Yhdistyksille vuokrattavat kerho- ja varastotilat

AYY:llä on asuintalojensa yhteydessä jonkin verran erilaisia kerho- ja varastotiloja, joita se vuokraa yhdistysten jatkuvaan käyttöön.

Kun uusia kerho- tai varastotiloja vapautuu, ilmoitetaan niiden yleisestä hausta yhdistystiedotteessa. Kerhotilat jaetaan pääsääntöisesti niille yhdistyksille, joilla sellaisia ei ole ennestään. Yhdistysten saamat pisteet yhdistysavustushakemuksessa otetaan huomioon, mikäli pisteytyksessä tulee tasatilanne kahden tai useamman yhdistyksen kesken. Varasto- ja kerhotiloja jaetaan kuitenkin lähinnä hakemusten perusteella. Tilatoimikunta käy hakemukset läpi ja pisteyttää ne. Pisteet arvioidaan hakemusten perusteella. Pisteytystä käytetään pohjana, kun tilatoimikunta esittää tilan jakamista hallitukselle. Pisteytyksiä ei suoraan julkisteta, mutta perustelut valinnoille annetaan kirjallisesti hakijoille.

Kaksi tai useampi yhdistys voi hakea tilaa yhdistysten käyttöön yhteisellä hakemuksella. Tässä tapauksessa hakemuksesta on käytävä muiden pyydettyjen asioiden ohella ilmi, miten tilan hallinnointi ja vastuut (esimerkiksi vuokranmaksun kohdistaminen) tapahtuu eri yhdistysten kesken.

Pisteytysmalli yhdistysten hakemien kerho- ja varastotilojen jakoa varten on luettavissa täällä.

Ajankohtaista

Johtuen JMT 3:ssa ja JMT 5:ssa vuosina 2018-2019 tehtävistä peruskorjauksista, ei AYY:llä tule tänä aikana todennäköisesti olemaan mahdollisuutta tarjota tiloja uusille toimijoille. Kaikki vapaat/vapautuvat kerho- ja varastotilat tarvitaan väistötiloiksi remontin vuoksi pois siirtyville yhdistyksille. Mikäli tilanne muuttuu, ilmoitamme siitä yhdistystiedotteessa.