Lomakepankki

Tältä sivulta löydät kootusti asumiseen liittyviä lomakkeita.

Avaimet

Asunnon kunto

  • AYY:n asunnoissa uusi asukas tarkistaa aina asunnon kunnon muuttaessaan sisään asuntoon. Edellisen asukkaan vastuulla on jättää asunto erinomaiseen kuntoon uutta tulijaa varten, mutta joskus yllätyksiä aina tulee vastaan. Täytäthän aina sisäänmuuttotarkastuslomakkeen, jonka löydät tältä sivulta.
  • Asuntoon muuttaessaan vuokralainen on velvollinen tarkistamaan huoneen ja irtaimiston kunnon ja ilmoittamaan AYY:lle havaitsemistaan vioista ja puutteista. Voit lähettää sähköpostia tällä lomakkeella.

Asunnon jälleenvuokraus

  • AYY:n vuokra-asunnon saa jälleenvuokrata vain samoilla ehdoilla ja samalla vuokralla, kuin mitä omassa vuokrasopimuksessasi lukee. Edelleenvuokraussopimus – toimitettava Domo-järjestelmän kautta AYY:lle ennen ali- tai jälleenvuokraussuhteen alkamista. Karvalakkiversio edelleenvuokraussopimuksesta, jos varsinainen lomake ei toimi.
  • Kesäkuukausina 1.4. – 30.9. saat jälleenvuokrata asuntosi vapaasti kenelle tahansa yhteensä neljän kuukauden ajaksi. Muuten asunnon saa jälleenvuokrata vain Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan jäsenille siksi ajaksi, kun alkuperäinen asukas suorittaa asevelvollisuuttaan tai on vaihdossa tai opintoihin liittyvässä työharjoittelussa ulkomailla. Oikeus tästä säännöstä poikkeaviin tai vuotta pidempiin jälleenvuokraussuhteisiin anotaan kirjallisesti asuntotoimikunnalta (sähköinen hakemuslomake).

Hakemus asuntotoimikunnalle