6. Mitä tämä kaikki oikeasti tarkoittaa?

Hallinnon opiskelijaedustajana olet edunvalvoja. Valvot sekä opiskelijoiden että yliopiston etua. Se tarkoittaa, että sinulla on mahdollisuus tehdä Aallosta ja maailmasta parempi paikka rakentavassa yhteistyössä muiden yhteisön jäsenten kanssa.

Toimielinten tasavertaisena jäsenenä sinulla on vastuu tuoda esille opiskelijoiden näkökulma päätöksentekoon asiallisesti ja asiantuntevasti. Edunvalvontaa tehdään myös epävirallisesti kokousten ulkopuolella ja onnistunut asioiden edistäminen vaatii diplomatiaa, tilannetajua ja sinnikkyyttä. Sinun on hyvä tiedostaa, että millaisia ihmisiä ympärilläsi on ja millaisia suurempia kehityskulkuja on meneillään. Tähän saat apua sekä opiskelijatovereiltasi että opiskelijajärjestöiltä ja ylioppilaskunnalta.

 

Halloped-yhteisö

Jokaiselta hallopedilta tullaan uransa aikana kysymään, että “mitä opiskelijat ovat tästä mieltä?”  Aalto-yliopistossa toimii noin 230 hallopedia, jotka edustavat yli 14000 opiskelijaa. Jotta edustaisimme paremmin erilaisia opiskelijoita, kannattaa hallopedin keskustella aktiivisesti paitsi toisten hallopedien, myös opiskelukavereidensa kanssa siitä, miten kursseilla ohjelmassa/laitoksella/koulussa/Aallossa heidän näkökulmastaan menee.

Yksin ei voi tietää tai osata kaikkea. Jotta voi vaikuttaa parhaiten ja saada ajankohtaisen tiedon ongelmista sekä toimenpiteiden ja päätösten etenemisvaiheesta, kannattaa tavata säännöllisesti oman toimielimen muita hallopedejä sekä samojen aiheiden parissa työskentelevien ryhmien edustajia. Esimerkiksi laitos- ja korkeakoulutasolla kannattaa kokoontua valmistelevan elimen ja päättävän elimen kokousten välissä muiden opiskelijaedustajien kanssa, jotta päästään kartalle tilanteesta ja voidaan luoda yhteiset tavoitteet.

 

Meitä on moneen junaan. Pohdi toiminnan vaikutuksia itsesi lisäksi esimerkiksi:

  • Sivuaineopiskelijoihin
  • Etäopiskelijoihin
  • Epätyypillisissä elämäntilanteissa oleviin opiskelijoihin
  • Kansainvälisiin opiskelijoihin
  • Saavutettavuuden ja tasa-arvon näkökulmasta

 

Halloped-vastaavat

Jokaisessa korkeakoulussa on halloped-vastaava, joka koordinoi edunvalvontaa esimerkiksi järjestämällä tapaamisia koulun hallopedeille. Hän tapaa edunvalvonnan johtoryhmässä kuukausittain muita halloped-vastaavia sekä AYY:n koulutuspoliittista sektoria.

Opintovastaavat

Useimmissa erityisaseman yhdistyksissä sekä esimerkiksi ainejärjestöissä on opintovastaava. Hän vastaa pääasiassa laitos- tai pääainetason edunvalvonnasta, ja on arvokas linkki laitoksen hallopedien välillä.

AYY:n koulutuspoliittinen sektori

AYY:llä työskentelee koulutuspoliittinen- sekä edunvalvonta-asiantuntija ja useimpina vuosina kaksi koulutuspolitiikasta vastaavaa hallituksen jäsentä. He tekevät päivittäin yliopistotason edunvalvontaa, ja ovat tukenasi mikäli jossain ei kunnioiteta opiskelijan oikeuksia tai kaipaat apua vaikuttamistyöhön.

 

Edellinen | Alkuun