Asunnon edelleenvuokraaminen

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan vuokraamia asuntoja saa edelleenvuokrata vain tietyin, tarkasti rajatuin ehdoin. Tutustu tähän ohjeeseen erityisen tarkasti ja hoida edelleenvuokraus ajoissa asuntotoimiston kanssa kuntoon taiteen sääntöjen mukaan, jotta ikäviä yllätyksiä ei pääse tapahtumaan.

 

Alivuokraus

Alivuokraaminen tarkoittaa sitä, että ensivuokralainen jää asuntoon asumaan ja vuokraa osan asunnosta alivuokralaiselle. Alivuokraamisella ei ole vaikutusta asumisoikeusaikoihin. Asunnon alivuokraamista ei vuokranantaja juurikaan voi rajoittaa, kunhan asunnosta alivuokrataan enintään puolet. Esimerkiksi yksiössä saa aina asua puolison kanssa, ilman että AYY voi tai haluaa siihen puuttua.

Poikkeuksena ovat soluhuoneet, joita ei voi alivuokrata lainkaan.

Alivuokralaiset on kuitenkin aina ilmoitettava vuokranantajalle. Vuokranantajalla on aina oltava tieto asunnoissa asuvista henkilöistä ja muuten Kelalle ja huoltoyhtiölle ilmoitettavat tiedot menevät väärin. Käytännössä homma toimii Domon kautta ja samaan tyyliin kuin jälleenvuokraus. Katso ohjeet alta.

 

Jälleenvuokraus

 • AYY:n vuokra-asunnon saa jälleenvuokrata vain samoilla ehdoilla ja samalla vuokralla, kuin mitä omassa vuokrasopimuksessasi lukee.
  • Jos jätät asuntoon esimerkiksi omat kalusteesi jälleenvuokralaisen käyttöön, saat kuitenkin periä niiden käytöstä vuokraa häneltä
 • Kesäkuukausina 1.4. – 30.9. saat jälleenvuokrata asuntosi vapaasti kenelle tahansa ja mistä syystä tahansa yhteensä neljän kuukauden ajaksi.
 • Muuten asunnon saa jälleenvuokrata vain kun alkuperäinen asukas:
  • suorittaa asevelvollisuuttaan
  • on vaihdossa tai opintoihin liittyvässä työharjoittelussa ulkomailla
  • suorittaa JOO-opintoja tai opintoihin liittyvää työharjoittelua lähikuntien (Helsinki, Espooo, Vantaa, Kauniainen) ulkopuolella
  • Asunnon saa jälleenvuokrata kenelle tahansa, mutta asumisoikeutta hyvitetään vain, jos asunto on jälleenvuokrattu vaihdon, JOO-opintojen, työharjoittelun tai asepalveluksen suorittamisen ajaksi AYY:n jäsenelle.
 • Oikeus tästä säännöstä poikkeaviin tai vuotta pidempiin jälleenvuokraussuhteisiin anotaan kirjallisesti asuntotoimikunnalta (sähköinen hakemuslomake).
 • Jälleenvuokraus hoidetaan aina Domo-järjestelmän kautta
  • Jälleenvuokraus löytyy asunnon vuokrasopimuksen tietojen alta
  • Perusteeksi on toimitettava virallinen dokumentti vaihdosta tai muusta jälleenvuokrauksen syystä. Jos toimitetusta dokumentista ei selkeästi ilmene vaihdon ym. kesto kuukausina, ei asumisoikeusaikaa voida heti hyvittää. Tällöin vaihdon ym. jälleenvuokrauksen perusteena olevan syyn jälkeen on toimitettava asuntotoimistolle dokumentti, josta vaihdon ym. kesto kuukausina ilmenee.
  • Edelleenvuokraussopimus – toimitettava Domo-järjestelmän kautta AYY:lle ENNEN ali- tai jälleenvuokraussuhteen alkamista! Karvalakkiversio edelleenvuokraussopimuksesta, jos varsinainen lomake ei toimi.

Voit tutustua AYY:n vuokra-asuntojen jälleenvuokraamiseen liittyviin tarkkoihin sääntöihin ja niiden selityksiin täältä.