Aikaisemmin edustajistossa käsiteltyjä asiakirjoja

Alle on koottu suurin osa jo AYY:n vanhassa edustajistowikissä olleista asiakirjoja, joita on käsitelty AYY:n edustajistossa.
Monet alkuperäisistä asiakirjoista olivat liian suuria, joten ne on jaettu useammaksi paketiksi.

Asiakirjapaketti numero 1
Sisältää mm.:
-Salainen ponsi edustajistossa 3.10.2007
-KY ry:n perustaminen, Seniorikillan hakemus perustaa Helsingin kauppatieteiden ylioppilaiden säätiö
-Säätiön säädekirja
-Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan seniorikilta ry:n kokouksen pöytäkirja 18.4.2008
-Katariina Kyckilingin ja Kimmo Kääriä suostumus Helsingin kauppatieteiden ylioppilaisen säätiön hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenten nimeämiseen
-Täydennys säätiön perustamislupaa koskevaan hakemukseen
-Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan seniorikilta ry:n kokouksen pöytäkirja 5.6.2008

Asiakirjapaketti numero 2
Sisältää mm.:
-Selvitys Kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan tulevaisuuden rakennevaihtoehdoista 20.7.2007

Asiakirjapaketti numero 3
Sisältää mm.:
-Selvitys Kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan tulevaisuuden rakennevaihtoehdoista 20.7.2007 (jatkuu)
-Selvitys Kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan tulevaisuuden rakennevaihtoehdoista 18.9.2007
-Rakennevaihtoehtojen vertailua 18.9.2007
-Borenius & Kemppisen presentaatio etenemisvaihtoehdoista omaisuuden säätiöimisessä

Asiakirjapaketti numero 4
Sisältää mm.:
-Borenius & Kemppisen presentaatio etenemisvaihtoehdoista omaisuuden säätiöimisessä (jatkuu)

Asiakirjapaketti numero 5
Sisältää mm.:
-Borenius & Kemppisen presentaatio etenemisvaihtoehdoista omaisuuden säätiöimisessä (jatkuu)

Asiakirjapaketti numero 6
Sisältää mm.:
-Borenius & Kemppisen muistion Säätiön ja yhdistyksen perustamisesta 5.3.2008
-Borenius & Kemppisen muistio säätiön hallituksen vastuista ja velvollisuuksista 20.3.2008

Asiakirjapaketti numero 7
Sisältää mm.:
-Borenius & Kemppisen muistio säätiön hallituksen vastuista ja velvollisuuksista 20.3.2008 (jatkuu)
-Borenius & Kemppisen muistio itsenäisestä ja epäitsenäisestä säätiöstä 26.6.2008
-Borenius & Kemppisen muistio siirrettävän omaisuuden määrään vaikuttavista tekijöistä
-Asianajotoimistojen tarjousten vertailua
-Pohditaan hallitomalleista ja toimintojen jakamisesta

Asiakirjapaketti numero 8
Sisältää mm.:
-Kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan tarjouspyynnöt asianajopalveluista varallisuuden säätiöimistä varten 29.10.2007 (mitä ilmeisimmin luonnos ja valmis versio)
-Tarjouspyynnön liitteet

Asiakirjapaketti numero 9
Sisältää mm.:
-Tarjouspyynnön liitteet (kts. asiakirjapaketti 7)

Asiakirjapaketti numero 10
Sisältää mm.:
-Tarjouspyynnön liitteet (kts. asiakirjapaketti 7)
-Tapaamismuistion Borenius & Kemppisellä 15.12.2008 (Kemppinen, Kela, Kyckling, Kääriä, Jerkku ja Parpala)

KY:n tulevaisuustyöryhmän pyytämiä lausuntoja ja selvityksiä osa 1
Sisältää mm.:
-Uudenmaan veroviraston perintö/lahjaveroa koskeva ennakkopäätös 19.6.2008
-Uudenmaan yritysveroviraston varainsiirtoveroa koskeva ennakoratkaisu 23.6.2008

KY:n tulevaisuustyöryhmän pyytämiä lausuntoja ja selvityksiä osa 2
Sisältää mm.:
-Lausunto muutoksenhaun vaikutuksesta ylioppilaskunnan päätöksen täytäntöönpanokelpoisuuteen 12.8.2008 (jatkuu)
-Lasku lausunnosta muutoksenhaun vaikutuksesta ylioppilaskunnan päätöksen täytäntöönpanokelpoisuuteen 12.8.2008 15.2.2008
-Heikki Halilan lausunto säätiön perustamisesta 12.10.2007

KY:n tulevaisuustyöryhmän pyytämiä lausuntoja ja selvityksiä osa 3
Sisältää mm.:
-Heikki Halilan lausunto säätiön perustamisesta 12.10.2007 (jatkuu)
-Heikki Halilan lausunto oikeudellisista ongelmsita mikäli KY päättää säätiöidä huomattavan osuuden omaisuudestaan ja päätöksestä valitetaan 15.2.2008
-Heikki Halilan lausunto voiko KY perustaa säätiön ja siirtää sinne omaisuutta – haastateltu Jenni Laaksoa, Jyrki Ahdeojaa sekä Juha Viertolaa 12.10.2007

KY:n tulevaisuustyöryhmän pyytämiä lausuntoja ja selvityksiä osa 4
Sisältää mm.:
-KPMG:n lausunto Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnassa tehdystä laskelmasta 22.8.2008
-Juha Viertolan lausunto muutoksenhausta ylioppilaskunnan omaisuuden säätiöittämistä koskevasta päätöksestä 3.3.2008
-Juha Viertolan näkökulmia ylioppilaskunnan omaisuuden säätiöittämisestä 18.10.2007

KY:n tulevaisuustyöryhmän pyytämiä lausuntoja ja selvityksiä osa 5
Sisältää mm.:
-Juha Viertolan näkökulmia ylioppilaskunnan omaisuuden säätiöittämisestä 18.10.2007 (jatkuu)
-Juha Viertolan muistio Kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan oikeudellisesta asemasta ja sen muutoksesta 22.5.2008

KY:n tulevaisuustyöryhmän pyytämiä lausuntoja ja selvityksiä osa 6
Sisältää mm.:
-Juha Viertolan muistio Kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan oikeudellisesta asemasta ja sen muutoksesta 22.5.2008 (jatkuu)
-Kaarlo Tuorin lausunto ylioppilaskunnan oikeudesta säätiöidä omaisuuttaan 14.2.2008
-Juha Vierolan näkökulmia omaisuuden säätiöittämisestä 18.10.2007

KY:n tulevaisuustyöryhmän pyytämiä lausuntoja ja selvityksiä osa 7
Sisältää mm.:
-Juha Vierolan näkökulmia omaisuuden säätiöittämisestä 18.10.2007 (jatkuu)
-Juha Viertolan asiantuntijapalkkion lasku 2.3.2009
-Juha Viertolan asiantuntijapalkkion lasku 28.5.2008

KY:n Tulevaisuustyöryhmän tekemiä ja käyttämiä presiksiä osa 1
Sisältää mm.:
-Edaattoreiden tapaaminen 18.5.2010
-Kiinteistöyhtiöt ja omaisuuden siirtosuunnitelma – taloustoimikunta 22.9.2008

KY:n Tulevaisuustyöryhmän tekemiä ja käyttämiä presiksiä osa 2
Sisältää mm.:
-Kiinteistöyhtiöt ja omaisuuden siirtosuunnitelma – taloustoimikunta 22.9.2008 (jatkuu)
-KY nyt ja tulevaisuudessa kylteriedaattoreiden koulutus 9.5.2009

KY:n Tulevaisuustyöryhmän tekemiä ja käyttämiä presiksiä osa 3
Sisältää mm.:
-KY nyt ja tulevaisuudessa kylteriedaattoreiden koulutus 9.5.2009 (jatkuu)
-KY & AYY edustajiston iltakoulu 15.10.2008

KY:n Tulevaisuustyöryhmän tekemiä ja käyttämiä presiksiä osa 4
Sisältää mm.:
-KY & AYY edustajiston iltakoulu 15.10.2008 (jatkuu)
-KY:n neuvotteluasema edustajiston iltakoulu 15.10.2008
-Edustajiston työryhmän esitys omaisuusratkaisuiksi edustajiston iltakoulu 6.5.2010

KY:n Tulevaisuustyöryhmän tekemiä ja käyttämiä presiksiä osa 5
Sisältää mm.:
-Edustajiston työryhmän esitys omaisuusratkaisuiksi edustajiston iltakoulu 6.5.2010 (jatkuu)

KY:n Tulevaisuustyöryhmän tekemiä ja käyttämiä presiksiä osa 6
Sisältää mm.:
-Edustajiston työryhmän esitys omaisuusratkaisuiksi edustajiston iltakoulu 6.5.2010 (jatkuu)
-Oikeusprosessit-kooste Borenius & Kemppisen lakimiesten lausuntojen pohjalta
-Projektisuunnitelma 1.2

KY:n Tulevaisuustyöryhmän tekemiä ja käyttämiä presiksiä osa 7
Sisältää mm.:
-Projektisuunnitelma 1.2
-KYH tulevaisuuskoulutus

KY:n Tulevaisuustyöryhmän tekemiä ja käyttämiä presiksiä osa 8
Sisältää mm.:
-KYH tulevaisuuskoulutus (jatkuu)

KY:n Tulevaisuustyöryhmän tekemiä ja käyttämiä presiksiä osa 9
Sisältää mm.:
-KYH tulevaisuuskoulutus (jatkuu)

KY:n Tulevaisuustyöryhmän tekemiä ja käyttämiä presiksiä osa 10
Sisältää mm.:
-Esitys projektin etenemisestä, ei päivämäärää

KY:n Tulevaisuustyöryhmän tekemiä ja käyttämiä presiksiä osa 11
Sisältää mm.:
-Esitys projektin etenemisestä, ei päivämäärää
-Edustajiston työryhmän esitys ”Päätöksen muotoilua”
-Selvitys KY:n tulevaisuushankkeesta edustajiston tapaamisessa, ilmeisesti 10.2.2008

KY:n Tulevaisuustyöryhmän tekemiä ja käyttämiä presiksiä osa 12
Sisältää mm.:
-Selvitys KY:n tulevaisuushankkeesta edustajiston tapaamisessa, ilmeisesti 10.2.2008 (jatkuu)

KY:n Tulevaisuustyöryhmän tekemiä ja käyttämiä presiksiä osa 13
Sisältää mm.:
-Selvitys KY:n tulevaisuushankkeesta edustajiston tapaamisessa, ilmeisesti 10.2.2008 (jatkuu)

KY:n Tulevaisuustyöryhmän tekemiä ja käyttämiä presiksiä osa 14
Sisältää mm.:
-Selvitys KY:n tulevaisuushankkeesta edustajiston tapaamisessa, ilmeisesti 10.2.2008 (jatkuu)
-KY:n tulevaisuus ja seniorikilta Katariina Kyckling, vuonna 2008
-KY:n tulevaisuus ja seniorikilta Iivo Paukkeri, vuonna 2008

KY:n Tulevaisuustyöryhmän tekemiä ja käyttämiä presiksiä osa 15
Sisältää mm.:
-KY:n tulevaisuus ja seniorikilta Iivo Paukkeri, vuonna 2008 (jatkuu)
-KY:n omaisuusratkaisut ja Seniorikilta Iivo Paukkeri ja Katariina Kyckling, vuonna 2008
-Tilannekatsaus KY:n tulevaisuudesta, vuonna 2008
-Tilannepäivitys Katariina Kyckling, vuonna 2008

KY:n Tulevaisuustyöryhmän tekemiä ja käyttämiä presiksiä osa 16
Sisältää mm.:
-Tilannepäivitys Katariina Kyckling, vuonna 2008 (jatkuu)
-Tilannepäivitys taloustoimikunnan kokouksessa 19.5.2008
-Tilannekatsaus KY:n tulevaisuudesta taloustoimikunnan ja säätiön hallituksen kokouksessa, ilmeisesti 25.8.2008
-Tilannekatsaus KY:n tulevaisuudesta taloustoimikunnan ja säätiön hallituksen kokouksessa, ilmeisesti 25.8.2008
-Tilannekatsaus taloustoimikunnan kokouksessa

KY:n tulevaisuustyöryhmän suunnitelmia osa 1
Sisältää mm.:
-Projektisuunnitelma innovaatioyliopiston ylioppilaskunnan ja siitä koituvien muutosten valmistelu 4.2.2008
-Suunnittelupäivän aikataulu vuodelta 2007
-Jennin Laakson esitys Missä nyt mennään? 21.12.2007

KY:n tulevaisuustyöryhmän suunnitelmia osa 2
Sisältää mm.:
-Suunnitelma yhdistyksen budjetiksi
-Suunnitelma säätiön budjetiksi
-Innovaatioyliopiston ylioppilaskunnan tarkoitus ja yhdintehtävät Kasper Stenbäck, Elina Seppä, Lasse Männistö, Jenni Laakso ja Iivo Paukkeri

KY:n tulevaisuustyöryhmän suunnitelmia osa 3
Sisältää mm.:
-Innovaatioyliopiston ylioppilaskunnan tarkoitus ja yhdintehtävät Kasper Stenbäck, Elina Seppä, Lasse Männistö, Jenni Laakso ja Iivo Paukkeri (jatkuu)
-Suunnitelmia palkoista ja jäsenmaksuista
-Innovaatioyliopiston ylioppilaskunta: Organisaatio ja budjetti

KY:n tulevaisuustyöryhmän suunnitelmia osa 4
Sisältää mm.:
-Innovaatioyliopiston ylioppilaskunta: Organisaatio ja budjetti (jatkuu)
-KY-yhdistyksen ja säätiön organisaatio suunnitelma sekä aikataulu vuodelle 2008
-KY:n organisaatio ja budjetti

KY:n tulevaisuustyöryhmän suunnitelmia osa 5
Sisältää mm.:
-KY:n organisaatio ja budjetti (jatkuu)

KY:n tulevaisuustyöryhmän suunnitelmia osa 6
Sisältää mm.:
-KY:n organisaatio ja budjetti (jatkuu)
-KY:n tarkoitus ja ydintehtävät

KY:n tulevaisuustyöryhmän suunnitelmia osa 7
Sisältää mm.:
-KY:n tarkoitus ja ydintehtävät (jatkuu)
-Luonnos KY:n organisaatiomuodosta, organisaatiosta ja budjettihahmotelmasta 21.12.2007

KY:n tulevaisuustyöryhmän suunnitelmia osa 8
Sisältää mm.:
-Miten edetään?
-Luonnos ylioppilaskunnan tarkoituksesta ja tehtävästä 21.12.2007

KY:n tulevaisuustyöryhmä tapaamismuistiota osa 1
Sisältää mm.:
-Muistiinpanoja viestintätoimisto Taivaan tapaamisesta 25.1.
-Muistiinpanoja viestintätoimisto Taivaan tapaamisesta 8.2.
-Muistiinpanoja viestintätoimisto Taivaan tapaamisesta 8.2.
-Muistiinpanoja viestintätoimisto Taivaan tapaamisesta 11.3.
-Muistiinpanoja viestintätoimisto Taivaan tapaamisesta 4.9.
-Tapaamismuistio Laakso ja Leivonen 19.9.2007
-Tapaamismuistio Heljä Misukka ja Jenni Laakso 20.9.2007
-Tapaamismuistio Sanna Hellströn ja Jenni Laakso 20.9.2007
-Muistio ”Eteneminen asiassa”
-Tapaamismuistio Juha Viertola ja Jenni Laakso 21.9.2007
-Tapaamismuistio Sami Torstila, Antti Savolainen, Tuomo Lähdesmäki, Markus Koljonen ja Jenni Laakso

KY:n tulevaisuustyöryhmä tapaamismuistiota osa 2
Sisältää mm.:
-Tapaamismuistio Heikki Halila ja Jenni Laakso 24.9.2007
-Tapaamismuistio Varatuomari Jyrki Ahdeoja 25.10.2007
-Tapaamismuistio Kaarlo Väisänen ja Kasper Stenbäck 17.1.2008
-Tilannekatsaus omaisuuden säätiöittämisestä 28.1.2008
-Tapaamismuistio Katariina Kyckling, Jenni Laakso ja Laura Rissanen 6.2.2008
-Tapaamismuistio KY-TKY 11.2.2008
-Tapaamismuistio Innovaatioyliopiston ylioppilaskuntien tapaamisesta 11.2.2008
-Tapaamismuistio OPM:n kanssa Misukka, Jokinen, Kyckling, Kääriä, Laakso, Peltonen, Halme, Liukkonen ja Jaakkola
-Pohdintoja osakunta vs. ry ja muuta
-Tapaamismuistio Heikki Halila 14.2.2008

KY:n tulevaisuustyöryhmä tapaamismuistiota osa 3
Sisältää mm.:
-Tapaamismuistio Ben Zyskowicz, Katariina Kyckling, Kimmo Kääriä ja Heikki Lehmusto
-Tapaamismuistio Katariina Kyckling ja Kimmo Kääriä 15.2.2008
-Tapaamismuistio Katariina Kyckling ja Jenni Laakso 18.2.2008
-Tapaamismuistio Sanna Lauslahti, Lauslahden avustaja, Katariina Kyckling, Kimmo Kääriä, Lenita Toivakka, Anne-Mari Virolainen 27.2.2008
-Tapaamismuistio Katariina Kyckling ja Kimmo Kääriä 27.2.2008
-Tapaamismuistio Katariina Kyckling ja Kimmo Kääriä 29.2.2008
-Tapaamismuistio Katariina Kyckling ja Kimmo Kääriä 7.3.2008
-Tapaamismuistio Jukka Mäkelä, Katariina Kyckling ja Kimmo Kääriä 14.3.2008
-Tapaamismuistio Niskakangas 8.4.2008
-Tapaamismuistio Eerikki Nurmi, Laura Hansén, Kolmas Juristi, Katariina Kyckling ja Kimmo Kääriä
-Mikko Leppäsen vinkit tapaamisen jälkeen
-Tapaaminen liittyen KY:n oikeuteen säätiöidä omaisuuttaan Laura Rissanen, Jari Jokinen, Eerikki Nurmi, Kaarlo Tuori, Heikki Halila, Seppo Kemppinen, Tuomas Telkkä, Juuso Leivonen, Katariina Kyckling ja Kimmo Kääriä 15.4.2008
-Tapaamismuistio KY-TKY neuvottelut 16.4.2008
-Tapaamismuistio Sari Sarkomaa, Laura Rissanen, Kimmo Kääriä, Katariina Kyckling, Sari-Anne, Noora, Teemu Halme ja Christian Peltonen

KY:n tulevaisuustyöryhmä tapaamismuistiota osa 4
Sisältää mm.:
-Pohdintaa KY:n uudesta toimijasta
-Tapaamismuistio Ulla Achrén, Katariina Kyckling ja Mikko Leppänen
-Tapaamismuistio Borenius & Kemppisen kanssa Oili Kela, Mikko, Kipa, Katariina Kyckling ja Kimmo Kääriä
-Tapaamismuistio Sture Fjäder ja Katariina Kyckling, ilmeisesti 23.5.2008
-Tapaamismuistio Jussi Kekkonen, Katariina Kyckling ja Sture Fjäder 28.5.2008
-Tapaamismuistio ARA:ssa Markku Hainari, Markko Aho, Katariina Kyckling ja Heikki Lehmusto 28.5.2008
-Tapaamismuistio Helena Pakarine, Katariina Kyckling ja Sture Fjäder 4.6.2008
-Sähköposti Kirsti Jerkulta Kimmo Kääriälle, Katariina Kycklingille ja Kasper Stenbäckille 23.6.2008
-Tapaamismuistio Arto Mäenmää ja Kirsti Jerkku 24.6.2008
-Tapaamismuistio Juha Viertola ja Kimmo Kääriä 14.8.2008
-Tapaamismuistio ja tapaamisrunko Jari Jokinen, Katariina Kyckling ja Kimmo Kääriä 28.8.2008
-Tapaamismuistio Oili Kela ja Kimmo Kääriä 9.9.2008

KY:n tulevaisuustyöryhmä tapaamismuistiota osa 5
Sisältää mm.:
-Tapaamismuistio Oili Kela ja Kimmo Kääriä 9.9.2008 (jatkuu)
-Tapaamismuistio Katariina Kyckling ja Saku 10.9.2008
-Tapaamismuistio Kaarlo Tuori ja Katariina Kyckling 16.9.2008
-Tapaamismuistio Borenius ja Kemppisen kanssa sudenkuoppien brainstormauksesta Oili Kela, Kirsti Jerkku, Iivo Paukkeri, Kimmo Kääriä, Kemppinen, Väljä, Tilli, Laakso
-Tapaamismuistio Heljä Misukka, Jari Jokinen, Eerikki Nurmi, Katariina Kyckling, Kemppinen, Teemu Halme, Christian Peltonen ja Kimmo Kääriä 23.9.2008
-23.9.2008 tapaamisen alustava agenda
-Muistio 25.9.2008
-Taustaa Aalto-yliopiston ylioppilaskuntien tilanteesta
-Tapaamismuistio Alahuhta 25.9.2008

KY:n tulevaisuustyöryhmä tapaamismuistiota osa 6
Sisältää mm.:
-Esitys KY-TKY neuvottelut 30.9.2008
-Esitys KY:n tulevaisuus
-Tapaamismuistio Sanna Rauhansalo, Sture Fjäder ja Katariina Kyckling
-Tapaamismuistio Härmälä ja Brunila 16.10.

KY:n tulevaisuustyöryhmä tapaamismuistiota osa 7
Sisältää mm.:
-Kirjeluonnos Katariina Kycklingiltä opetusministerille 17.10.2008
-Muistiinpanoja 20.10.2008
-KY:n edustajiston kokouksen 30.10.2008 esityslistan sorvaamista ja muistiinpanoja
-Päätösesitysdraftit
-Tapaamismuistio Markus Heimonen, Teemu Halme, Jarmo Mäkelä, Henna Immonen, Anna Tompuri, Sarianne Karikko, Matti Parpala, Petri Cozma ja Kimmo Kääriä 2.3.2009
-Kimmo Kääriän kirje Aatto Prihdille
-Muistio Aalto-yliopiston ylioppilaskunnasta ja nykyisten ylioppilaskuntien tulevaisuudesta
-Muistio Innovaatioyliopiston ylioppilaskunnasta ja nykyisten ylioppilaskuntien tulevaisuudesta
-Pohdintaa ja argumentteja KY-TKY-tapaamiseen
-Muistiinpanoja edistymisestä

KY:n tulevaisuustyöryhmän tapaamismuistiota ja asiakirjoja osa 1
Sisältää mm.:
-KY:n jäsenmaksuselvitys
-Tapaamismuistio Katariina Kyckling, Iivo Paukkeri, Kasper Stenbäck ja Kimmo Kääriä 28.1.
-Tapaamismuistio Katariina Kyckling, Kasper Stennäck ja Kirsti Jerkku
-Tapaamismuistio Aatto Prihti ja Kasper Stenbäck
-Puhelumuistiinpanot Arto Mäenmaa ja Kasper Stenbäck
-Muistiinpanoja Borenius & Kemppiseltä 29.1.

KY:n tulevaisuustyöryhmän tapaamismuistiota ja asiakirjoja osa 2
Sisältää mm.:
-Muistiinpanoja Borenius & Kemppiseltä 29.1. (jatkuu)
-Tapaamismuistio ARA:n kanssa Markku Aho, Katariina Kyckling ja Kirsti Jerkku 24.1.
-Tapaamismuistio SEFEn toimitusjohtan tapaamisesta Katariina Kyckling ja Kasper Stenbäck 28.1.
-Muistiinpanoja viestintätoimisto Taivaan tapaamisesta 25.1.
-Muistiinpanoja viestintätoimisto Taivaan tapaamisesta 8.2.
-Muistiinpanoja viestintätoimisto Taivaan tapaamisesta 8.2.
-Muistiinpanoja viestintätoimisto Taivaan tapaamisesta 11.3.
-Muistiinpanoja viestintätoimisto Taivaan tapaamisesta 4.9.
-Oikeusturvailmoitus
-Opiskelija-asuntosäätiöiden tietoja
-Muistiinpanoja TF:n ja kiltojen varallisuuden selvittämisestä
-Muistiinpanoja TKY edustajiston kokouksesta 18.9.2008

KY:n tulevaisuustyöryhmän tapaamismuistiota ja asiakirjoja osa 3
Sisältää mm.:
-Muistiinpanoja TKY edustajiston kokouksesta 18.9.2008 (jatkuu)
-Kokousmuistio KY:n tulevaisuustyöryhmän tapaamisesta 8.1.2008
-Kokousmuistio KY:n tulevaisuustyöryhmän tapaamisesta 23.1.2008
-Kokousmuistio KY:n tulevaisuustyöryhmän tapaamisesta 31.1.2008
-Kokousmuistio KY:n tulevaisuustyöryhmän tapaamisesta 15.2.2008
-Kokousmuistio KY:n tulevaisuustyöryhmän tapaamisesta 28.2.2008
-Kokousmuistio KY:n tulevaisuustyöryhmän tapaamisesta, ilmeisesti 7.3.2008
-Kokousmuistio KY:n tulevaisuustyöryhmän tapaamisesta 12.3.2008
-Kokousmuistio KY:n tulevaisuustyöryhmän tapaamisesta 28.3.2008
-Kokousmuistio KY:n tulevaisuustyöryhmän tapaamisesta 4.4.2008

KY:n tulevaisuustyöryhmän tapaamismuistiota ja asiakirjoja osa 4
Sisältää mm.:
-Kokousmuistio KY:n tulevaisuustyöryhmän tapaamisesta, ilmeisesti 15.4.2008
-Kokousmuistio KY:n tulevaisuustyöryhmän tapaamisesta 29.4.2008
-Kokousmuistio KY:n tulevaisuustyöryhmän tapaamisesta 6.5.2008
-Kokousmuistio KY:n tulevaisuustyöryhmän tapaamisesta 20.5.2008
-Kokousmuistio KY:n tulevaisuustyöryhmän tapaamisesta 28.5.2008
-Kokousmuistio KY:n tulevaisuustyöryhmän tapaamisesta 10.8.2008