Opas hallinnon opiskelijaedustajille

Tervetuloa aallonharjalle! Hallinnon opiskelijaedustajana olet muokkaamassa yliopistosi tulevaisuutta ja edustamassa itseäsi sekä kanssaopiskelijoitasi Aallon päätöksenteossa.

Suomalainen yliopistolaitos perustuu ajatukselle akateemisesta yhteisöstä, jonka muodostavat professorit, yliopiston henkilökunta sekä opiskelijat. Nämä kolme ryhmää johtavat yliopistoa edustuksellisesti eri toimielimissä. Näin akateemisella yhteisöllä on kaikkien asiantuntemus käytössä päätöksenteossa.

Hallopedina opit vaikuttamaan ja edustamaan kokouksissa, tekemään yhteistyötä eri toimenkuvilla työskentelevien ihmisten kanssa sekä tutustumaan paremmin yliopisto-organisaation kiemuroihin.

Tämä opas on kirjoitettu perusjohdatukseksi hallinnon opiskelijaedustajille, opintovastaaville ja muille opiskelijoille, jotka ovat tekemisissä yliopiston hallinnon kanssa.