Viat ja puutteet

Tavalliset vikailmoitukset

Tavallisissa vikatilanteissa, kuten esimerkiksi rikkoutunut oven lukko, vuotava hana tai epäkuntoinen peilikaapin valaisin, tulee ottaa yhteys kiinteistön huoltoyhtiöön.

Huoltoyhtiön yhteystiedot löydät talon ilmoitustaululta tai Living-sivustolta.

Erikoisemmat viat ja puutteet asunnossa, asunnon maalaus

Asuntoon muuttaessaan vuokralainen on velvollinen tarkistamaan huoneen ja irtaimiston kunnon ja ilmoittamaan AYY:lle havaitsemistaan vioista ja puutteista. Voit lähettää sähköpostia tällä lomakkeella.

Muina aikoina ilmenneistä erikoisemmista vioista ja puutteista tai asunnon maalauksesta tulee olla yhteydessä ylioppilaskunnan rakennusmestari Hannes Helmiseen, etunimi.sukunimi@ayy.fi, 050 589 7519.

Talojen korjaukset ja suuret remontit

Ylioppilaskunnan asuntokanta muodostuu sekä uusista että vanhoista taloista. Remontteja ja suurempia korjausurakoita on käynnissä koko ajan, ja valitettavasti ne aiheuttavat joskus melua ja häiriötä asumiselle. Korjauksista tiedotetaan aina talon asukkaita hyvissä ajoin.

Korjaukset eivät oikeuta vuokranalennukseen, elleivät ne aiheuta merkittävää haittaa asumiselle. Toisin sanoen asukas on oikeutettu vuokranalennukseen vain, jos talossa tehdään asunnossa sisällä korjaustoimenpiteitä, jotka aiheuttavat merkittävää melu-, haju- tai pölyhaittaa normaalille asumiselle tai joiden vuoksi asunto ei ole osittain tai kokonaan käytössä.

Jos talossa tehtävä korjaus aiheuttaa erikoista haittaa asumiselle tai on huomautettavaa urakoitsijan toiminnasta, tulee välittömästi ennen muita toimenpiteitä ottaa yhteyttä ylioppilaskunnan kiinteistöpäällikkö Esa Markkaseen, etunimi.sukunimi@ayy.fi, 050 342 8393.

Jos epäilet asuntoon tai irtaimistoon kohdistuneen vahinkoa korjaustöiden yhteydessä, on välttämätöntä pyytää ylioppilaskunnan edustaja paikalle toteamaan vahinko ennen toimenpiteitä. Kiireellisissä tapauksissa on hyvä vähintäänkin valokuvata tapahtunut vahinko, jotta ylioppilaskunnalla on mahdollisuus todeta se objektiivisesti.