Linjapaperit

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan edunvalvontaa ohjaavat linjapaperit. Niissä asetetaan suuntaviivat sille, mitkä ovat ylioppilaskunnan harjoittaman edunvalvonnan tavoitteet ja periaatteet. Hallitus ja asiantuntijat valmistelevat linjapaperit tärkeiksi katsomistaan aihepiireistä, minkä jälkeen edustajisto voi esittää niihin muutoksia tai hyväksyä tai hylätä ne sellaisenaan.

Linjapaperit, toimintasuunnitelmat ja säännöstön löydät AYY:n edustajistowikistä