IT-palvelut

Ylioppilaskunta tarjoaa yhdistyksille monipuolisia atk-palveluita. Tarkempia tietoja palveluista lödyät otax.fi-sivustolta (vain englanniksi).