Kampusjaosto

kampusjaostonlogo

Vuonna 2016 toimintansa aloittanut Kampusjaosto kehittää Otaniemeä viihtyisämmäksi asuinpaikaksi ja opiskeluympäristöksi luoden edellytykset opiskelijakulttuurille, hyvinvoinnille ja yhteishengelle. Tavoitteena on Suomen paras yliopistokampus.
Kymmenhenkinen jaosto jatkaa AYY:n kyläsenaatin ja kampuskehityksen ohjausryhmän jalanjäljissä ja sen toiminta jakautuu karkeasti neljään ydinalueeseen:

Asuminen ja asukastoiminta
Otaniemeen tullaan lähivuosina rakentamaan tuhansia uusia opiskelija-asuntoja. Kampusjaosto pohtii, miten nykyistä asuntokantaa voisi kehittää yhteisöllisemmäksi, ja millaista opiskelijaasumista Otaniemeen tulisi lähivuosina rakentaa. Tämän lisäksi jaosto tukee asukasdemokratian toteutumista ja talokohtaisia Linnanisäntiä ja asukasneuvostoja.

Projektit
Jaosto toteuttaa vuosittain itsenäisesti ja yhteistyössä muiden tahojen kanssa innostavia rakennus- ja korjaushankkeita, jotka hyödyttävät ja ilahduttavat Aalto-yhteisöä ja opiskelija-asukkaita. Tällaisia hankkeita ovat mm. Rantasaunan Lotina-palju, Smökin ympäristön kehittäminen, Ossinlammen skeittiramppi sekä Otarannan kerhotilan remontti.

Tapahtumat
Tukeakseen yhteisöllisyyttä jaosto järjestää mukaansa tempaavia tapahtumia, kuten perinteikkäät Wappuriehan julistus, Kukanpäivän viesti ja Kylän pikkujoulut. Pelkkiin perinteisiin ei tarrauduta, vaan jaostossa ideoidaan alati myös uusia tapahtumaformaatteja.

Kampusedunvalvonta
Otaniemen muutos ei koske ainoastaan opiskelija-asumista, vaan mitä suurimmissa määrin myös opiskelutiloja. Säästötoimenpiteiden ja suurten rakennushankkeiden ollessa käynnissä jaosto valvoo opiskelijoiden etua, ja kolme jaoston jäsenistä istuu Aalto-yliopiston kampuskehittämisen työryhmissä. Yhdessä yliopiston tiloista vastaavan AYY:n hallituksen jäsenen kanssa jaosto osallistaa myös laajemmin yhteisöä keskustelussa kampuksen kehityksestä.

Yhteystiedot