Opiskelijoiden tilavarauskäytännöt Aalto-yliopiston tiloissa

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta AYY ja sen alaiset alayhdistykset voivat käyttää veloituksetta yliopiston tiloja. Tilojen varaamisen säännöt ovat 1.10.2015 alkaen seuraavat:
1. Tilavarauksia voivat tehdä ylioppilaskunnan yhdistysluettelon ensimmäiseen ja toiseen rekisteriin merkityt yhdistykset. ( /yhdistykset/yhdistyslistaus/ )
2. Varausmahdollisuus koskee yliopiston luentosaleja ja muita yhteiskäyttöisiä tiloja kunkin tilan normaalien aukioloaikojen puitteissa.
3. Varausta ei voi kohdistaa tiettyyn tilaan vaan varaajalle tarjotaan tämän määrittämien tilatarpeiden mukaista vapaana olevaa tilaa.
4. Varauksissa on ensisijalla yliopiston oma käyttö. Mahdollisissa päällekkäisyyksissä pyritään löytämään yhdistykselle korvaava tila.
5. Varaus tehdään aikaisintaan edellisenä päivänä ko. rakennuksen vahtimestarilta.
6. Tilojen käytössä tulee noudattaa voimassa olevia säännöksiä ja määräyksiä.
7. Tilojen käytöstä ei veloiteta.

Varaukset tehdään pääsääntöisesti tilaisuutta edeltävänä päivänä, poikkeuksena viralliset tilaisuudet esim. yhdistyksen vuosikokous tai erilaiset koulutukset. Kokoushuoneissa etusijalla on yliopiston oma käyttö klo 8-16, joten opiskelijakäyttö on mahdollista vasta klo 16.00 jälkeen. Tiloja käytetään talojen aukiolon puitteissa mutta poikkeustapauksissa voidaan hyväksyä myös sen ajan ylitys, nämä sovitaan aina erikseen ja varaaja maksaa siitä aiheutuneet.

Lisäksi yliopistolla on ns. 24/7 tiloja, jotka ovat myös opiskelijoiden käytössä (osassa tiloista on käytössä pin-koodi, tag, tai muu tunnistautuminen):
• Maarintalo 24/7 : IT-luokkia, ryhmätyötiloja, seminaarisali, tv-huone, minikeittiöt, ”kiltatila” ja yksilöhuoneita.
• Otakaari 1 HUB 24/7 : monitoimitilat, seminaarisali, ryhmätyötiloja, keittiö ja lisäksi tilassa on virvokeautomaatteja.
• Kiltahuoneet ja itseopiskelutilat
• Töölön Rooftop