittain. Konsernitalousraportin osa-alueet ovat seuraavat:

  • aatteellisen toiminnan kuluraportti
  • palvelu- ja tukitoiminnan kuluraportti
  • asuinkiinteistötoiminnan tuotto
  • sijoituksien tuotto

Kaikista osa-alueista raportoidaan vuoden alusta toteuma vrt talousarvioon, koko vuoden budjetti ja koko vuoden ennuste.

Konsernirakenne

Ylioppilaskunnan toiminnasta merkittävä osa on suoraan ylioppilaskuntaan kuuluvaa toimintaa, osa toiminnasta on organisoitu erillisiin yhtiöihin. Konserniin kuuluu useita täysin omistettuja kiinteistöyhtiöitä, AYY -palvelu Oy ja lisäksi osaomisteisia kiinteistöyhtiöitä.

Omaisuusyhteenveto

Ylioppilaskunnan omaisuus koostuu kiinteistöistä; asuinkiinteistöistä ja sijoituskiinteistöistä sekä muusta sijoitusomaisuudesta kuten rahamarkkina- ja osakesijoituksista.

Asuinkiinteistöomaisuus on merkittävin osuus ylioppilaskunnan omaisuudesta. Asuinkiinteistöt sijaitsevat Espoon ja Helsingin alueella. Asuinkiinteistöneliöitä on yhteensä noin 84 000 neliötä. Ylioppilaskunta on määritellyt tavoitteet asuinkiinteistöomistamiselle elokuussa 2010 hyväksytyssä kiinteistöpolitiikassa.

Sijoitusomaisuus käsittää ylioppilaskunnan muun omaisuuden kuin asuinkiinteistöomaisuuden. Sijoitusomaisuutta ovat sijoituskiinteistöt ja sijoitetettu muu varallisuus. Ylioppilaskunnan sijoitusomaisuuden hoidon tavoitteena on turvata taloudelliset edellytykset aatteelliselle toiminnalle.

Omaisuuden hyvällä hoidolla turvataan myös pitkällä aikavälillä ylioppilaskunnan toimintaedellytykset.