Säännöt

AYY:n asuntotoimintaa ohjaavat voimassaolevat säännöt. Täältä löydät viralliset edustajiston linjaamat määräykset, joiden pohjalta AYY:n asuntotoimintaa toteutetaan.

Asumisen ohjesääntö: määrää asumiseen liittyvistä asioista, kuten asukkaan oikeuksista ja velvollisuuksista.

Hakemusten pisteytys: Tarkat pisteytysohjeet asuntojonoihin saatavista jonotuspisteistä

Asuntoloiden hallinto-ohjesääntö: määrää asumiseen liittyvistä toimikunnista, kuten asumisen yhteistyöelimestä, asukasneuvostoista ja kyläsenaatista.

Asuntotoimikunta: tietoa asuntotoimikunnasta, ohjeet hakemuksen tekemisestä asuntotoimikunnalle ja asuntotoimikunnan jäsenet

Asumisoikeus: Tarkempi esitys siitä, keillä on oikeus asua AYY:n omistamissa asunnoissa.

AYY:n asuntojen yleiset järjestyssäännöt:Yleiset järjestyssäännöt AYY:n asunnoissa asuville vuokralaisille

Teekkarikylän järjestyssäännöt: koskevat kaikkia AYY:n asunnoissa Otaniemen Teekkarikylässä asuvia.