Kysymyksiä ja vastauksia

Kysymyksiä ja vastauksia KY-säätiön ja Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan (AYY) välisestä omaisuuskiistasta

Mistä oikeastaan on kysymys? Mikä omaisuuskysymys?

Ennen AYY:n syntyä Kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta lahjoitti suurimman osan tuottavasta omaisuudestaan ylioppilaskunnan ulkopuolelle, jotta omaisuus ei päätyisi uuden, yhdistyneen ylioppilaskunnan haltuun. Omaisuuskiistan taustat selitetään tarkemmin Omaisuuskiista pähkinänkuoressa -osiossa.

Miksi AYY käy oikeutta KY-säätiötä vastaan?

AYY haluaa selvittää, oliko oikein siirtää 42 miljoonaa euroa ylioppilaskunnan rahaa uuden yhteisen ylioppilaskunnan ulottumattomiin yksityiseen säätiöön. Kaikki ylioppilaskunnan lakisääteiset tehtävät ja velvollisuudet siirtyivät KY-ylioppilaskunnalta AYY:lle – tuottava omaisuus sen sijaan siirtyi KY-ylioppilaskunnalta KY-säätiölle.

On tärkeää, että asia selvitetään mahdollisimman perinpohjaisesti nyt, ettei tuleville sukupolville jää perinnöksi riitainen ylioppilaskunta, jossa erimielisyydet on jätetty selvittämättä.

[more] AYY:llä on täysi syy epäillä omaisuudensiirron laillisuutta ja hyväntavan mukaisuutta. Siirto on merkittävästi heikentänyt ylioppilaskunnan taloudellisia toimintaedellytyksiä. Lisäksi siirto itsessään ja sen aiheuttamat reaktiot ovat olleet vahingollisia Aallon opiskelijayhteisölle.

Omaisuuden siirto valmisteltiin salassa sekä ylioppilaskunnan omilta jäseniltä että suurelta yleisöltä. Sen aikana perustettiin säätiö käyttäen bulvaania (välikappaletta) ja harhaanjohdettiin niin hallintotuomioistuimia kuin yhteistyökumppaneita siirtyneen omaisuuden arvosta suhteessa ylioppilaskunnan koko omaisuuteen.

Karkeasti kuvattuna omaisuussiirron tilanne vastaa sitä, että kuntaliitoksen tapahtuessa jokin yhdistyvä kunta siirtäisi valtaosan tuottavasta omaisuudestaan yksityiselle säätiölle, joka tukisi osaa uuden kunnan asukkaista. AYY ei usko, että julkisyhteisö saa tehdä tällaisia siirtoja. Ilman tällaista säätiöintiä Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan jäsenmaksu voisi olla matalampi ja ylioppilaskunta voisi palvella kaikkia jäseniään paremmin.

Omaisuuslahjoitukset ovat myös aiheuttaneet tulehtuneen tilanteen koko yhteisölle. AYY ei kuitenkaan usko, että tämä tulehtunut tilanne menisi ohi ainoastaan omaisuuslahjoitusten laillisuuden selvittämisen lopettamalla. AYY haluaa jättää tuleville opiskelijapolville sellaisen ylioppilaskunnan, jonka perustuksiin ei ole jätetty epäselviä asioita. Jonkinlainen selvyys syntyy joka tapauksessa.

Lue ylioppilaskunnan vuoden 2011 hallituksen puheenjohtaja Saara Hyrkön puheenvuoro aiheesta täältä. [/more]

Mitä tänä talvena tapahtuu?

Tänä talvena käräjäoikeus selvittää, saiko Kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta (KY-ylioppilaskunta) siirtää valta-osan omaisuudestaan KY-säätiölle.

Paljonko omaisuutta oikein siirtyi KY-säätiölle?

KY-ylioppilaskunta päätti lahjoittaa noin 73 miljoonan omaisuudestaan valtaosan, 42 miljoonaa, yksityiselle KY-säätiölle. Lisäksi KY ry sai 500 000 euron toiminta-avustuksen. Omaisuuden siirron suunnitteluun (juristipalkkiot jne.) käytettiin noin miljoona euroa.

Miksi omaisuuksista syntyi kiistaa alun perin?

Uutta yhteistä ylioppilaskuntaa lähdettiin suunnittelemaan sen olettamuksen pohjalta, että kaikki siirtävät omaisuutensa yhteiseen kassaan. KY oli vahvasti mukana tekemässä suunnitelmia, joiden toteuttamiseen tarvittiin kaikkien varallisuutta. Kun ylioppilaskunnat sitten yhdistyivät 1.1.2010, huomattiin, että KY on salassa siirtänyt valtaosan varallisuudestaan, 42 miljoonaa euroa, uuden ylioppilaskunnan ulottumattomiin.

Miksi KY-säätiöön liittyy ongelmia?

Aiemmin, Kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan aikaan, sen varallisuudesta päättivät vapaasti opiskelijat demokraattisesti valtaan valittujen edustajiensa kautta. Näiden yhteisten varojen siirrosta yksityiselle säätiölle päätettiin salassa ja pienellä porukalla. Kun varallisuus on säätiöity, ei sen käyttö ole enää vapaata, vaan se on pakko käyttää tämän yhden porukan määrittelemiin tarkoituksiin. Vaikka kaikki kylterit niin haluaisivat, KY-säätiön rahoja ei voisi käyttää esimerkiksi koko Aalto-yliopistoa hyödyttäviin projekteihin.

Vaikuttavatko KY:n lahjoitukset AYY:n toimintaan?

Sen sijaan, että oltaisiin lähdetty toteuttamaan yhdistyvien ylioppilaskuntien yhdessä tekemiä suuria suunnitelmia, on AYY tällä hetkellä jatkuvalla säästökuurilla. KY-ylioppilaskunta siirsi kaiken tuottavan omaisuutensa (rahastot jne.) KY-säätiölle. AYY:lle siirtyi lähinnä opiskelija-asuntoja, jotka ovat toki tärkeitä opiskelija-asuntotarjonnan turvaamiseksi kaikille Aallon opiskelijoille, mutta toimintaa ei KY:ltä siirtyneillä varoilla voida rahoittaa.

Miten omaisuuskiista vaikuttaa Aalto-henkeen?

On ilman muuta ikävää käydä oikeutta. On kuitenkin tärkeää selvittää asiat ajallaan, eikä jättää selvittämättömiä asioita tulehduttamaan Aalto-henkeä pahimmillaan vuosikymmeniksi.
AYY on kuitenkin energinen ylioppilaskunta, joka tekee paljon asioita. Omaisuuskiista on vain yksi asia muiden joukossa.

Miten asia liittyy Helsingin kauppatieteilijöiden yhdistykseen KY ry:hyn?

KY ry on säätiön varallisuuden pääasiallinen hyötyjä. Lisäksi yhdistyksen edustajisto toimii myös säätiön hallintoneuvostona.

AYY pitää yllä läheisiä suhteita KY ry:hyn, ei ole käräjillä KY ry:n kanssa ja takaa oikeusjutun tuloksista riippumatta kylterikulttuurin säilymisen ja siihen tarvittavat materiaaliset resurssit.

Eikö Korkein hallinto-oikeus (KHO) ole jo ratkaissut asian?

Hallinto-oikeudellisesti voidaan ratkaista, onko lahjoitukset toteutettu hallinnollisesti oikein ja ovatko ne olleet menettelytavoiltaan sääntöjenmukaisia. Hallinto-oikeus (tai korkein hallinto-oikeus) on hylännyt lahjoitusten tekemiseen liittyviin hallinnolliin prosesseihin kohdistuneet valitukset. Yksityisoikeudellinen ratkaisu on kuitenkin saamatta.

[more] Kaikki jutut hallinto-oikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa on käsitelty loppuun.

Korkein hallinto-oikeus päätti 31.12.2009, että ylioppilaskunta sai lahjoittaa osan omaisuudestaan pois hallinnastaan. Vuonna 2010 AYY kuitenkin totesi KHO:n päättäneen tämän vailla kunnollista tietoa lahjoitetun omaisuuden koko arvosta ja sen suhteesta ylioppilaskunnan koko varallisuuteen. Ylioppilaskunta päätyi hakemaan päätöstensä purkua Korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Kesällä 2012 KHO kuitenkin hylkäsi AYY:n purkuhakemukset ja alkuperäiset päätökset jäivät voimaan.

Tämän lisäksi kaksi KY:n (ja AYY:n) jäsentä valittivat myös kahdeksasta muusta asiasta hallinto-oikeuteen. Myös näiden osalta hallinto-oikeuden käsittely on päättynyt hallinto-oikeuden hylkäävään päätökseen.

Muut AYY:n käynnistämät selvitykset ovat liittyneet säätiön perustamiseen (PRH:n selvityspyyntö) sekä kyseenalaiseen tilanteeseen, jossa sama asianajotoimisto on toiminut lahjanluovutuksessa sekä antajan (KY-ylioppilaskunta) että saajan (KY-säätiö) puolella, eikä ole KY-ylioppilaskunnan sittemmin muututtua AYY:ksi suostunut tarjoamaan ylioppilaskunnalle ns. vanhan asiakkaan oikeuksia eli tietoa aiemmin tapahtuneesta (Asianajoliitolle tehty kantelu). Niin PRH kuin KY-säätiön asianajotoimiston tuottama vastine PRH:lle totesi vastauksen moneen AYY:n huoleen ja kysymykseen löytyvän nimenomaan käräjäoikeudesta. [/more]

Onko AYY valmis sovintoratkaisuun?

Kyllä on. AYY on yrittänyt useita kertoja löytää tilanteeseen sopuratkaisun, mutta tässä ei ole onnistuttu.

[more] Ennen ylioppilaskuntien yhdistymistä, vuonna 2008, käytiin tuloksettomina päättyneet neuvottelut tulevan ylioppilaskunnan rakentamisesta.

Vuonna 2010 käytiin entisen valtakunnansovittelija Saloniuksen johdolla perinpohjaiset sovintoneuvottelut. AYY:n edustajisto ei kuitenkaan hyväksynyt tätä sovintoesitystä, sillä se katsoi esityksen olevan ylioppilaskunnan kannalta haitallinen (esitys sisälsi mm. muutoksia AYY:n sääntöihin).

Syksyllä 2011 käytiin jo kolmannet asiaa koskevat neuvottelut. Osapuolten näkemykset valitettavasti jäivät liian kauaksi toisistaan. AYY:n mielestä Kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan säätiöimän omaisuuden pitäisi olla joko ylioppilaskunnan hallinnassa tai vähintäänkin jollakin turvallisella tavalla koko Aalto-yhteisöä hyödyttävässä käytössä. AYY:n aloitteesta käydyissä neuvotteluissa yritettiin löytää tällaista ratkaisua useiden kuukausien ajan, valitettavasti tuloksetta. [/more]

Miten KY:n arkisto liittyy koko juttuun?

Kaikkien yhdistyvien ylioppilaskuntien velvollisuudet siirtyivät yhdistymisen myötä AYY:lle – muiden mukana arkistolain määrittämä arkistointivelvollisuus. Suomen ylimmän arkistoviranomaisen, Kansallisarkiston, lausunnon mukaan AYY:llä on velvollisuus säilyttää kaikkien yhdistyneiden ylioppilaskuntien arkistoja, lahjoituksista huolimatta.

Kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta lahjoitti arkistonsa KY ry:lle. KY ry ei ole luovuttanut AYY:n arkistoon niitä edustajiston kokousten pöytäkirjojen alkuperäiskappaleita, joissa ylioppilaskunta päätti lahjoituksista.

Onko AYY julkaissut ihmisten yksityistä sähköpostikirjeenvaihtoa?

AYY on julkaissut ainoastaan KY-ylioppilaskunnan verkkolevylle tallennettuja tiedostoja, jotka niin AYY:n kuin sitä edeltävän KY:nkin käyttöpolitiikan mukaisesti ylioppilaskunnalle kuuluvaa materiaalia, jonka julkaisutavoista ylioppilaskunta itse päättää. AYY on käynyt kaikki hallussaan olevat dokumentit tiuhalla kammalla läpi ja pitänyt poissa julkisesta jakelusta kaikki dokumentit, jotka lain mukaan eivät ole julkisia.

AYY ei ole avannut yhtäkään yksityistä sähköpostitiliä – tähän tarvittaisiin poliisin määräys.
Julkisiin dokumentteihin voi tutustua AYY:n arkistolla. Valikoituja osia niistä löytyy myös edustajistowikistä kokousten 1/2011 ja 9/2011 alta.