Uudet tutkinto-opiskelijat

AYY:n asuntoja voi hakea kun olet ottanut paikan vastaan Aalto-yliopistosta. Hakemuksen voi tehdä, vaikka ei ole vielä saanut opiskelijanumeroa. Hakemukset tehdään Domo-järjestelmässä ja hakemuksen liitteeksi uuden opiskelijan on toimitettava todiste siitä, että on ottanut opiskelupaikan vastaan Aalto-yliopistosta. Aalto-yliopistoon hyväksytyksi tuleminen ei siis ole riittävä ehto hakukelpoisuudelle, vaan opiskelupaikka tulee olla sitovasti vastaanotettu.

Muista lisätä Domoon suomalainen sosiaaliturvatunnus, mikäli sinulla on sellainen. Jos saat sosiaaliturvatunnuksen myöhemmin, päivitä tieto sekä Domoon että yliopiston Oodi-järjestelmään. Domo tarkistaa Oodista opiskelijastatuksen vertaamalla opiskelijanumeroa sosiaaliturvatunnukseen tai syntymäpäivään, ja jos tunnus on päivitetty vain toiseen järjestelmään, ei Domo pysty vahvistamaan opiskelijastatusta.

Uusien opiskelijoiden asumisoikeusaika AYY:llä alkaa 1.8. (tai 1.1. jos hakija on ilmoittautunut poissaolevaksi ensimmäiseksi lukukaudeksi), joten tätä ennen ei ole mahdollista aloittaa asumista AYY:llä. Hakemuksessa halutuksi muuttopäiväksi voi siis laittaa aikaisintaan 1.8. Jos tarvitset asuntoa jo ennen elokuuta, voit hakea kesäasuntoa, mutta jatkaaksesi asumista sinun tulee tehdä uusi asuntohakemus. Muista ilmoittaa tilanteesta uudessa hakemuksessa, jotta se osataan pisteyttää oikein.

Uusien opiskelijoiden soluhakemukset

AYY haluaa tukea sitä, että mahdollisimman moni Aalto-yliopiston uusi opiskelija saisi AYY:n opiskelija-asunnon ja pääsisi siten heti kiinni opintoihin. Tämän vuoksi ensimmäisen vuoden opiskelijat saavat yhden lisäpisteen AYY:n soluasuntoihin kohdistuviin asuntohakemuksiinsa muiden pisteytysohjeen mukaisten pisteiden lisäksi. Lisäpiste on voimassa ensimmäisen läsnäolovuoden heinäkuusta seuraavan vuoden helmikuun loppuun.

Aloittavat opiskelijat saavat tiedon hyväksymisestä eri aikoihin, joten asuntohakemuksen lähettämisajankohta ei voi vaikuttaa uuden opiskelijan soluasuntohakemuksen sijaintiin jonossa. Tämän takia kaikissa solujen asuntojonoissa ensimmäisen vuoden opiskelijoiden hakemukset menevät arvontaan. Tämä tarkoittaa sitä, että uusien opiskelijoiden soluhakemukset sijoittuvat jonossa ainoastaan pisteiden, ei hakemuksen tekoajankohdan mukaan. Saman pistemäärän jakavien hakemusten järjestys arvotaan, jolloin uudet jonoon tulevat hakemukset voivat sijoittua myös aiemmin jätettyjen hakemusten edelle, vaikka pistemäärä olisi sama. Arvonta ja uuden opiskelijan lisäpiste kulkevat käsi kädessä, eli arvottu järjestys purkautuu vasta pisteen vanhentuessa.

Arvonnan ja pisteytyksen vuoksi yksittäisen soluasuntohakemuksen sijainti jonossa voi siis muuttua moneen kertaan. Tarkemmat hakuohjeet löydät Hakuinfo-sivulta.

Poissaolevaksi ilmoittautuneet ensimmäisen vuoden opiskelijat

Jos ilmoittaudut poissaolevaksi ensimmäisenä lukuvuotenasi tai lukukautenasi Aalto-yliopistossa, voit silti alkaa hakea asuntoja heti. Sinulle ei kuitenkaan tarjota mitään asuntoa, ennen kuin opintosi varsinaisesti alkavat, eikä solujen jonotuksessa jonotusajalla ole oikeastaan väliä. Etukäteen hakiessa tee seuraavat ylimääräiset toimet:

  • Laita toivottu muuttopäivä seuraavan vuoden puolelle aikaisintaan opintojen alkamiskuukaudelle (tammikuu syyslukukauden poissaolleille, elokuu koko lukuvuoden poissaolleille)
  • Ano Domossa hakemukselle lisäpisteitä ja liitä mukaan vapaamuotoinen ilmoitus siitä, milloin olet todella aloittamassa opintosi. Asuntotoimisto voi tällöin tarkistaa poissaolostatuksesi Aalto-yliopiston järjestelmästä ja korjata sen mukaan asumisoikeusaikasi sekä asettaa uuden opiskelijan lisäpisteen voimaan oikealle ajankohdalle.

Huom! Kun todellinen asunnontarve alkaa lähestyä, muista tarkistaa hakemuksesi tilanne! Jos sinulla on tällöin kiireellinen asunnontarve, lisää tai korvaa vanha liite uudella todisteella kiireellisestä asunnontarpeesta. Tällöin hakemuksesi käsitellään uudelleen pisteytyksen osalta ja kiireellisyyspisteet annetaan, jos siihen on sääntöjen mukaan perusteet. Muutoin hakemus pysyy ennallaan. Mikäli todiste kiireellisestä asunnontarpeesta on lisätty yli 6 kk sitten tai peruste on vanhentunut, voidaan kiireellisyyspisteet poistaa.

Milloin saan tietää saanko asuntoa AYY:ltä ajoissa syksylle vai en?

Tarjoukset 1.8. alkaviin vuokrasopimuksiin tehdään pääasiassa kesä- ja heinäkuun aikana, ja 1.9. vapautuvat asunnot tarjotaan heinä- ja elokuun aikana. Tarkempiin kyselyihin siitä, milloin asuntotarjous olisi mahdollisesti tulossa, ei asuntotoimistolla ole antaa vastausta. Syksyisin liikehdintä asunnoissa on niin suurta, että mitään tarkkoja etukäteisarvioita vapautuvien asuntojen määrästä tai asuntotarjouksen todennäköisyydestä ei pystytä yksittäisille hakijoille lupaamaan.

AYY:n asuntoihin on käytännössä aina jonoa, eikä läheskään kaikille uusille opiskelijoille valitettavasti voida tarjota asuntoa opiskeluiden alkuun. Tämän vuoksi kannattaa hakea asuntoja mahdollisimman laajasti ja tutustua AYY:n yleisiin asunnonhakuohjeisiin. AYY on myös perinteisesti järjestänyt Aalto-yliopiston kanssa syksyisin pienen kapasiteetin hätämajoitusta pääkaupunkiseudun ulkopuolelta saapuneille uusille opiskelijoille, joilla ei ole opintojen alkaessa minkäänlaista muuta majoitusvaihtoa.

Muista hakea yleistä asumistukea!

Opiskelijat siirtyvät yleisen asumistuen piiriin 1.8.2017, mikä tarkoittaa sitä, että jatkossa koko ruokakunnan tulot vaikuttavat asumistuen suuruuteen. AYY:n asukkaille kootut ohjeistukset yleiseen asumistukeen liittyen löydät tältä sivulta.