Pysäköinti ja valvonta

Pysäköinti on sallittu vain merkityillä pysäköintipaikoilla, pysäköintikylteissä olevien ehtojen ja ohjeiden mukaisesti kaikissa AYY:n asuinkiinteistöissä.

Ajoväylille, pelastusteille ja piha-alueille pysäköiminen estää hälytysajoneuvojen paikalle pääsyn hätätilanteessa. Ajoneuvon luvaton pysäköiminen ajoväylällä, piha-alueella, käytävillä tai toisen hallinnassa olevalla pysäköintipaikalla on ehdottomasti kielletty.

Lyhytkestoinen tavaran lastaaminen ja lastin purku on kuitenkin kiinteistöjen alueella sallittua. Kuljettajan pitää kuitenkin pysytellä autonsa välittömässä läheisyydessä. Kun lasti on purettu, tulee auto pysäköidä välittömästi sallitulle paikalle.

Vuokrattavia pysäköintipaikkoja voit tiedustella asuntotoimistosta.

Yksityinen pysäköinninvalvonta

Teekkarikylässä ja Leppävaarassa on käytössä yksityinen pysäköinninvalvonta. Pysäköinninvalvojana toimii Q-Park Finland Oy. Valvottuja alueita ovat kiinteistöjen piha-alueet, pelastustiet, piha- ja jalankulkutiet, pysäköintialueet sekä Servin Maijan tien varsi Teekkarikylässä.

Pysäköinti on sallittua vain merkityillä pysäköintipaikoilla, pysäköintikylteissä olevien ehtojen ja ohjeiden mukaisesti. Pysäköintiehtojen noudattamatta jättäminen voi johtaa valvontamaksuun.

Valvottavat alueet

Servin Maijan tien varren vinopaikat Servin kuja 1 ja Servin Maijan tie 12 välillä ovat asukkaiden ja alueella asioivien maksuttomassa käytössä, pysäköintiaika on rajoitettu 24 h:n. Pysäköintiaika osoitetaan pysäköintikiekolla.

Servin Maijan tien päädyn (Servin Maijan tie 12) pysäköintikentällä on käytössä pysäköintiluvat, jotka pysäköintipaikan lunastaneet saavat käyttöönsä Otaniemen asuntotoimistosta.

Paikoitusalueilla tai muualla Teekkarikylän alueella ei saa säilyttää kilvettömiä- tai romuajoneuvoja. Ajoneuvon haltijan on huolehdittava ja vastattava siitä, ettei auto aiheuta haittaa tai vaaraa ympäristölle esimerkiksi öljyn tai bensiinin vuodon muodossa. Toimenpiteistä aiheutuneet puhdistuskustannukset peritään autopaikan vuokranneelta tai ajoneuvon omistajalta.

Asukkaat voivat ilmoittaa toistuvista pysäköintiongelmista, esimerkiksi mikäli joku vieras auto on pysäköinyt maksamallesi paikalle, Q-Parkin internetsivujen kautta valvontapyyntölomakkeella. Valvontapyyntölomake löytyy osoitteesta www.q-park.fi/valvontapyyntolomake

Valvontamaksut ja niistä valittaminen

Pysäköinnin ehdot on esitetty kiinteistöille asetetuissa kylteissä. Mikäli auto on pysäköity ehtojen vastaisesti, Q-Parkilla on oikeus määrätä valvontamaksu, jonka suuruus on 60 €.

Henkilön, joka on tyytymätön saamaansa valvontamaksuun, tulee tehdä kirjallinen reklamaatio Q-Parkin nettisivujen reklamaatiolomakkeella. Vain Q-Parkille tehty kirjallinen reklamaatio pysäyttää perinnän. Aalto-yliopiston ylioppilaskuntaan ei pidä ottaa yhteyttä valvontamaksuihin liittyen.

Q-Park asiakaspalvelu
Puh. 020 781 2401 (ma-to klo 10-14)
Sähköp.  posti@q-park.fi
Osoite: PL 542, 00101 Helsinki