Opiskelijaedustajat

Hallinnon opiskelijaedustajat eli hallopedit ovat tavallisia opiskelijoita, jotka osallistuvat yliopiston päätöksentekoon ja kehittämiseen. Opiskelija on oman opiskelun ja opetuksen arjen paras asiantuntija, ja hallopedit tekevät arvokasta työtä paremman yliopiston puolesta. Paikkoja on vuosittain noin 300.

Opiskelijaedustajia on koulutusohjelmissa, laitoksissa, kouluissa ja yliopiston keskushallinnossa. Toimielimiä ovat akateemisten asiain komiteat, koulutusneuvostot sekä erilaiset toimikunnat.

Ajantasainen tieto hallinnon opiskelijaedustajista ja heidän yhteystietonsa löytyvät osoitteesta halloped.fi.

Ylioppilaskunta valitsee hallopedit yhden kalenterivuoden kaudeksi ja hakea voivat kaikki ylioppilaskunnan jäsenet. Päähaku on marraskuussa, mutta paikkoja aukeaa myös pitkin vuotta.

Ylioppilaskunta, hallopedvastaavat ja järjestöjen opintovastaavat tukevat vaikuttamistyötä. Hallopedtoimintaa koordinoi korkeakouluissa jokaisen korkeakoulun nimetty halloped-vastaava. Aalto-yliopiston tason hallopedien toimintaa koordinoi tarvittaessa ylioppilaskunnan koulutuspoliittinen asiantuntija.

Ylioppilaskunnan koulutuspolitiikasta vastaava asiantuntija huolehtii viime kädessä kaikista hallopedasioista ja häneen voi olla yhteydessä mihin tahansa asiaan liittyen.

 tahti

Ajankohtaista 

Täydennyshaun virallinen hakuilmoitus ja lista paikoista vuodelle 2019: /blog/2019/01/24/taydennyshaku-aalto-yliopiston-hallinnon-opiskelijaedustajaksi/

Virallinen hakuilmoitus ja lista paikoista vuodelle 2019: /blog/2018/10/29/ayy-hakee-hallinnon-opiskelijaedustajia-vuodelle-2019/

Kaipaatko apua hakemuksen kirjoittamiseen? Tsekkaa mallihakemus täältä: Halloped_mallihakemus_suomi.

Voit hakea hallopediksi osoitteessa halloped.fi kirjautumalla sisään ja etsimällä haluamasi toimielimen.

Materiaalia halloped-toimintaan 

Aalto-yliopiston sisäisiä sääntöjä opiskelusta ja opinnoista

Aalto-yliopiston opetusta ja opiskelua koskevat säännöt
Täällä linjataan yleisellä tasolla mm. opetussuunnitelmista, tenteistä ja arvostelusta.

Koulutusohjelman Into-sivulta löytyy korkeakoulukohtaisesti lisää opintoja ja opiskelua koskevia sääntöjä, joiden noudattamista hallopedit omalta osaltaan valvovat.

Aalto yliopiston ohjaus ja päätöksenteko
Täältä voit halutessasi tutustua esimerkiksi yliopiston päätöksentekijöistä ja heidän tehtävistään säätävään johtosääntöön ja katsoa, millaisia päätöksentekijöitä yliopiston tasolla toimii.

Valtakunnallisia yliopistoja koskevia lakeja ja asetuksia

Yliopistolakia ja muita asiakirjoja ei missään nimessä tarvitse tuntea ollakseen hyvä hallopedi! Ylioppilaskunnan toimistolta löytyy väkeä, jonka tehtävä on perehtyä näihin, joten helpointa on kysyä! Tässä kuitenkin taustatietoa asiasta erityisesti kiinnostuneille.

Näistä erityisesti yliopistolain luku 1 (yleiset säännökset), luku 2 (tutkimus ja opetus) sekä luvun kolme pykälät 23-30 (säätiöyliopiston rakenne).
Lisäksi voi perehtyä yliopistojen valtakunnalliseen rahoitusmalliin.

Ylioppilaskunnan sääntöjä, linjauksia ja materiaalia

Ylioppilaskunnan edustajiston päättämät linjapaperit ja yleensä hallituksen päättämät lausunnot ja kannanotot antavat tukea halloped-toimintaan.

Halloped-ohjesääntö määrittää opiskelijaedustajien valintaa.

Muista, että voit aina olla yhteydessä ylioppilaskunnan toimistolle ja kysyä mistä tahansa halloped-toimintaan liittyvästä.