Kansainvälistymisen ABC Yhdistysopas

Kansainvälisyys on aina jollain tavalla osa koko yhdistyskentän toimintaa. Kun yhdistys pitää kansainvälisyyttä tärkeänä arvona ja kansainvälisiä opiskelijoita potentiaalisina ja tärkeinä jäseninä, se edesauttaa sekä kansainvälisten opiskelijoiden integroitumista että suomalaisten opiskelijoiden kansainvälistymistä. Vaihto-opinnot tai ulkomailla suoritetut työharjoittelut eivät ole mahdollisia kaikille, mutta kansainvälistyminen voi tapahtua myös ihan lähellä. Kansainvälisyyden ja kansainvälisten opiskelijoiden huomiointi yhdistystoiminnassa opettaa pitkälti samoja taitoja: kiinnostus ja kontaktit lisäävät ymmärrystä sekä omasta että vieraasta kulttuurista ja kasvattavat kieli- ja viestintätaitoja.
Yhdistystoiminnan muuttaminen kansainvälisemmäksi saattaa tuntua hankalalta ajatukselta, mutta se voidaan toteuttaa myös pienin askelin. Tämä opas esittelee konkreettisia keinoja kansainvälisen näkökulman huomiointiin sekä yhdistyksen tapahtumissa että toimintatavoissa. Opas jakautuu kolmeen osioon, joista A sisältää helppoja, kevyesti toteutettavia asioita, B hieman suurempaa panostusta vaativia tekoja ja C huomattavasti läpileikkaavampia ja laajempia kansainvälistymiskeinoja. Tavoitteet on jaettu neljään osa-alueeseen:

Edunvalvonta: kuinka yhdistyksenne pyörii? Miten kv-näkökulmasta pidetään huolta?
Uudet opiskelijat: kuinka vaihto-opiskelijat ja ulkomaiset tutkinto-opiskelijat saadaan
mukaan yhdistyksen toimintaan?
Tapahtumat: millaisia tapahtumia yhdistyksenne järjestää?
Viestintä: kenet viestintänne tavoittaa ja miten? Mitä kieliä yhdistyksellänne on käytössä?

Toivottavasti oppaasta on juuri sinulle ja yhdistyksellesi apua!

Jos haluat oppaan paperisena käyttöösi, voit hakea kopioita AYY:n keskustoimistolta tai tulostaa tästä. ABC-kv-opas