Jatko-opiskelijat

Jatko-opiskelija voi halutessaan liittyä ylioppilaskunnan jäseneksi. Lakisääteinen ylioppilaskunnan automaatiojäsenyys lakkaa ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen.

Jatko-opiskelijoilla on mahdollisuus liittyä AYY:n jäseneksi välittömästi jatko-opiskelijaksi hyväksymisen jälkeen. Muutoin AYY:n jäseneksi voi liittyä seuraavan ilmoittautumisajankohdan yhteydessä.

Lukuvuonna 2018-2019 jatko-opiskelijoiden jäsenmaksu on 42 euroa (syksyn osalta 20 euroa ja kevään osalta 22 euroa).

Jatko-opiskelijan kortti

Jäseneksi liityttyään jatko-opiskelija voi hankkia vihreän jatko-opiskelijoiden opiskelijakortin. Opiskelijakortin voi tilata osoitteessa www.frank.fi. Sivustolta löydät myös tarkemmat hinnat.

Palvelut, edut ja oikeudet jatko-opiskelijalle

Jatko-opiskelija on jäsenmaksun maksettuaan ylioppilaskunnan jäsen siinä kuin perustutkinto-opiskelijatkin. Palveluissa ja etuuksissa perustutkinto-opiskelijoille ja jatko-opiskelijoille on merkittäviä eroja.

Mitä jatko-opiskelija saa?

Ylioppilaskunnan jäsenellä on oikeus muun muassa äänestää ja asettua ehdolle ylioppilaskunnan vaaleissa.

Jäseneksi liittynyt jatko-opiskelija on lisäksi oikeutettu ylioppilaskunnan itse tarjoamiin palveluihin ja etuihin. Näitä ovat esimerkiksi ylioppilaskunnan ja sen yhdistysten tapahtumat ja toiminta, edunvalvonta, neuvonta, tilojen vuokraus jäsenhintaan ja pakettiauton vuokraus. Aalto-yliopistoon kohdistuvaa edunvalvontatyötä tehdään yhteistyössä jatko-opiskelijayhdistys Aallonhuippujen  kanssa.

Jatko-opiskelijoilla on lisäksi pääsy edullisiin liikuntapalveluihin yliopiston liikuntatiloissa sekä Unisportin kautta.

Tieteellisen jatkotutkinnon suorittamiseen on mahdollista hakea opintotukea. Lisätietoa: www.kela.fi

Mihin jatko-opiskelija ei ole oikeutettu?

Jatko-opiskelijat eivät ole oikeutettuja YTHS:n palveluihin, VR:n, Matkahuollon tai YTV:n opiskelija-alennukseen tai opiskelijoiden ateriatukeen. Jatko-opiskelijoiden oikeus käyttää YTHS:n palveluita päättyi 1. elokuuta 2009. Osa opiskelijaravintoloista kuitenkin tarjoaa jatko-opiskelijakorttia näyttämällä normaalilounasta hieman alhaisemman lounashinnan.

Jatko-opiskelijoilla ei pääsääntöisesti ole pääsyä opiskelija-asumiseen. Jatko-opiskelijoilla on kuitenkin mahdollisuus hakea HOASin kautta muutamaan tähän tarkoitukseen kohdennettuun kohteeseen.

Jatko-opiskelijoiden yhdistys Aallonhuiput

Aallonhuiput on vuonna 2009 perustettu yhdistys, joka yhdistää Aalto-yliopiston eri korkeakoulujen jatko-opiskelijoita. Aallonhuiput on AYY:n erityisasemayhdistys ja tekee edunvalvontatyötä yhteistyössä ylioppilaskunnan kanssa jatko-opiskelijakysymysten asiantuntijana.

Yhdistyksen tavoitteena on levittää jatko-opiskeluun ja ohjaukseen liittyviä hyviä käytänteitä, herättää keskustelua jatko-opintojen kehittämiseksi sekä nostaa esille jatko-opiskelijoiden tärkeiksi näkemiä asioita.

Aallonhuippujen toimintaan osallistuminen ei edellytä ylioppilaskunnan jäsenyyttä.

Lisätietoa: www.aallonhuiput.ayy.fi