Rekisteröityminen

Rekisteröity yhdistys
Yhdistyksen rekisteröinti
Rekisteröityneen yhdistyksen velvollisuudet
Pitkään rekisteröitymättömänä toimineen yhdistyksen rekisteröinti

Rekisteröity yhdistys (ry)

Yhdistys voi toimia vapaamuotoisesti tai rekisteröityneenä. Rekisteröitynyt yhdistys kuuluu Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) ylläpitämään yhdistysrekisteriin. Rekisteröidyn yhdistyksen nimen perässä käytetään lyhennettä ry.

Lain mukaan ero on, että vapaamuotoisesti toimiva yhdistys on kuin mikä tahansa kaveriporukka, kun taas rekisteröity yhdistys katsotaan oikeushenkilöksi. Rekisteröity yhdistys voi

  • olla osapuolena sopimuksissa, esimerkiksi avata pankkitilin, tehdä vuokrasopimuksen, liittyä vaikka kattojärjestön jäseneksi ja niin edelleen. Rekisteröimättömässä yhdistyksessä sitoumuksia tehneet jäsenet vastaavat niistä henkilökohtaisesti.
  • hankkia omaisuutta, hakea avustusta tai saada luvan rahankeräykseen. Rekisteröimättömässä yhdistyksessä avustuksen anojia tai omaisuuden omistajia ja niistä vastuullisia ovat yhdistyksen jäsenet yksityishenkilöinä.

Näin lain edessä rekisteröidyn yhdistyksen toiminnasta vastuussa on yhdistyksen hallitus ja vahingonkorvaustapauksissa yhdistys. Muissa yhdistyksissä toiminnasta vastuussa on jokainen yhdistyksen jäsen henkilökohtaisesti. Esimerkiksi jos rekisteröityneen yhdistyksen toiminnasta aiheutuu vahinkoa, yhdistys joutuu korvaamaan sen, kun taas rekisteröimättömässä yhdistyksessä korvaajia ovat yksittäiset vahingon aiheuttaneet henkilöt.

Rekisteröityminen tuo yhdistykselle vakautta ja jatkuvuutta. Usein pienet yhdistykset pystyvät kuitenkin toimimaan vaivattomammin ilman rekisteröitymisen vaatimaan byrokratiaa, sillä esimerkiksi nimenkirjoittajien tai sääntöjen muutoksista tulee aina ilmoittaa PRH:lle ja näiden muutosten tekeminen maksaa. Käytännössä rekisteröitymättömyys ei välttämättä estä esimerkiksi pankkitilin saantia.

 

Yhdistyksen rekisteröinti

Rekisteröinti tarkoittaa yhdistyksen merkitsemistä PRH:n yhdistysrekisteriin. Yhdistysrekisteri on julkinen ja se sisältää perustiedot kaikista Suomessa rekisteröidyistä yhdistyksistä. Kuka tahansa saa rekisteristä tietoonsa esimerkiksi sen, onko jokin yhdistys rekisteröity, kuka on yhdistyksen puheenjohtaja tai ketkä ovat sen nimenkirjoittajia.

Rekisteröiminen tehdään lomakkeella, jota kutsutaan perusilmoitukseksi. Lomakkeita ja ohjeita saa yhdistysrekisteristä ja sähköisenä Patentti- ja rekisterihallituksen sivuilta. Perusilmoituksen täyttäminen maksaa 85 euroa. (Valitse kohta “ennakkotarkastamaton” – ennakkotarkastetut säännöt koskevat vain tilannetta, jossa kattojärjestön alaosasto rekisteröityy käytännössä samoilla säännöillä kuin kattojärjestö. AYY ei ole tällainen kattojärjestö, eivätkä AYY:n mallisäännöt ole ennakkotarkastetut.)

Rekisteröitymiseen tarvitaan yhdistyksen perustamiskirja ja säännöt. Lisäksi lomakkeessa kysytään muun muassa sääntömääräiset nimenkirjoittajat (niiden henkilöiden yhteystiedot, joilla on yhdistyksen sääntöjen mukaan nimenkirjoitusoikeus), joten lomakkeen jättämiseen tarvitaan heidän yhteystietonsa ja henkilötunnuksensa.

Lomakkeen lähettämisen jälkeen PRH tarkistaa yhdistyksen säännöt varmistaakseen, että perustettavan yhdistyksen tarkoitus ja toiminta on lain ja hyvien tapojen mukaista. PRH:n tarkistusjono on yleensä uusille yhdistyksille muutaman kuukauden mittainen. Jos säännöissä on korjattavaa, lähetetään korjauspyyntö hakemuksessa ilmoitetulle yhteyshenkilölle. Tällöin säännöt tulee korjata niiltä osin, kuin niistä on huomautettu, ja lähettää uudelleen PRH:lle korjauspyynnön mukana tulevien ohjeiden mukaan. Muutokset on tehtävä yhdistyksen omien sääntöjen mukaisesti, eli yhdistyksen kokouksen kautta.

Kun säännöt menevät PRH:ssa läpi, siitä ilmoitetaan yhdistykselle. PRH:n hyväksyvän päätöksen jälkeen yhdistys voi käyttää nimessään lyhennettä ry ja rekisteröidyn yhdistyksen oikeudet alkavat välittömästi.

Mikäli yhdistys tarvitsee Y-tunnuksen esimerkiksi sopimusten tekemiseen, sitä täytyy hakea erikseen Yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä (YTJ). Aatteellisia yhdistyksiä ei liitetä rekisteröitymisen myötä automaattisesti järjestelmään. Pienimuotoista aatteellista toimintaa harjoittava yhdistys ei yleensä Y-tunnusta tarvitse.

Rekisteröityneen yhdistyksen velvollisuudet

Rekisteröityneen yhdistyksen tulee ilmoittaa nimenkirjoittajiinsa ja sääntöihinsä liittyvistä muutoksista Patentti- ja rekisterihallitukselle. Muutosilmoituksen tekeminen on maksullista. Muutosilmoituksen voi tehdä sähköisesti osoitteessa https://yhdistysilmoitus.prh.fi/etusivu.htx valitsemalla kohdan ”Muutokset rekisterissä oleviin yhdistyksiin” ja “Nimenkirjoittajien muutos 20€” tai “Sääntömuutos 85€” riippuen siitä, mitä muutoksia ilmoitetaan.

Nimenkirjoittajat muuttuvat käytännössä aina, kun yhdistyksen hallituksen jäsenet vaihtuvat, sillä useimpien yhdistysten säännöissä nimenkirjoittajiksi määritellään tietyt hallituksen jäsenet yksin tai yhdessä.

Jos yhdistys tekee mitä tahansa muutoksia sääntöihinsä, ne täytyy ensin hyväksyä yhdistyksen säännöissä määritetyllä tavalla ja sitten lähettää tarkistettavaksi PRH:lle. Rekisteröityneen yhdistyksen sääntöjen katsotaan astuvan voimaan vasta kun PRH on ne hyväksynyt, joten kaikki sääntömuutokset on pakko ilmoittaa PRH:lle.

Myös yhdistyksen lakkauttamisesta on pakko ilmoittaa PRH:lle, tai yhdistyksen katsotaan yhä olevan olemassa.

Mikäli yhdistyksesi on jo rekisteröitynyt, mutta muutosilmoitusten tekeminen on unohtunut viime vuosina, uusimmat tiedot kannattaa päivittää PRH:lle mahdollisimman pian. Näin takaatte yhdistyksen toiminnan lainmukaisuuden.

Pitkään rekisteröimättömänä toimineen yhdistyksen rekisteröinti

Monet AYY:n piirissä toimivista yhdistyksistä ovat toimineet useita vuosia rekisteröitymättöminä. Tällaisen yhdistyksen rekisteröinti toimii samalla tavoin kuin kokonaan uuden yhdistyksen.

Jos perustamiskirja tai säännöt ovat kadonneet, eikä niitä löydy edes aiempien toimijoiden pöytälaatikoista, pitää yhdistys muodollisesti perustaa uudelleen. Tämä tarkoittaa perustamiskokousten pitämistä uudelleen ja uuden perustamiskirjan laatimista.

Yhdistyslain mukaan rekisteröimättömällä yhdistyksellä ei voi olla omaisuutta, joten jos haluaa olla varma, että mitään lakiteknisiä ongelmia omaisuutta koskien ei tule vastaan, kannattaa rekisteröitymisen jälkeen muodollisesti siirtää omaisuus yhdistyksen nimiin. Sen voi tehdä vaikka niin, että yhdistyksen vanhat toimijat, joiden aikana omaisuus on hankittu, lahjoittavat omaisuuden yhdistykselle esimerkiksi yhdistyksen kokouksessa Tällöin lahjoituksen voi kirjata kokouspöytäkirjaan ilmoitusasioihin, jolloin merkintä omistuksen siirtymisestä säilyy jälkipolville.

Yhdistyslain mukaan rekisteröimättömän yhdistyksen nimissä ei voi myöskään tehdä sopimuksia (esimerkiksi vuokrasopimusta varasto- tai kerhotilasta) vaan lakiteknisesti tällaiset ovat sopimuksen tehneiden yhdistyksen jäsenten nimissä. Sopimuksen muille osapuolille kannattaa ilmoittaa rekisteröitymisestä. Käytännössä tilanne ei useinkaan ole näin synkkä, eikä rekisteröitymättömyys välttämättä vaikeuta yhdistyksen toimintaa.

Hyvä tietää: yhdistyksen jäsenyyden suhteen rekisteröinnillä ei ole merkitystä, eli niiden henkilöinen, jotka ovat liittyneet yhdistyksen jäseniksi ennen rekisteröintiä, jäsenoikeudet säilyvät samoina rekisteröinnin jälkeen.