Yleisimpiä väärinymmärryksiä

Riitahan on ratkaistu jo Korkeimmassa hallinto-oikeudessa
Hallinto-oikeudellisesti voidaan ratkaista, onko lahjoitukset toteutettu hallinnollisesti oikein ja ovatko ne olleet menettelytavoiltaan sääntöjenmukaisia. Hallinto-oikeus (tai korkein hallinto-oikeus) on hylännyt lahjoitusten tekemiseen liittyviin hallinnolliin prosesseihin kohdistuneet valitukset. Yksityisoikeudellinen ratkaisu on kuitenkin saamatta, ja sitä nyt haetaan.

Kauppatieteilijöillä on oikeus rajata kauppatieteilijöiden keräämä varallisuus vain omaan käyttöönsä.
Ylioppilaskunta on julkisyhteisö, mikä tarkoittaa sitä, että sillä on lakisääteisiä tehtäviä ja velvollisuuksia. Olisiko oikein, jos kuntaliitoksessa rikkaampi kunta X säätiöisi yli puolet omaisuudestaan, ja tukisi säätiön varoilla rahoilla X:n alueella ennen kuntaliitosta asuneita kuntalaisia? Sitä paitsi Säätiön tiukat säännöt rajaavat varallisuuden vain siihen käyttöön, mitä sen perustajat ennen yhdistymistä pitivät järkevänä. Näitä sääntöjä eivät voi nykykylteritkään muuttaa edes halutessaan.

Kauppatieteilijäthän ovat jo nyt lahjoittaneet jäsenmääräänsä nähden ylivoimaisen rahasumman.
AYY on KY:n laillinen seuraaja, ja AYY:n tulkinnan mukaan lainsäätäjän tarkoitus oli, että AYY perii KY:n velvollisuuksien lisäksi myös sen varat. KY lahjoitti siis merkittävän osan omaisuudestaan ensin oman, sittemmin yhteisen ylioppilaskunnan ulkopuolelle. Ylioppilaskunnan tehtävänä on kuitenkin toteuttaa lakisääteisiä tehtäviään ja toimia parhaalla mahdollisella tavalla kaikkien jäsentensä eduksi riippumatta siitä, kuinka varakkaasta taustayhteisöstä he ovat lähtöisin. Tällä hetkellä ylioppilaskunnan jäsenet ovat omaisuudensiirron vuoksi eriarvoisessa asemassa keskenään vaihtostipendien jaosta aina järjestötoiminnan moninkertaiseen tukemiseen.

Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunta (TKY) ei osannut pitää talouttaan kunnossa.

TKY:n kaikki varallisuus siirtyi sellaisenaan AYY:lle. Se, että KY hoiti talouttaan erilaisin tavoittein (omaisuuden kartuttaminen tärkeää) kuin TKY (omaisuuden käyttäminen jäsenistön tukemiseen laajemmassa skaalassa) ei kuitenkaan oikeuta KY:n omaisuuden siirtämistä yksityiseen säätiöön.

Otaniemen teekkareiden ei tarvinnut perustaa omaa säätiötä, koska heidän rahansa ovat killoissa.
Otaniemen teekkarit eivät missään vaiheessa edes harkinneet yhteisten varojen säätiöintiä ylioppilaskunnan ulkopuolelle. Vaikka paljon opiskelijatoimintaa tapahtuu teekkarikilloissa, tämä ei tarkoita, että niillä olisi merkittävää varallisuutta. Killoissa on totuttu järjestämään opiskelijatoimintaa erittäin pienellä budjetilla ja täysin vapaaehtoisvoimin.

Ei ole ylioppilaskuntien tehtävä käydä oikeutta.
Ei tietenkään ole – sen enempää kuin on se on esimerkiksi yrityksen, tai yksittäisen kansalaisenkaan tehtävä. Oikeutta käydään silloin, kun halutaan selvyys siihen, onko jossakin asiassa menetelty oikein. On asioita, joiden ratkaiseminen on syytä jättää puolueettomalle suomalaiselle oikeusjärjestelmälle. 42 miljoonan euron siirtäminen opiskelijoiden hallinnasta yksityiselle säätiölle kuuluu niihin.

AYY:lla ei ole oikeutta tuhlata satoja tuhansia euroja opiskelijoiden rahoja oikeudenkäyntiin.

On totta, että oikeusprosessi on taloudellisesti kuluttavaa, mutta AYY kokee velvollisuudekseen selvittää tilanteen perinpohjaisesti. Täytyy kuitenkin muistaa, että alkuperäinen varojen siirto ja sen suunnittelu kulutti niin ikään satojatuhansia opiskelijoiden rahoja. On kuitenkin AYY:n velvollisuus saada asia selvitettyä nyt eikä sysätä ikävää asiaa eteenpäin tuleville sukupolville.

AYY jahtaa kyltereitä ja pilaa hyvin alkaneen taipaleen.
AYY on koko ajan toiminnassaan tuonut esille Aalto-yliopiston ja yhteisen ylioppilaskunnan merkitystä (mm. huolehtimalla osaltaan siitä, että kylterit ja taikkilaiset saavat hyvät ja tarkoituksenmukaiset tilat toiminnalleen tulevalla pääkampuksella Otaniemessä). Ei ole kenenkään etu, että asia jäisi hiertämään välejä ikuisuuksiin. Ei ole myöskään yhteisen ylioppilaskunnan etu, että kukaan jäisi Aallon tai AYY:n ulkopuolelle. AYY on haastanut nimenomaan KY-Säätiön oikeuteen, kun taas KY ry:n kanssa tehdään laajaa ja hedelmällistä yhteistyötä.