Edunvalvonta

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta AYY ajaa opiskelijoiden etua koulutukseen ja opiskelijaelämään liittyvissä asioissa. Suurimmat edunvalvonnalliset linjanvedot esimerkiksi koulutusjärjestelmän muutoksiin tai opintotuen uudistamiseen liittyen tekee AYY:n edustajisto. Edunvalvontatyö pohjautuu edustajiston hyväksymiin linjapapereihin ja tarvittaessa hallituksen niistä johtamiin tarkempiin linjauksiin.

Edunvalvojien yhteystiedot

 

Sosiaalipolitiikka

Sosiaalipoliittinen edunvalvonta on tiivistetysti sanottuna opiskelijoiden arjen edunvalvontaa. Ylioppilaskunnan sosiaalipoliittisen toiminnan tärkeitä teemoja ovat hyvinvointi, terveys, toimeentulo, asuminen ja liikunta. Sosiaalipoliittinen edunvalvonta on esimerkiksi osallistumista yliopiston opintotukilautakunnan työhön, vaikuttamista YTHS:n toimintaan pääkaupunkiseudulla, opiskelija-asumisen kehittämistä ja lobbaamista liikuntapalveluiden parantamisen puolesta. Valtakunnallisesti edunvalvontaa tehdään yhteistyössä esimerkiksi Suomen ylioppilaskuntien liiton ja Opiskelijoiden liikuntaliiton kanssa.

Koulutuspolitiikka

Koulutuspoliittisen edunvalvonnan painopiste on opetuksen laadun ja arvostuksen kehittämisessä sekä opiskelijakunnan näkökulman esillä pitämisessä Aallossa. Opiskelijoiden ja henkilökunnan vuorovaikutusta pyritään lisäämään, ja tavoitteena on, että koko akateeminen yhteisö puhaltaa yhteen hiileen. AYY:n lisäksi hallinnon opiskelijaedustajat ja monet ylioppilaskuntaan kuuluvat järjestöt, niin korkeakoulujen omat yhdistykset kuin teekkarikillat, tekevät edunvalvontaa opiskelijavoimin.

Kansainväliset asiat

Kansainvälisten asioiden sektori edistää Aallon kansainvälistymistä opiskelijanäkökulmasta ja toimii kansainvälisten opiskelijoiden edunvalvojana. Tavoitteena on, että Aalto tarjoaa opiskelijoilleen monipuolisia, toimivia ja antoisia kansainvälistymismahdollisuuksia kotimaassa ja ulkomailla. Lisää kansainvälisyydestä.